CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 8. 1.

08. 01. 2023

Pondělí
🎙️na začátek prvního pracovního týdne nového roku jsem přijal pozvání do Českého rozhlasu – zajímá-li Vás, o čem jsme si povídali, najdete to zde 👉https://hradec.rozhlas.cz/stokrat-si-reknete-ze-vas-nic...
👨‍💼👩‍💼následovala obvyklá pondělní porada vedení kraje, abychom nejenom zrekapitulovali problémy řešené na přelomu roku, jako bylo například zajištění protialkoholní záchytné stanice v kraji, dětská pohotovost apod., ale prodiskutovali jsme vyhodnocení majetkových záměrů v Novém Městě nad Metují v souvislosti s rozvojem zdejší střední školy, probrali jsme informace k sporu CEPu a Náchodské nemocnice a seznámili jsme se se závěry jednání s primátorkou HK, jehož tématem byla Mileta, přeložka na Hardubickou, výstavba stadionu, integrace veřejné dopravy s MHD atd.
⚜️s vedoucím Národní skautské jamboree 2023 Janem Špaletou jsem hovořil o pořádání letošního květnového setkání cca 5000 skautů v HK včetně projednání finanční podpory ze strany kraje.
🚰navštívil jsem hradecký VAK a kromě seznámení se s vodohospodářskou infrastrukturou v našem regionu jsme zde jednali o zabezpečení kritické infrastruktury, spolupráci v krizovém řízení, typových plánech a jiných opatřeních k zabezpečení dodávek vody.
Úterý
🛣️krom operativy na úřadě patřil tento den zejména jednání s ŘSD, kdy jsme se s jejich hradeckým ředitelem bavili zejména o dostavbě dálnic v našem kraji a v souvislosti s tím např. o územním rozhodnutí dostavby D11 z Jaroměře do Trutnova, či o spolupráci a plánu staveb, které bude kraj ve spolupráci s ŘSD realizovat v letošním roce, o protihlukové stěně v Holohlavech
🚴následně i společně se starosty Hořenic a Nového Města nad Metují jsme pokračovali v jednání k dostavbě cyklostezky z Hořenic přes silnici obchvatu Jaroměře, o připravované směně silnic I. třídy, krajských a místních komunikací s cílem odklonění dopravy z Novoměstského náměstí. Diskutovali jsme nad plánem rekonstrukce vjezdu na toto náměstí, která po vzájemné dohodě začne pravděpodobně v koncem září a potrvá cca 6 týdnů a také o možnostech uspořádání nemovitostí v NMnM.
Středa
🏭jednání s potencionálním investorem rozvoje průmyslové zóny ve Vysokově
🏘️setkání s majitelkou nemovitostí, která řeší problémy související s bydlením a provozováním služeb v gastronomii v blízkém sousedství
🚧pracovní cesta společně s kolegy z ÚDRŽBY SILNIC KHK, která byla spojena s kontrolou provedených stavebních prací při vjezdu do Broumova směrem od Náchoda a Hejtmánkovic, a také ve zdejší Lidické ulici a se starostkou Šonova jsme diskutovali o možnostech alespoň dílčích řešení havarijního stavu na silnici z Broumova do Šonova, přičemž s rekonstrukcí nejhoršího úseku bych chtěl začít, pokud možno, na jaře 2024.(více – viz můj středeční příspěvek)
Čtvrtek
🚌🚆jednání s vedoucím odboru o stížnostech na veřejnou dopravu, řešení přestupků ve správním řízení, ale i o výjimkách pro nákladní dopravu z Trutnova do Královce na silnici I/16.
🤾‍♂️se zástupci vedení házenkářů Jičín jsem hovořil o probíhající sezóně a podpoře kraje nejen pro A tým reprezentující náš region, ale také o podpoře mládeže a současné situaci, kdy zejména díky energiím dochází ke zvýšení nákladů.
⚡s vedením elektrárny Opatovice nad Labem jsme diskutovali o současné energetické situaci a o stavu záměru projektu ekologického spalování odpadu (ZEVO).
💰s náměstkem pro investice jsem hovořil o záměrech v místech plánovaného územního rozvoje u UHK a FN, kde by mohlo vzniknout například rozsáhlé inovační centrum
🎿⛸️s náměstkem pro školství jsem pak projednával stav přípravy lednové 20. Olympiády dětí a mládeže
⛷️a o přípravě a podpoře Světového poháru v klasickém lyžování, který je další prestižní sportovní akcí (3 slalomy žen), jež se uskuteční poslední lednový víkend ve Špindlerově Mlýně, jsem jednal s prezidentem Svaz lyžařů České republiky Davidem Trávníčkem.
Pátek
👑 Tříkrálová sbírka dorazila i krajský úřad, a jak jsem uvedl i ve svém pátečním příspěvku, charity navštěvuji v průběhu roku při svých pracovních cestách po kraji a vím, jak zejména v posledních ekonomicky náročných letech je těžké tuto velmi potřebnou činnost realizovat. Proto můžeme-li, dle svých možností alespoň drobně přispět k tomu, aby byla zachována, máme právě díky této transparentní sbírce dobrou příležitost. Přispět do sbírky bude možné také prostřednictvím statické kasičky v řadě charitních zařízeních, kostelech, na úřadech a v obchodech v Hradci Králové, Novém Bydžově, Třebechovicích pod Orebem a Chlumci nad Cidlinou. Připojit se ke sbírce lze do 31. ledna i bezhotovostní cestou zasláním daru na její účet nebo do online pokladničky www.trikralovasbirka.cz. Na těchto webových stránkách lze podpořit i přímo Charitu ve své oblasti. Zde také najdete, na jaké konkrétní aktivity budou vybrané peníze použity (více viz můj páteční příspěvek.
🛣️jednání s ředitelem Správy silnic ohledně jednání s ŘSD o majetkových směnách, podmínkách pro stanovení objízdných tras při výstavbě dálnic, obchvatů a rekonstrukcí silnic I. třídy a o stavu připravenosti oprav objízdných tras po dostavbě úseku dálnice z HK do Jaroměře.
👩‍👦setkání z jednou z našich pěstounek v kraji, která se na mne obrátila s prosbou o pomoc při řešení problému týkajícího se možnosti setkávání dvou sourozenců, kteří byli umístěni u různých pěstounů. Z důvodu zachování soukromí všech zainteresovaných nechci podrobněji popisovat, ale spíše mi tento případ potvrdil, že je potřeba každý nový systém průběžně vyhodnocovat a optimalizovat jeho nastavení tak, aby ve svém důsledku skutečně naplňoval původní účel. Stejně tak důležité jako je získávání potřebného počtu pěstounů a důsledné prověřování jejich způsobilosti ve všech ohledech, je neméně důležité s nimi průběžně pracovat a zpětnou vazbu z této praxe přenášet do mechanismů, nastavujících pravidla ve všech oblastech výkonu tohoto povolání/poslání.
Každý, kdo má ochotu dělat to s jediným cílem těmto dětem pomoci, má můj velký obdiv a respekt. Proto jsem již před koncem roku poděkoval pěstounům v našem kraji alespoň osobním dopisem, a také proto jsem se dnes setkal i s jednou z nich, abychom krom jiného i díky získaným informacím z její praxe mohli spolu se souvisejícími organizacemi přemýšlet o některých úpravách systému v praxi a vytvářet co nejlepší podmínky pro pěstouny i děti. (více – viz můj druhý páteční příspěvek)
🚂s ředitelem Muzeum východních Čech v Hradci Králové a předsedou spolku, jenž zabezpečuje činnost železničního muzea Výtopna Jaroměř, jsme hovořili o možnostech další spolupráce, a to například i s Národní technické muzeum v Praze. Probírali jsme i možnosti institucionální změny spolku, díky níž by měl možnost získat dotace apod.
Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦čas s rodinou a příprava na nadcházející týden. V jeho závěru nás čeká první kolo volby nové hlavy státu. 🤔A tak mne napadá snad jenom, že bychom možná měli přemýšlet o tom, že i když se Masarykové a Havlové nerodí každý den a také společenská situace byť možná v některých ohledech podobná, není táž, jako v době, kdy dostaly důvěru právě tyto osobnosti, přesto bychom neměli u toho, komu svůj hlas dáme, postrádat určité hodnoty. Prezident, alespoň z mého pohledu, nemá být ten, který bude exekutivně prosazovat nějaké programové změny, ale ten, kdo svým přístupem vytváří prostor pro kultivovanou politiku, svou autoritu je schopen získat nejenom okázalou kampaní v níž defilují tituly, metály, neuskutečnitelná prohlášení, rodinní příslušníci i domácí mazlíčci, ale spontánně v průběhu svého života svými postoji podloženými skutky. Ten, koho bychom rádi dali za příklad a inspiraci svým dětem ve víře, že budou-li jej následovat, povedou slušný, společnosti přínosný a plnohodnotný život. Nejsem si jist, zda to takto komplexně můžeme u některého z kandidátů zavnímat v letošní volbě, ale chci věřit tomu, že se nám uvážlivě podaří z možných vybrat toho, kdo je potencionálně schopen mandát prezidenta naplnit alespoň obdobným způsobem. Krásný nadcházející týden Vám všem. My s malým Toníkem jedeme uzavřít ten právě končící na hokej s nadějí, že Mountfield HK vyhraje nad Olomoucí 🙂