CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 8.3.

08. 03. 2020

Pondělí
…cestou do práce jsem zaznamenal👀: https://www.irozhlas.cz/…/stabilizacni-prispevek-policie-pc…
„Nemám policisty, nemám je z čeho zaplatit …“ k těmto stále se opakujícím slovům ministra bych snad jenom dodal - používejte peníze, které máte, ke skutečné motivaci policistů, a namísto těch předem nesplnitelných slibů (24 násobek pro stabilizační příplatek), plňte ty předešlé, potom možná ti zkušení nebudou odcházet?!💁‍♂
… Rada KHK se 126 body na programu a z toho z mého pohledu nejdůležitější:
schválení výroční zprávy společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., která minulý rok hospodařila s 594 miliony Kč
schválení dotace na aktivity BESIP ve výši 400 tisíc Kč pro tento rok
organizační body a záměry v sociální oblasti, v regionálním rozvoji, dotacích a školství
💁‍♂‍ještě před zahájením plnění dle nových smluv s vysoutěženými dopravci, kteří budou od března 2021 zajišťovat veřejnou autobusovou dopravu v našem kraji, absolvujeme opět řadu jednání, abychom se přesvědčili o jejich zodpovědné přípravě. V tomto týdnu jsme ověřovali, jak splňují požadované podmínky nové vozy výrobce Dekstra BUS, a. s.. Třináct těchto vozů bude provozovat jeden z vybraných dopravců - sdružení společností Transdev Morava a Audis Bus🚌 např. v horské oblasti Rychnovska. Věřím, že cestujícím budou tyto vozy poskytovat požadovaný cestovní komfort.🙂

Úterý
…a opět jeden „policejní“: https://www.idnes.cz/…/policie-navyseni-sluzebnich-mist-o-3…
Jeden ČSSD ministr vnitra si naplánoval, že bude mít 43 tisíc policistů. Nestalo se tak. Za pár let další ČSSD ministr vnitra - stále nemaje ani původně plánovaný stav - slíbil, že policistů bude ještě o 3 tisíce více. Kompetentnost? Odpovědnost? #tomuříkámplán🤦‍♂
…potraviny jsou jednou z nejdůležitějších součástí našeho života, a proto neopomíjím pravidelná setkávání se zemědělci v našem kraji. Tentokrát jsme diskutovali především o problémech v dopravě🚜 v okolí Nového Bydžova a Jičínska, opakovaně o zastropování a o podmínkách rostlinné a živočišné výroby nebo související platové otázce v tomto odvětví. Hovořili jsme o nutnosti snižovat náklady v návaznosti na investice enviromentálního charakteru. Zaujala mne však i souvislost v kontextu aktuální mimořádné situace způsobené koronavirovou epidemií – resp. s tím spojená debata a zjištění, že některé zemědělské komodity (např. vepřové maso) jsou v ČR z pohledu soběstačnosti pod 50 %.🐷 Za velmi zvláštní také považuji evropskou politiku s ohledem na ochranu rostlin proti škůdcům a nemocem. Například v Belgii se používá 9 kg, v Nizozemí 8 kg účinné látky postřiku na 1 hektar a v ČR pouze 1,8 kg - moc tedy nechápu, proč nás vyspělá Evropa nutí do dalšího snižování?!🤷‍♂
… také se už začínáme bavit o budoucnosti – v podvečer jsem diskutoval s kolegy politiky na téma vizí pro Královéhradecký kraj do dalších let.

Středa
…jednání s ČD o problémech v železniční dopravě🚂 (nedostatek železničních souprav, problémy s nákupy nových, ekonomické výhledy a současné smluvní povinnosti apod.) ale také o tom, jaká má být budoucnost v regionální železniční dopravě.🚅
…odpoledne pracovní setkání v Senátu PČR= příprava na další zasedání, a v podvečer jednání 👨‍💼předsednictva ODS, přičemž jsem uvítal 👏velmi konkrétní a věcnou debatu o klíčových politických věcech především v oblasti zahraniční politiky, a plánu vlády, sněmovny a naší strany pro příští měsíce.

Čtvrtek
…tradiční nutná administrativa na KÚ, ale i setkání se starostou Častolovic. Řešili jsme spolu možnosti bezpečnostních opatření na kruhové křižovatce na silnici I třídy.🛑 Přislíbil jsem součinnost při hledání řešení, přestože to není silnice ve správě kraje. Současně jsme dohodli investiční spolupráci na opravách silnic při výjezdu směrem na Solnice.🚦
…velmi pozorně jsem si na jednání Zdravotnického holdingu KHK vyslechl aktuální situaci, priority i možnosti spolupráce se zdravotnickými zařízeními v našem kraji. 🏥Primárním cílem nadále zůstává snaha o zastavení nebo alespoň zpomalení šíření, a to pouze lze koordinovaným způsobem vyšetření bez kontaktu dalších osob a dále izolací, respektive karanténou označených osob. Prozatím platí stav, kdy ZZS bude ve spolupráci se zdravotním personálem FN zajišťovat odběry při jednotlivých podezřeních🧪. Zásadním však zůstává při návratu z rizikových zemí, příznacích či nepředvídatelnému rizikovému kontaktu s okolím NIKAM NECHODIT A KONTAKTOVAT TELEFONICKY HYGIENICKOU SLUŽBU, popřípadě zdravotní zařízení. Potřebné kontakty a základní informace naleznete také zde: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php…. 🚑O případném výjezdu ZSS rozhoduje epidemiolog. Nejdůležitější prevencí však zůstává dodržování hygienických pravidel, zdravý životní styl – zvýšený příjem vitamínů a dostatek pohybu, omezení cestování a nepodléhat panice. Velkým úkolem, na kterém je třeba intenzivně pracovat, je zajištění ochranných pomůcek pro zdravotníky a vážně ohrožené pacienty – nutnost spolupracovat se soukromým sektorem a sociální oblastí, čemuž půjdeme i v Královéhradeckém kraji aktivně naproti💁‍♂.
… jednání v Lázních Bělohrad - snažím se zde pomoci s dlouholetým problémem tranzitní dopravy 🚚nad 12 t přes lázeňské město.
👨‍💼odpoledne setkání Jičíně a snaha s kolegy probrat nejen současnou situaci z hlediska fungování a rozvoje města Jičína, ale i diskuse nad plány a možnostmi, jak může kraj podporovat jednotlivé oblasti - dopravy, zdravotnictví a sociální oblast.

Pátek
… přečetl jsem si👀: https://neviditelnypes.lidovky.cz/…/pravo-dalsi-hlupak-mini…
💁‍♂Naprosto souhlasím, že snaha o Velkého bratra v ne/odůvodněných případech bude do budoucna úplně zbytečně ovlivňovat naše životy a ukrádat naše svobody, kterých se nemáme mlčky vzdávat.
…dvě vyučovací hodiny na SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem, a i když to se studenty mnohdy není vůbec jednoduché, práce s nimi mi přináší další velmi důležitý pohled na to, o čem všem je třeba s nimi i nad rámec odborných informací neustále mluvit👨‍🏫, aby měli chuť vidět svět kolem sebe nejenom černobíle, ale ve všech souvislostech.
…se starostou Dvora Králové nad Labem jsem jednal stejně jako minulý týden se starostou obce Vítězná o jeho zájmu na celkové opravě silnice🚧 ve směru od Kocbeře - zjišťuji možnosti.
…dvě pracovní schůzky v senátní kanceláři v Náchodě – nejprve k jachtingu v České Skalici a následně o speciální škole v Náchodě, kde je kraj zřizovatelem. Slíbil jsem pomoc při řešení plánu na stěhování školy a podporu činnosti pro mladé jachtaře.
…na závěr pracovního týdne jsem tentokráte přijal já pozvání na „pražírnu“ v Adršpachu. Byli zde na mě velmi dobře připraveni a velká část diskuse souvisela se zdejším Teplicko-Adršpašským turisty vyhledávaným areálem a souvisejícími problémy – ať už v návaznosti na dopravu, kapacitu potřebných služeb, nebo v souvislosti s ochranou přírody a limitními možnostmi pro případné větší rozprostření přijíždějících návštěvníků, které naopak přinášejí zhoršení kvality života místních obyvatel. Shodli jsme se na tom, že k řešení této situace je nutné zejména projednat záměr, který chce do budoucna preferovat místní samospráva/y (Teplic n. M. a Adršpachu) – tedy zda bude prioritou míra ziskovosti/výtěžnosti 💰turistického potenciálu zdejšího skalního areálu a za jakých podmínek nebo zda budou na prvním místě podmínky k životu a podpora podnikatelské činnosti stálých obyvatel. Na to mohou – kromě krajské dopravní infrastruktury, kterou zde řešíme, - navázat případná další jednání s příslušnými krajskými odbory. U dopravy se ještě zastavím – v letošním roce budou realizovány první dvě etapy rekonstrukce silnice 🛣silnice z Teplic nad Metují směrem na Adršpach, a to nejdříve od železničního přejezdu po vstup do Teplých skal a následně k dalšímu železniční přejezdu cca přes 3 km(zahájení stavby je naplánováno na 31. 3.). Vzhledem k tomu, že opravy budou probíhat za plných uzavírek🚧, kromě objízdných silničních tras bude alternativou již posílená osobní železniční doprava (např. půlhodinové intervaly spojů mezi Teplicemi n. M. a Adršpachem), plánujeme a hledáme finanční možnosti pro modernizaci ve stanicích🛤 Teplice, Janovice, Adršpach ve smyslu lepších podmínek pro střídání vlaků a tím i větší četnost spojů. 🐺Diskutovali jsme ale také například o problémech s vlky a jimi způsobenými škodami, přičemž jsme se shodli na tom, že finanční kompenzace ze strany státu mohou být sice krátkodobým řešením, ale z hlediska delší časové perspektivy, to není systémové opatření, a naopak tento způsob podporuje různá řešení, která však ve svém důsledku mohou nevratným způsobem změnit 👨‍💼charakter krajiny. Vzhledem k tomu, že jsem se s tímto tématem setkal již dříve, mimo jiné i při projednávání v Senátu, měl jsem možnost i blíže nahlédnout do legislativních možností, a jsem přesvědčen, že nejenom místní pastevci, kteří už podali na stát v této věci po zamítavém postoji ze strany ministerstva životního prostředí žalobu, ale obecně všichni, kteří se nechtějí s dosavadním řešením smířit a požadují přijetí opatření k regulovanému způsobu ochrany vlků (tak jako k tomu přistoupily například jiné země, které tuto problematiku řeší již mnoho let a lze se tedy z jejich zkušeností poučit), mohou na uplatnění i stávajících legislativních možností trvat. 💁‍♂Za sebe jsem přislíbil podporu resp. pomoc při projednávání na příslušných státních institucích. Závěr diskuse patřil ovšem opět dopravě 🙂– resp. kromě toho, že jsem přislíbil, že osobně dohlédnu na včasnou a správnou informovanost k jednotlivým etapám plánované rekonstrukce silnice, odnesl jsem si ještě několik dalších úkolů – například jednat o možnostem smluvní spolupráce při údržbě silnice z Chvalče do Adršpachu,o nebezpečném otáčení kamionů na silnici, a tedy projednání možnosti dopravního značení pro kamionovou dopravu od Teplic n.M. směrem na Meziměstí a na Broumovzlepšení situace - snížení dopravní hustoty ve Zdoňově a problémy 🚚nákladní dopravy v zimě na Lachovském kopci .Po více jak dvou hodinách jsem byl dostatečně „upražen“, ale opět vděčen za to, že se touto cestou ke měn dostala řada podnětů, o kterých bych se jinak dozvídal mnohem komplikovaněji. Děkuji za pozvání i věcnou debatu a těším se zase příště.🤝

Sobota, neděle
Tradiční víkend s rodinou, ale pochopitelně také sleduji vývoj situace ve spojitosti s opatřeními kvůli koronaviru😷 a bohužel nelze přehlédnout, jak ministr zdravotnictví nejdříve kritizuje, potom se omlouvá, v televizi nedůstojně zdůvodňuje osvědčenou formou "to ne my, to ty kraje" zásilku ochranných pomůcek do Číny. A kromě toho, že lze snadno podlehnout dojmu, že se naše vláda pravděpodobně rozhodla zlikvidovat koronavir počtem realizovaných tiskových konferencí, případně jej ze země vypudit letáky a policisty číhajícími s teploměry u hranic🤦‍♂, registroval jsem také tento článek👀: https://www.novinky.cz/…/babis-lide-musi-byt-odpovedni-jina…
A neubráním se shrnutí 🤔– ano, lidé musí být odpovědní, ale měla by je vést odpovědná vláda, schopná v počátcích ohrožení zajistit to nejpotřebnější - tedy odpovídající zdravotnický materiál pro ty, kteří budou v první linii, zabezpečit proškolení IZS na danou situaci a šířit pouze ověřené informace. Vláda, schopná přijímat skutečně systémová opatření, podporovat efektivní osvětu a prevenci a v neposlední řadě obyvatele uklidňovat. 🤷‍♂Realitou je fraška složená ze lží, nesplnitelných slibů, nesmyslných opatření, výjimek z těchto opatření a rozdmýchávání paniky překotným osobním PR. Jsem zvědav, kteří "TO ONI" za to mohou tentokrát. A dovolím si na premiérovy řečnické otázky „jak bojuje s koronavirem opozice?“ odpovědět - přesto, že jsou na některých stupních státní správy, jako například kraje, opoziční politici součástí bezpečnostních rad a spolurozhodují o opatřeních v daném místě - jejich kompetence jsou tímto limitovány, a vzhledem k tomu, že nejsou ve vládě, nemohou z pohledu jakýchkoliv celostátních opatření dělat nic.
...💁‍♂ A k tomuto👀: https://twitter.com/fnemecek69/status/1236316549834772482… ...si dovolím komentář potvrdit, protože metanolovou aféru jsem společně s tehdejším ministrem Hegerem měl za policii na starost.👮‍♂
Přesto, že situace okolo epidemie ovlivňuje v posledních týdnech naše životy ne zrovna pozitivním způsobem, přeji Vám všem v rámci možností příjemný nadcházející týden🍀a prosím, buďme navzájem ohleduplní, ostražití, a snažme se nepanikařit.