CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 9. 1.

09. 01. 2022

Pondělí
…na rozjezd týdne jsem si povídal s redaktorkou ČRo nejenom o uplynulých vánočních svátcích, ale i o tom, co máme před sebou v tomto roce👉: https://hradec.rozhlas.cz/hejtman-cervicek-najdeme-v-sobe...
👩‍💼👨‍💼mimořádná Rada KKH, po které následovala pracovní rada, na níž jsme s kolegy řešili stav plnění dodávky Nemocničního informačního systému, probrali jsme změny v řízení zdravotnického holdingu a jednotlivých nemocnic a diskutovali jsme o finančních příslibech u investičních akcí v jednotlivých oblastech.
👵👴setkání se starosty Broumova a Nové Paky k záměrům rekonstrukcí a rozšíření kapacit v domovech pro seniory v návaznosti na získané dotace a náš příslib, že se spolufinancováním těchto záměrů, které jsou v našem kraji v souvislosti se stárnutím obyvatelstva důležité, pomůžeme.
🤝setkání s představiteli 7 destinačních společností našeho kraje, jimž je stejně tak, jako podporujeme činnost MAS, potřeba pomáhat s vytvářením podmínek pro jejich fungování. Jsou v regionu rovněž nositeli rozvoje a dalších peněz, a to nejen do cestovního ruchu. Poděkoval jsem za jejich aktivity a přislíbil projednání navýšení podpory jejich další práce. Probrali jsme také, jak jejich činnost ovlivní vznik příspěvkové organizace Královéhradecká centrála cestovního ruchu.
Úterý
…jednání s ředitelem Domova pro seniory v Tmavém Dole o jeho dalším rozvoji, organizačních změnách a fungování v současné době ovlivněné režimovými opatřeními.
💻🩺videokonference Asociace krajů s ministrem zdravotnictví k vyhodnocení současné epidemiologické situace a k přípravě na její další vývoj s ohledem na předpokládaný vliv mutace Omikron. V našem kraji bylo k úterku cca 2000 případů týdně. Máme cca 120 hospitalizovaných pacientů, z toho na JIP zhruba 22 (na přelomu listopad/prosinec to bylo zhruba 5400 nových případů týdně, 250 hospitalizací a z toho zhruba 55 na JIP)
🖥️jednání s ředitelem ISSS o přípravě na květnovou konferencei s tématem internet ve veřejné správě. Každoročně se spolupodílíme má podpoře této akce, a navíc budeme mít možnost se i pochlubit s úspěšnými projekty (například datový portál kraje). Získané nové informace či inspiraci, následně využijeme nejen při práci na vzniku nového krajského inovačního centra.
📺ve zbytku dne jsem absolvoval setkání k přípravě a spoluúčasti na zářijové mezinárodní konferenci k odkazům bratří Čapků v našem kraji a jednání s producenty regionálního vysílání ČT o možnosti propagovat cestovní ruch a zajímavosti kraje v pořadu Toulavá kamera.
Středa
👨‍🏫společně s náměstkem pro oblast školství jsem se velmi podrobně věnoval tématu dalšího rozvoje středních škol, zavádění nových inovací a technologií, mezinárodní spolupráci, ale i nutnosti efektivně přenastavit některé činnosti a kompetence v oblasti přenesené státní správy v projektových záležitostech a dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Příští týden budeme pokračovat, abychom se domluvili již na konkrétních krocích.
🚒🚲jednání se starostou Opatovic nad Labem (první obec za hranicí našeho kraje) ohledně převedení majetku pro dobrovolné hasiče a drobné pomoci v souvislosti s provozem cyklostezky z HK do Pardubic. Probrali jsme však i aktuální záměr kraje udělat rekonstrukci silnice HK - Vysoká s přeložkou a připojení na frekventovanou tzv. Hardubickou silnici I. třídy mezi HK a Pardubicemi.
💁‍♂️při přesunech na jednotlivá jednání sleduji také mediální výstupy a některé z nich mne nutí nejenom k zamyšlení, ale i ke komentáři – viz můj středeční příspěvek k aktuálně často diskutovanému způsobu výběru nového policejního prezidenta, kdy je třeba si uvědomit, že jakákoliv zvláštní komise pro jeho výběr je o ničem, neboť jak vyplývá i z kompetenčního zákona, za to, kým bude tato pozice obsazena, má být osobně odpovědný ministr vnitra!
🚧a jsem moc rád, že mohu informovat o tom, že výstavba druhé etapy přeložky silnice II/298 v celkové hodnotě 217 mil korun, by měla začít nejpozději v únoru. Bude dokončením obchvatu Opočna a napojením na nově dokončenou dálnici D11 do Jaroměře, a významnou přístupovou komunikací do Orlických hor. Stavba má trvat tři roky, musí překlenout údolí Zlatého potoka, a proto bude vedena po mostním objektu. Musí se také vypořádat se ztíženými geologickými podmínkami údolní nivy a bude třeba vystavět opěrné zdi. Součástí stavby budou přeložky účelových komunikací, kanalizačních a vodovodních přípojek a veřejného osvětlení. Vyžádá si úpravu meliorací a následnou rekultivaci okolí. Vzniknou i nové chodníky a nové osvětlení kruhové křižovatky. Omezení silničního provozu si vyžádá pouze závěrečné napojení na stávající silniční síť.🛣️
Čtvrtek
🚑pracovní návštěva Pece pod Sněžkou a následně slavnostního otevření záchranářské stanice v Temném Dole, která vznikla rekonstrukcí dvou krajských objektů a kromě toho, že výrazně zkrátí dojezdový čas do horských středisek, kam vyjíždějí záchranáři v této oblasti nejčastěji, bude také moderním výukovým a výcvikovým střediskem pro složky IZS. (více – viz můj čtvrteční příspěvek)
🗄️nikdy nekončící administrativa a běžná pracovní setkání na KÚ - například na téma vyjmutí některých částí dálnice D11 ze zpoplatnění apod.
💻📑opět videokonference s ministrem zdravotnictví, kdy za mne asi nejdůležitějším bylo připomínkování navrhovaného dalšího zkrácení a výjimek z karantén u zdravotníků, příslušníků IZS, profesí kritické infrastruktury apod.
Pátek
ℹ️další z jednání se společností ICZ o Nemocničním informačním systému, čemuž předcházela moje pracovní schůzka za účasti náměstka s generálním ředitelem společnosti. Trváme na předání kompletního produktu do konce května a zkušebním provozu 6 měsíců tak, aby mohl být v prosinci tento projekt ukončen.
👲setkání s biskupem Vokálem z Královéhradeckého biskupství, kdy jsme si krom přání zdraví a všeho dobrého v novém roce, povídali také o dalších plánech rozvoje biskupského gymnázia v HK.
🚑jednání s ředitelkou Úřadu OS Český Červený Kříž Jičín paní Harbichovou o další činnosti tohoto spolku, podpoře kraje a součinnosti s IZS a zdravotnictví v našem regionu. Za mě je v tuto chvíli prioritou podpora v podobě převedení vyřazované zdravotnické sanitky tomuto spolku, aby mohl kromě vzdělávacích aktivit pomáhat v kraji i jinak.
🦠jednání Bezpečnostní rady KHK k připravenosti na zrychlování šíření varianty Omikron, která je podle hygieniků v regionu nyní zastoupena v 15 až 20 %. Jsme v kontaktu s krizovými pracovníky obcí a zaslali jsme také apel na rozhodující firmy a organizace jako jsou vodárny, odpadové služby a ostatní služby kritické infrastruktury, aby zvážily přijetí opatření pro zabezpečení důležitých služeb a potřeb obyvatelstva, resp. obecně pro chod celého regionu.
💉Krom 11 míst v nemocnicích a vybraných dalších zdravotnických zařízeních v regionu očkují ve svých ordinacích také praktičtí lékaři a o víkendu se nabídka očkování bez předchozí registrace rozšířila prostřednictvím mobilního očkovacího týmu i na autobusové nádraží v Nové Pace na Jičínsku.
Alespoň jednou očkováno je cca 74 % obyvatel kraje starších 16 let.
Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦čas s rodinou a příprava na nadcházející týden, do nějž vám přeji, abyste si možná více než nutnost novoročních předsevzetí uvědomovali, že každý den, je nový začátek