CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 9. 12.

09. 12. 2018

Pondělí 
👩‍💻Stejně jako v minulém týdnu na Radě, bylo i na posledním letošním Zastupitelstvu nejdůležitějším bodem odsouhlasení návrhu rozpočtu pro příští rok. Schváleno všemi přítomnými zastupiteli a teď už bude na nás ve vedení kraje, abychom správně hospodařili v mantinelech schváleného rozpočtu.💰. Pro mne bylo důležité i odsouhlasení mého "neuvolnění" z funkce vicehejtmana.
…Odpoledne nové jednání o zdravotnictví 🏨– opět zejména k situaci v Náchodské (a potažmo i Rychnovské) nemocnici. Trochu mne překvapila „téměř pochvala“ vyslovená opozičním kolegou😳, který konstatoval, že přestože se neustále o neutěšené situaci v Náchodské nemocnici veřejně mluví, jediné informace, které mohl zjistit o jejím řešení, získal z mého Facebooku, zatímco náměstek pro zdravotnictví mlčí. Já jsem ale přesvědčen, že občané, kteří nás volí proto, abychom řešili věci veřejné v jejich prospěch, mají i právo vědět, jak se tyto věci mají, problémy řeší a zda se vůbec řeší. V té souvislosti bych rád k aktuálně projednávané situaci zmínil, že v tuto chvíli proběhne zcela určitě změna na pozici náměstka pro lékařskou péči, rovněž nastane změna ve vedení personálního oddělení nemocnice a projednáváno je i částečné osamostatnění Rychnovské nemocnice. O změně na postu ředitelky se stále nemůžeme ve vedení kraje zcela shodnout, ale jednání budou intenzivně pokračovat. 🤷‍♂
🌨Počasí nám trochu zkazilo původně plánovaný harmonogram prací na Svinarském mostu, a proto po seznámení se se stanovisky Zhotovitele a Technického dozoru stavby jsme se rozhodli práce přerušit, a pokračovat až budou takové klimatické podmínky, které umožní práce dokončit v potřebné kvalitě – více zde👉: https://youtu.be/_DX9wOWp39E

Úterý 
💻Cestou do práce jsem si přečetl o závěrech Výroční zprávy BIS. A dle některých komentářů jiných politiků nás prý uvedená zjištění nepřekvapují a neznepokojují.🙈 Mě zjištění, že s citlivými informacemi mohou být v kontaktu ve vztahu k zahraniční politice lidé bez bezpečnostních prověrek, znepokojuje možná více než migrační "strašák". Zejména pro jednání se "zájmovými" zeměmi, jako je například Rusko nebo Čína, by měly být povinné.
…Celý den v úřadu Královéhradeckého kraje naplněný zejména agendou a jednáními souvisejícími s aktuální situací ve veřejné autobusové dopravě🚌. Kromě tendru, který probíhá, a bude řešit situaci od poloviny roku 2020, jednáme s dopravci o smlouvách a fungování autobusové dopravy pro příští rok. Vzhledem k vzrůstajícím nákladům dopravců a podmínkám provozování dopravy v návaznosti na finanční možnosti kraje to úplně jednoduchá jednání nejsou. Přesto se domluvit musíme – zájmem všech je, aby i v příštím roce autobusy v našem kraji jezdily bez problémů.🤔

Středa 
👨‍💼👩‍💼Den v Senátu - dopoledne tříhodinové zasedání Ústavně právního výboru o návrzích zákonů, které bude následně Senát projednávat 19. - 20. 12. 2018. Věcná argumentace, přítomnost zástupců navrhovatelů, velmi významné návrhy - například Insolvenční zákon nebo úprava Zákona o státní službě – a hlavně přijatá stanoviska na závěrečné. Jsem rád, že se naplňují moje očekávání, se kterými jsem o senátorskou pozici usiloval - mít možnost vnímat a být účasten průběhu legislativního procesu. Hlasoval jsem pro - novelu Insolvenčního zákona projednat a schválit - předpokládám pozměňovací návrhy především k paragrafu 412a odst. 1 písm. a). Zákon o státní službě jsme navrhli po projednání zamítnout a vrátit do Sněmovny.
🎙V přestávce na oběd jsem stačil ve studiu Českého rozhlasu ve Sněmovně odpovědět na dotazy redaktora v rámci pořadu Interview, týkající se zejména nezávislého vyšetřování naší policie, nového policejního prezidenta a o možném vlivu politiků na bezpečnostní prostředí – více : https://plus.rozhlas.cz/ministr-vnitra-nemuze-zarucit-nestr…
…Odpoledne jednání stálé Komise pro Ústavu ČR - se zájmem jsem se seznámil s dalšími tématy, která v Senátu s ohledem na legislativní proces v souvislosti s ústavními zákony plánujeme aktivně připravovat. 
💻Na závěr dne jsem ještě revidoval, co se v průběhu dne událo i mimo senátní stěny a mimo jiné jsem si přečetl👉: https://www.novinky.cz/…/491094-vlade-spadlo-do-klina-dvace…
💁‍♂Respektuji početní převahu při hlasování a z ní vzešlý výsledek. Jenom doufám, že myšlenky na to, že těch 22 miliard bude primárně potřeba na realizaci některých populistických slibů, které padly nejen při vládních návštěvách všech krajů, mne snad přejdou.🤔

Čtvrtek
Ranní jednání, naštěstí u dobré kávy, na OÚ Kramolna se starostkou a místostarostou k připravované rekonstrukci silnice ve směru na Trubějov. Mluvili jsme také o návrhu starostky převést na Kraj pozemky nad silnicí v obci ve směru na Lhotky a o dalších plánech v dopravní infrastruktuře na Náchodsku. 
👨‍🏫Následně exkurze s mojí třídou ze SŠIS - tentokrát na Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje s ukázkami činností na operačním středisku a na kriminalistické technice. Opět velmi interaktivní „návštěva“ v reálném pracovním prostředí a měl jsem dojem, že studenti ani nedýchali, například když viděli video ukázku z reálného zásahu policie a řízení z operačního střediska při nešťastné události zásahu u podpáleného muže na Královédvorsku.
👮‍♂A tak trochu stylově jsem strávil oběd s předchůdci a stávajícím ředitelem policie na tradičním předvánočním posezení v Mžanech. Bylo fajn zavzpomínat na posledních 28 let a opět mi to připomnělo, jaké velké štěstí jsem měl, když jsem vyrůstal pod dohledem osobností, jako jsou František Florian nebo Petr Přibyl – díky🤝.
…Odpoledne pracovní setkání v Novém Městě nad Metují s místostarostou nad problémy se silnicí na náměstí a rekonstrukcemi, které se provádí na železničních mostech a diskutovali jsme i o opravách,🚧 které budou na silnicích probíhat v roce příštím. Přestože silnice na náměstí není ve správě Kraje, informoval jsem pana Hovorku o stávajících opatřeních, ale hlavně o požadavcích, které chceme po ŘSD. Přislíbil jsem rovněž pomoc při organizaci oprav v tzv. „myší díře“ a vysvětlili jsme si pokračující rekonstrukci silnice pod opraveným železničním mostem v blízkosti nádraží. 
🥩A když jsem byl v Novém Městě nad Metují, zavítal do vyhlášeného řeznictví u Jirmana s úmyslem zastavit se na kus řeči s majitelem. Ale nakonec kromě debaty o zaměstnanosti, podmínkách pro živnostníky nebo o politice, jsme si dali i výborného panáčka a předvánoční nálada se dostavila obratem. Po celkem nabitém dni, to byla příjemná tečka a moje další díky! - tentokrát Josefu Jirmanovi🤝.

Pátek
První káva a trocha čtení: https://zdopravy.cz/cesi-se-dohodli-s-polaky-na-spolecnych…/
🚅Vysokorychlostní trať přes náš region – zatím trochu vize, ale s kolegy z odboru dopravy o to usilujeme delší dobu a stále vysvětlujeme důvody jejich přínosu. Pozitivní vnímání tohoto záměru i z polské strany snad pomůže, aby se z vize stala realita.🛤
🗄Dopoledne agenda a jednání o rozpracovaných projektech k rekonstrukcím silnic v našem kraji.
Krátké pracovní setkání s kolegou zastupitelem Leošem Hegerem na téma fungování zdravotnického holdingu. A další jednání s jediným soukromým železničním dopravcem v našem kraji.🚊
…V poledne dvě na sebe navazující schůzky se starosty v Soběrazi a v Radimi – probrali jsme připravenou rekonstrukci silnice v jejich obcích ve směru od Dřevěnic🛣. Zejména správné načasování jejího zahájení s ohledem na probíhající výstavbu přeložky kolem Jičína.
…Odpoledne schůzka s novou starostkou a jejím týmem v České Skalici. Velmi konkrétní diskuze o požadavcích na majetkové vypořádání pozemku kraj versus město, prosbě o rekonstrukci silnice Česká Skalice - Červený Kostelec 🚧a přislíbil jsem i pomoc se splněním dávných slibů na opravu Zelené ulice ve směru k obchvatu. Milé zakončení pracovního dne.🤗

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦Rodinná návštěva v Lednici spojená s ochutnávkou moravských vín.🥂Myslím, že lepší závěr týdne jsem si nemohl přát🙂. Vám všem do toho nadcházejícího přeji co nejméně shonu a hodně „činností“, prožitků a pocitů, které naplní význam světla druhé adventní svíce. Dle církevní tradice symbolizuje lásku a v tu, doufám - bez ohledu na vyznání či ateismus - věříme všichni.