CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 8. 8.

08. 08. 2021

Pondělí
💬porada vedení kraje k projednání podmínek pro dotační programy roku 2022 (prioritní je podpora obnovy venkova, ale budeme se věnovat i dalším důležitým programům jako například podpoře dobrovolných hasičů, podpoře místních částí obcí, venkovských prodejen nebo oblasti sportu, kultury a školství); dalších individuálních žádostí a operativy v jednotlivých gescích.
👩‍💼👨‍💼jednání Rady KHK s cca 70 body programu opět především majetkového a investičního charakteru, z dopravy, školství, kultury a regionálního rozvoje. 🏭Ale byli jsme také informováni o jednání k žádosti o výjimku v Opatovické elektrárně s ohledem na emisní znečištění, 🎓rozhodli jsme, že se budeme procesně pomocí odvolacího prostředků bránit proti nesmyslným sankcím ze strany ministerstva sociálních věcí a🎖️ schválili jsme systém oceňování osobností Královéhradeckého kraje, neboť jedna jediná a trochu zastaralá medaile hejtmana, kterou máme už dvacet let bez jakýchkoliv úprav, je pro účely důstojného ocenění významných činů a osob nevyhovující.
🛣️🛻odpoledne jsem se zúčastnil části výjezdní porady odboru dopravy a souvisejících organizací, abych nejenom pozdravil své bývalé „svěřence“, ale hlavně abych byl u projednávání důležitých bodů - např. řešení zákazu vjezdu nákladní dopravy do lázeňské části města Lázně Bělohrad, problémů s opravou silnic okolo úseku dálnice, která se letos dostaví do Jaroměře nebo informací týkajících se změny zatřídění silnic v Novém Městě nad Metují apod. Prima bylo také opět vidět, že tahle „parta“ umí spolupracovat jak v rámci pracovních úkolů, tak se i společně - třeba u sportu – bavit.

Úterý
🌲🌱🪵jednání s ředitelem oblastního závodu Východní Čechy Lesy ČR. Po stručném úvodním představení fungování organizace (v našem kraji hospodaří na 30 % lesů), současných problémů a priorit, ke kterým např. patří zadržování vody v krajině, výsadba nových druhově pestrých lesů (67 % jehličnanů a zbytek listnáčů) nebo boj s kůrovcem (těžba napadených stromů v současnosti nahrazuje objem běžné roční těžby), jsem probrali možnosti spolupráce. Ta je možná jak s naší Českou lesnickou akademií v Trutnově, tak také při opravách dopravní infrastruktury, při součinnosti naší komise v boji proti suchu nebo při přípravě opatření k převážení dřeva s ohledem na hmotnost apod.
👨‍🏫několik setkání k potřebným změnám v rámci odboru školství (pracovní náplň, organizační struktura, připravovaná výběrová řízení atd.) a jsem rád, že jsme s ředitelkou úřadu a náměstkem pro školství vše společně připravili.
⚽🏒🎾setkání se starostou obce Lodín nad záměrem výstavby multifunkčního sportovního a zážitkového areálu. Probrali jsme možnosti financování připravovaného projektu především ze strany Národní sportovní agentury, ale i proces a podmínky, které je třeba vzít v úvahu při plánování podobné investiční akce. Mluvili jsme také o dalším rozvoji obce.

Středa
🏘️navštívil jsem sociální zařízení poskytující pobytové služby pro mentálně postižené autismem či návaly nezvladatelné agrese Barevné domky Hajnice.
👀Prohlédl jsem si celý areál – několik objektů pro terapie, pracovní činnost i chráněné bydlení - a seznámil se s tím jakým způsobem je zde poskytována péče. Zajímal jsem se i o provozní organizační a ekonomickou problematiku. A uvědomil jsem si, že bez ohledu na to, že je určitě vždy prostor na zlepšení a rozvoj, tak si všichni, kteří pracují v těchto službách a jejichž mottem je „Chceme něco dělat, chceme žít spolu, a ne jenom vedle sebe“, zaslouží hluboký obdiv, respekt a dík. Ten můj tedy určitě mají, a navíc i příslib, že bude snahou kraje zrealizovat do dvou let výstavbu nového domu náhradou za ten nejstarší, který již absolutně nevyhovuje současným standardům pobytové péče.
👧👶Druhá návštěva byla v dětské ozdravovně Království – Nemojov, kde se léčí děti již od roku 1928, i když od té doby prošlo zařízení mnoha změnami. Nabízí zde ozdravné pobyty pro oslabené děti s dýchacími či pohybovými problémy nebo dětskou nadváhou, ozdravné pobyty pro školy v přírodě a také krátkodobé odlehčovací pobyty dětí umístěných v náhradní rodinné péči.
💁‍♂️Kromě systémových problémů, vyplývajících zejména z nerovnováhy nároků na péči kladených podmínkami stanovenými ze strany MPSV na straně jedné a výší úhrad na pobyt jednoho dítěte na den, které jsou deset let beze změn na straně druhé, mi přijde zcela nepochopitelné , že na tuto kategorii pracovníků pracujících ve zdravotních a sociálních službách se při stanovování odměn za covidové období, jaksi úplně zapomnělo.🤦‍♂️ Proto jsem kromě poděkování za práci zejména v nelehkých podmínkách uplynulého období slíbil, že pokud nedojde ze strany MPSV k nápravě, musíme zajistit odměny pro tyto pracovníky z vlastních zdrojů kraje.
🤷‍♂️Současně bych rád pomohl s budováním stabilního pracovního týmu, neboť cílem je, abychom změnili i současnou spíše sezónní obsazenost na celoroční plné využití kapacity ozdravovny. A s tím budou souviset i další jednání se zdravotními pojišťovnami, aby toto naše zařízení zařadili do sítě obdobných ozdravoven, kde se léčí i děti s plně hrazenou léčbou v rámci zdravotního pojištění, která nadále povede radní pro zdravotnictví.
… 💃🎭a ještě jsem na podnět z jednoho mailu, které dostávám, navštívil obec Pšánky. V letech 1945 – 1996 zde byla tančírna pod širým nebem zvaná Kamenice, kde se konaly taneční zábavy, koncerty a ochotnická divadelní představení. Stavba musela být prý z bezpečnostního důvodu zbourána, ale místní tvrdí, že to byla památka, kterou by chtěli obnovit, respektive vybudovat na stejném místě prostor, jenž by sloužil obdobným účelům. Místo, které by opět spojovalo lidi při vzájemném setkávání, a navíc vidí také smysl v tom, že jej obklopuje příroda, bylo by tak možné vhodnými aktivitami (zábavné hry, tvůrčí dílničky…) přivést zpět k přírodě děti i dospělé. Zastupitelka obce zažádala jako fyzická osoba o grant Nadaci Via a dostala 96.969 korun, což ale nestačí. Nadšení místních i přespolních ji vedlo dále k založení spolku Kamenice Pšánky z.s. Také starosta obce zájem lidí podporuje a nechal obnovit osvětlení. Bohužel prudký nárůst cen zejména ve stavebnictví výrazně navýšil původní rozpočet na celý projekt. Jsem přesvědčen, že se jako kraj máme zajímat i o takové „malé“ projekty a pokud to bude možné, snažit se i pomoci. Tančírna bude určitě jedním z projektů, o jehož možnostech podpory budu přemýšlet.
🏍️na závěr dne jedno loučení aneb prodal jsem svou motorku. Nemám na dlouhé projížďky čas a místo těch „kolem komína“ se chci raději, když jsem doma, věnovat rodině a nyní především nejmenšímu synovi Toníkovi.

Čtvrtek
👨‍💼zemědělce v našem kraji navštěvuji často a dnes jsem začal den setkáním ve společnosti AGRO Chomutice a.s., která se 120 zaměstnanci obhospodařuje cca 3 468 ha, z toho 2 900 ha orné půdy. 🌾Rostlinná výroba se zde orientuje na obiloviny, řepku, cukrovku, kukuřici a krmné plodiny, ta živočišná potom zejména na produkci mléka🥛 se 1150 ks krav Holštýnského plemene, ale také na produkci vepřového masa🐖 - 820 prasnic, 3300 prasat ve výkrmu. Součástí je bioplynová stanice. Díky za příjemnou odbornou diskuzi i o celorepublikových problémech v zemědělství.
A následně na rozšířeném jednání Okresní agrární stanici komoře KHK v Agrodružstvu Libčany, jsme probírali kromě aktuálních žní a příprav na dožínky zejména aktuální problematiku čerpání dotačních výzev (v chovu skotu atd.).
💁‍♂️Jen pro zajímavost, do zemědělství ročně plyne cca 30 miliard dotací, ale polovina z toho slouží jen k dorovnání nuly oproti nákladům, které naší zemědělci v živočišné a rostlinné výrobě mají.💰
Uvítal jsem proto, že po celý den byl oběma jednáním přítomen také prezident Agrární komory, se kterým jsme mohli podrobněji diskutovat zemědělskou politiku, která by měla začít platit od roku 2023.
Do té doby je však nezbytné – bez ohledu na volby a stranické priority – schválit národní strategii, kdy ČR musí do předat do Bruselu svůj plán v oblasti zemědělství do konce tohoto roku.
🤷‍♂️V rámci dosavadní socialistické evropské zemědělské politiky zemědělci sice mohou dostat dotační příspěvek cca 2 % na hektar, ovšem mám pocit, že i za nelogicky stanovených podmínek, v jejichž důsledku budou dosahovat menších výnosů například kvůli tomu, že musí zůstat určité plochy mimo produkci.
Proto považuji za pozitivní, že nová strategie přichází s kompromisy – např. že si ČR nemusí zastropovat rozlohu půdy kvůli dotacím a také je zavedena větší podpora na tzv. první hektary (zhruba do 150 hektarů), nebo byla prosazena i snaha o zavedení tzv. aktivního zemědělce.
🤔V průběhu jednání jsem rovněž zaznamenal dva podněty, jimiž jsem nejenom jako hejtman, ale i jako senátor připraven se zabývat. Například výjimky daně z příjmů se jeví s ohledem na vývoj ekonomiky jako neprosaditelná záležitost, a navíc to neřeší potřebu zjednodušení a zpřehlednění daňového systému, nicméně zdanění dotací, mi přijde jako úplný nesmysl a je třeba o tom vést politickou diskuzi.
Zaujalo mne také upozornění na absenci tzv. Dopadová studie viz Green Deal v souvislosti se zemědělstvím a přesunem zemědělských produktů při převozu zboží. 🤷‍♂️Nedávalo by mnohem větší smysl tolik vše po Evropě nepřevážet a být více soběstační, případně přehodnotit zemědělskou politiku i v tomto ohledu, abychom konzumovali výživově hodnotnější produkty a současně šetřili životní prostředí?!
💉a ještě pár bodů k očkování v našem kraji platných k tomuto dni:
Očkování bez registrace využilo dva tisíce zájemců. Aktuálně je k dispozici 11 očkovacích míst, přičemž na 10 (nemocnice Jaroměř a Oblastní nemocnice Náchod, v Jičíně, Dvoře Králové nad Labem, Trutnově, Broumově, Vrchlabí, Hořicích a Rychnově nad Kněžnou a od minulého týdne nově i v na očkovacím místě v obch. centru Atrium) se navíc zájemci mohou nechat očkovat bez předchozí registrace. V Náchodě se od soboty také mohou nechat za doprovodu zákonného zástupce očkovat děti od 12 let a očkování bez registrace pro osoby starší 16 let nabízí mimořádně o tomto víkendu také FN HK. Kraj prověřuje i zájem o případné očkování v terénu, které by zajišťoval mobilní tým. Dvě dávky vakcíny proti covid -19 již dostalo 57 % celkové populace kraje a jednu dávku je 65 % obyvatel starších 16 let.
🛣️jednání s vedením ÚDRŽBY SILNIC KKH a vedoucím odboru o průběhu stavební sezóny, dokončení jednotlivých akcí, o rozpočtu, a hlavně o plánu na rekonstrukce silnic a mostů v příštím roce. Věřím, že se nám podaří dát dohromady finanční prostředky z různých finančních zdrojů tak, abychom do naší silniční infrastruktury investovali už po šesté za sebou opět cca 1 miliardu korun💰.

Pátek
📑po dlouhém čekání jsem s radostí podepsal smlouvu na stavební práce na zbourání starého a výstavbu nového pavilonu A v Jičínské nemocnici (onkologie, laboratoře…) za 318 milionů korun. 🏨Stavební práce mohou začít letos na přelomu léta. Tato investice naváže na v nedávné době zrealizovanou modernizaci vrátnice, vjezdu a lékárny jičínské nemocnice. Hotovo by mělo být v dubnu 2023.
💰✒️na základě v minulých měsících uskutečněných jednání s premiérem a několika ministry jsem napsal předjednanou žádost o aktualizaci Usnesení vlády č. 969 z 5. října 2020 na projekt Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu (původní č. 97 z 9. 2. 2015). Zahrnuje změnu financování modernizace Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou (nově státní dotaci 300 mil. Kč poskytne MMR v rozkladu na 3 x 100 milionů korun), prodloužení termínu dokončení realizace plánované modernizace do 31.12.2024 a prodloužení termínu dokončení realizace akce Rozvoj průmyslové zóny a související dopravní infrastruktury do 31. 12. 2024.
… 🔥🪵🍶odpoledne na XXX. ročníku Tavení skla dřevem v Deštném v Orlických horách jsem kromě obdivu řemeslného fortele účastníků poděkoval organizátorům, které vynucená roční přestávka neodradila v pokračování tradiční akce.
💐Přijel jsem ale také poděkovat paní starostce Aleně Rejzkové Křížové za její čtrnáct let dlouhou nelehkou práci v obecní samosprávě. Rozhodla se odejít na odpočinek. 🎁🎖️Snad jí bude malý dárek spolu s medailí hejtmana připomínat, že vždy bude patřit k těm, kteří se svou prací a osobními kvalitami zapsala svému kraji a svým bližním hluboko do paměti.

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦čas s rodinou a také si dovolím poznámku k ze všech stran probíranému ne/jmenování Michala Koudelky. 🤷‍♂️Podle mne problém s ne/jmenováním ředitele BIS není ani tak jméno, ale způsob, jímž ukazujeme světu svou slabost v partnerství se spojenci v bezpečnostním prostředí, a to jak oslabujeme profesionalitu našich zpravodajců veřejnou diskuzí v kontextu neodůvodněných účelových politických zájmů!
Příjemný nadcházející týden Vám všem😊