CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 8.11.

08. 11. 2020

Pondělí
👩‍💼👨‍💼 ustavující zasedání Zastupitelstva KHK, jehož se zúčastnilo 43 členů a 2 zastupitelé se do jednání připojili skrze videokonferenci. Bylo zvoleno nové vedení kraje - 👀 http://www.kr-kralovehradecky.cz/.../rada.../.
Zde uvádím též odkaz na svůj nominační projev 👉 https://www.youtube.com/watch?v=uJAICzwWMFU&feature=youtu.be,- ve kterém jsem se ze svého pohledu snažil shrnout to nejdůležitější , tedy jak bych chtěl z pozice hejtmana řídit, a v čem vidím priority pro nejbližší i celé čtyřleté období. 🤝 Ještě jednou chci poděkovat všem voličům, kteří mi dali svůj hlas ve volbách, kolegům, kteří mi pomáhali dosahovat výsledků v předchozím období i koaličním partnerům za projevenou důvěru, s níž mne nominovali a též potvrdili na pozici hejtmana Královéhradeckého kraje. 🤷‍♂‍A zopakovat, že ji přijímám s velkou pokorou a maximální vůlí si ji každý den odpracovat. 💁‍♂‍Věřím, že i v poměrně širokém koaličním uspořádání jsme schopni být týmem, který si důvěřuje, přes nezbytné kompromisy spolupracuje a vzájemně se podporuje. Jsem připraven vést náš kraj spolu se svými kolegy, kompetentně, rozhodně a bezpečně.
👨‍💼odpoledne velmi podrobné jednání s novými nejbližšími spolupracovníky z krizového řízení o aktuální situaci v našem kraji v souvislosti s epidemií COVID, kdy jsme zhodnotili stávající stav, úroveň spolupráce s centrálními úřady, funkčnost a efektivitu jednotlivých opatření, a fungování, problémy a potřeby především zdravotnického a sociálního systému v rámci Královéhradeckého kraje
…také jsem zaznamenal 👀https://www.seznamzpravy.cz/.../hamacek-byl-u-vseho...
🤷‍♂️Předpokládal bych, že vicepremiér, který mimo jiné řídí ÚKŠ, je u všech důležitých rozhodnutí a zná data, se ozve již v okamžiku, kdy se věci nebudou dít, jak mají a ne, že až bude po všem, bude potřebovat zvláštní komisi, na zjištění, kdo a jak pochybil!

Úterý
…první den po zastupitelstvu byl hodně o komunikace nad aktuálními problémy napříč jednotlivými obory, s řediteli, odpovědnými osobami a k plnění opatření, pokynů atd.. Absolvoval jsem ale také dvě
videokonference💻 – nejprve s pracovním týmem COVID v rámci Královéhradeckého kraje a poté s dalšími zástupci Asociace krajů ČR.
🏨podrobněji jsme debatovali s radním pro zdravotnictví Zdeňkem Finkem o plánech ve zdravotnictví, zejména s ohledem na případné systémové změny v řízení holdingu a jednotlivých nemocnic, které můžeme, až bude vše připravené, a hlavně až se situace ve zdravotnictví stabilizuje v souvislosti s epidemií COVID, začít realizovat. Vliv na řízení a odpovědnost za kompetence managementu ve struktuře holdingu a vedení nemocnic je pro mě klíčové téma pro další efektivní fungování a pracovní podmínky našich zdravotníků. Doufám, že co nejdříve i zvolíme novou dozorčí radu holdingu, která od prvního okamžiku začne prosazovat potřebné změny i v jeho vedení.

Středa
… 🛣️pracovní porada s novým radním pro dopravu, vedoucím odboru pro dopravu a řediteli dvou organizací ÚDRŽBY SILNIC KHK a Správy silnic KHK. Doprava pro mě zůstává srdeční prioritou, a proto chci i z pozice hejtmana klíčové věci nadále dozorovat a z hlediska strategií pokračovat v koučování klíčových lidí i souvisejících procesů.
👩‍💼👨‍💼první porada nové Rady KHK k tomu, co nás čeká do konce roku, příprava na jednání ohledně rozpočtu, neřešené problémy z minulého období v jednotlivých gescích a upozornění na kompetence a naši kolektivní odpovědnost, očekáváné organizační změny apod.

Čtvrtek
🦠s ohledem na vývoj současné epidemie v našem kraji a související problematiku jsem nejenom osobně požádal ředitele Správy státních hmotných rezerv s prosbou, o co možná nejoperativnější distribuci HFNO přístrojů pro vysokoprůtokovou oxygenoterapii (viz můj čtvrteční příspěvek), ale velmi intenzivně se zabývám i nedostatkem zdravotníků a pracovníků v sociálních službách. 💁‍♂️Kapacity všech pracovníků ve zdravotnictví se pohybují na hraně. Ve fakultní nemocnici v minulém týdnu chybělo celkem 460 zdravotníků, z toho 316 sester a 59 lékařů. Obdobná situace je rovněž v nemocnicích zdravotnického holdingu, kde chybí celkem 318 zdravotníků, z toho 33 lékařů a 285 zdravotních sester a sanitářů. V nemocnicích pomáhají vojáci, dobrovolníci i externisté. Jednou z dalších možných cest, jak personální situaci zlepšit, je proto případná dílčí výpomoc právě ambulantních specialistů. 💁‍♂️Proto jsem oslovil a požádal zdravotníky, kteří v současné době nepracují ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních, mohou-li, aby zde příležitostně přišli pomoci. Požádal jsem rovněž armádu o rozšíření stávající pomoci i do Jičína, prosbu o dobrovolnickou pomoc z řad řádových sester jsem poslal arciopatovi Břevnovského kláštera. Každý den však patří poděkování všem zdravotníkům, kteří v těchto dnech zajišťují potřebnou zdravotní péči napříč všemi obory, navíc za stavu, kdy v nemocnicích denně přibývají hospitalizovaní pacienti s covid-19.👏 Poděkování patří i všem ředitelům nemocnic za jejich vzájemnou kooperaci a všem dalším dobrovolníkům za jejich pomoc.🤝

Pátek
💰porada Rady KHK k přípravě rozpočtu na rok 2021, na níž jsme shrnuli jeho dosavadní rozpracovanost v jednotlivých kapitolách. Gesce počítají k 1.1. pouze se základním finančním nastavením pro fungování kraje a budeme se muset případnými rozpočtovými změnami k mnoha věcem v dopravě, zemědělství, zdravotnictví, sociální oblasti, ale i školství v průběhu roku vracet. Musíme nacházet úspory, hledat další zdroje a zamyslet se nad prozatím nepokrytými investicemi cca kolem 500 milionů. Bude to v této turbulentní době velmi proměnlivý proces, ovlivněný reálnými příjmy, průběžnými výdaji, a hlavně výsledky vlastní snahy úsporně hospodařit. Pro jeho zvládnutí musíme mít vše pod kontrolou, a intenzivně se věnovat všemu, co souvisí s fungováním a možným rozvojem.
👨‍💼jednání s radním pro dopravu o plánu investic pro rekonstrukce silnic🛣️ v příštím roce. Seznámil jsem jej se záměrem minimálně ve výši 800 mil a domluvili jsme se na potřebných úkolech pro ÚDRŽBU SILNIC KHK.
👨‍💼🏨porada s řediteli okresních nemocnic a radním pro zdravotnictví k současné situaci ve zdravotnictví především o předpokládaném vývoji epidemie, o možnostech kapacit lůžek 🛏️a využití zdravotníků, přemísťování pacientů rámci zdravotnických, popřípadě lázeňských, zařízení a jak se společně připravíme na zvládnutí plošného testování v domovech pro seniory.

Sobota, neděle
🖋️příprava na první zasedání Rady KHK a čtení všeho, co jsem si v průběhu týdne za běhu „odložil“ – například k aktuálně prezentované snaze za každou cenu snížit sazby daní bez dalších souvisejících změn👀 https://www.seznamzpravy.cz/.../komentar-jedna-katastrofa...
💁‍♂️Tak trochu mi to připomíná situaci se „zjednodušováním“ sazeb DPH u piva v podání ministryně financí letos na jaře. Něco jako: zkratka bude delší, ale za to méně pohodlná?! Respektive připadá mi, že jde pouze o to, za každou cenu si před volbami odškrtnout další úkol z programového prohlášení, avšak bez odpovědnosti nejen za rozpočty, ale i za vytvoření plánu ozdravení veřejných financí!! 🤔Ne/měli bychom jim to při hlasování ve sněmovně a senátu hodit na hlavu?!
…zbytek víkendu čas strávený s rodinou a odpočinkem👨‍👩‍👦‍👦. Vám všem přeji do nadcházejícího týdne, neutuchající víru, že vše špatné překonáme, hodně zdraví a lidí dobré vůle kolem sebe.🙂