CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 8.9.

08. 09. 2019

Pondělí
👨‍💼28. zasedání Rady Královéhradeckého kraje a na programu mnoho majetkových a investičních bodů. - např.:
díky odsouhlasení peněz v rámci IROP byla do fáze realizace posunuta investice ve výši 282 mil. korun na rekonstrukci Gayerových kasáren – resp. modernizace depozitářů a v kasárnách umístěného technologického zázemí Muzea východních Čech. Práce začnou na podzim a potrvají až do roku 2021.
z bývalé nemocnice v Opočně se stane domov pro seniory. Královéhradecký kraj chce o 48 lůžek🛏 rozšířit kapacitu pobytových sociálních služeb pro seniory v areálu opočenské nemocnice. Za tímto účelem uzavře smlouvu o spolupráci s městy Opočnem a Dobruškou, která budou nový domov pro seniory provozovat. Rekonstrukce stávající budovy je odhadována na téměř 69 milionů korun včetně DPH.
v rámci dopravy jsme mimo jiné projednali a zamítli už 14. námitku na veřejnou soutěž, jejímž prostřednictvím jsme vybrali 🚌dopravce pro poskytování veřejné autobusové dopravy do 8 oblastí Královéhradeckého na dalších 10 let.
projednali jsme individuální dotace Rady kraje na různé společenské a sportovní akce – a tak například malí fotbalisté/brankaři a jejich trenéři se mohou těšit na bývalého reprezentačního trenéra Petra Koubu a jeho tým, kteří 25.9 přijedou představit a odtrénovat podle nových trendů brankářské tréninkové metody do Opočna.
…v podvečer ještě diskuse v rámci regionální ODS s Ivanem Adamcem o tom, jaké problémy občanů v našem kraji je třeba řešit, jak se nám daří naplňovat program z krajských voleb 2016, a na co se zaměřit při sestavování priorit do krajských voleb 2020.

Úterý
… jednání se starostou Dvora Králové nad Labem o připravovaných rekonstrukcích silnic🚧 ve městě, o spolupráci v regionální politice, ale také o místní nemocnici, domovu pro seniory a středních školách.
…setkání jednotlivých odborných regionálních zástupců politických stran v rámci jednání Dopravního výboru Královéhradeckého kraje k problematice rozvoje dopravní infrastruktury 🛣v našem kraji a veřejné soutěže na autobusovou i železniční dopravu.
…s vedoucím Odboru dopravy KHK jsme pokračovali v jednání ke změnám v jízdních řádech, ale také o záměrech na železnici, kde. se snažíme optimalizovat železniční spojení například na trati 🛤020, 026 Choceň - Týnistě - Meziměstí zavedením spěšných vlaků. Cílem je navýšení ze 3 na 5 spěšných vlaků, které sváží cestující na železniční koridor v Chocni.
🏒večer zahájení hokejové sezóny v Hradci Králové. Bylo mi velkým potěšením pogratulovat mladým hokejistům do 14 let k jejich medailovým úspěchům a skvělé reprezentaci v rámci turnaje CCM WORLD EURO BLED Invite Slovenia🤝. Dospěláckému týmu HC Mountfield potom držím palce a přeji hodně štěstí do nové sezóny a chci věřit tomu, že letos to vyjde minimálně do finále.

Středa
…v určitém věku je těch „poprvé“ čím dál tím méně, a tak jsem se na „poprvé do školky a ze školky“👨‍👦 s malým Toníkem těšil. Absolvoval jsem to samozřejmě i se starším Martinem, ale tenhle malý „generál“ mi dal jasně najevo, že to žádná rutina nebude😉. Tak jako tak příjemné vytržení z pracovních a politických úvah.
…do těch mne však rychle vrátily zveřejněné informace💻 - https://www.info.cz/…/zeman-kritizoval-postup-statniho-zast… Nestandardním postupem státního zastupitelství a jeho následnou mediální prezentací jsme se ocitli v bodě "odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil". A kladu si otázku, co bylo ÚČELEM? Za mne - bez ohledu na výsledek "oné" kauzy - pocit nedůvěry!💁‍♂
Čtvrtek
🍇mezi tradiční hojně navštěvované akce v našem kraji již několik let bezesporu patří vinobraní na Kuksu. Proto jsme se s kolegy z odboru dopravy letos rozhodli umožnit návštěvníkům, kteří přijedou letos 14. 9. do Kuksu obdivovat nejenom „baroko“, aby mohli také bez obav a starostí s dopravou ochutnat dobrá vína. Nasmlouvali jsme pro tento den 24 párů mimořádných🚌 autobusových spojení z různých míst v našem regionu – dnes jsme doladili poslední z nich.
👨‍💼v Senátu PČR jednání o přípravě veřejného slyšení ohledně tzv. zbraňové směrnice a příprava na podání návrhu změny zákona Listiny lidských práv a svobod v souvislosti s ochranou života se zbraní při dodržení zákonných podmínek.
…odpoledne pracovní setkání v souvislosti s probíhající soutěží na veřejnou🚌 autobusovou dopravu v našem kraji.

Pátek
…se starostkou Lhoty u Hořiček jsme diskutovali o problémech s větším provozem nákladní dopravy 🚚na silnicích v blízkém okolí. Dohodli jsme se na místním šetření a podle výsledků přijmeme opatření - například k úpravě dopravního značení.
…pracovní/nepracovní setkání s více jak 300 zaměstnanci ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Je samozřejmé, že se pravidelně setkáváme s kolegy z vedení společnosti při plánování a řešení provozních i realizačních problémů nebo sestavování a plnění plánu, ale stejně tak považuji za velmi důležité mít možnost si osobně popovídat se všemi zaměstnanci. V loňském roce jsme se setkávali na jednotlivých cestmistrovstvích, letos jsme se rozhodli pro hromadné setkání, které jsme zpestřili fotbalovým turnajem mezi jednotlivými závody. Bylo to opět velmi příjemné setkání, ze kterého jsem si odnesl hodně dalších podnětů směrem ke zkvalitnění pracovních podmínek i výkonu práce zaměstnanců a věřím, že toto neformální prostředí napomohlo i ke zkvalitnění vztahů mezi jednotlivými pracovišti. A v neposlední řadě jsem byl moc rád, že jsem měl příležitost alespoň touto cestou všem poděkovat za odváděnou práci👏 i vyjádřit očekávání, že do nadcházející sezóny půjdou všichni opět v plném nasazení. Budu se snažit, abychom my ve vedení vytvořili co možná nejlepší podmínky a mohli očekávat nejlepší kvalitu odvedené práce.

Sobota, neděle
🥂na víkend jsem rád přijal pozvání na Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti. Náročný, ale myšlenky osvobozující víkend. Do příštího týdne tedy Vám všem – na zdraví! Přeji Vám úspěšná jednání a jenom milá setkání!🙂