CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 9.2.

09. 02. 2020

Pondělí
… ranní mediální rozcvička👀 https://echo24.cz/…/my-ne-to-danove-maji-korupcni-skandal-t… Aneb když univerzální odpověď "TO ONI" (ODS, Topolánek, Kalousek) k odvedení pozornosti od vlastních průšvihů už nestačí, přidají se do souboru "TO ONI" i Dáni !?🙈
🏴den státního smutku a rozloučení s druhým nejvyšším ústavním činitelem, předsedou Senátu PČR, dlouholetým primátorem města Teplice a hlavně dobrým člověkem Jaroslavem Kuberou - v dopoledních hodinách v jeho milovaných Teplicích a odpoledne pocta v pražském Rudolfinu. 😔Se vší úctou a tichou vzpomínkou jsem postál i v roli čestné stráže u jeho rakve a velmi nerad jsem se naposledy rozloučil s tímto malým velkým mužem, který mimo jiné dokázal, že malí vzrůstem mohou být velcí svým srdcem i duší, odvahou i pevnou vůlí a ti velcí se ve svém konání nemusí chovat jako malí💁‍♂

Úterý
👨‍💼senátorský klub ODS - jednání o strategii, jak prosadit na post předsedy Senátu PČR znovu našeho senátora. Shodli jsme se podpoře kandidatury dosavadního předsedy klubu ODS Miloše Vystrčila pro tento post. Dík patří také většině ostatních senátorských klubů, které vyjádřily ochotu podpořit nominaci z klubu ODS, a nedošlo tak k - z mého pohledu - nevhodným a zbytečným diskusím porovnávajícím aktuální početní stav jednotlivých klubů, který se u nás změnil náhlým úmrtím Jaroslava Kubery. 🗳Navíc za 8 měsíců, kdy proběhnou další senátní volby a dojde k třetinové obměně senátorských křesel, bude možná opět jiná situace.
…také jsem zaregistroval👀 https://www.seznamzpravy.cz/…/nabidli-mi-uplatek-15-milionu…
🤔Takže si to shrňme – premiér nevěděl o vypsané zakázce na ministerstvu dopravy, ministr dopravy nevěděl, že má systém, který je součástí zakázky, sledovat lidi a ministr vnitra neví, že při podezření na korupci, i když není podáno trestní oznámení, odpovědné složky konají. Jak nazvat ty, co řídí náš stát?

Středa
🚜návštěva Agropodniku v Hradci Králové, který se věnuje obchodu s průmyslovými hnojivy a službami v zemědělství. Děkuji rodině Novotných, kteří mě seznámili s možnostmi specializovaných prací v zemědělství (precizní zemědělství) s využitím moderní techniky, která umí pracovat, obrazně řečeno, s každým metrem půdy zvlášť při hnojení, přípravě a ošetřování půdy. Řešili jsem však hlavně aktuální problémy tohoto odvětví. Při setkání se zemědělci si vždy znovu uvědomím, jak složité podmínky musí naší zemědělci mnohdy zvládnout, a jak je třeba, abychom se my politici více zasazovali o jejich smysluplnou, a nikoliv pouze dotační podporu. 🤷‍♂
🛣jednání se starosty o silnici ve směru od Smiřic do obce Černožice. Prioritou je aktuálně intenzivní příprava rekonstrukce silnice ze Smiřic přes Vlkov směr Jaroměř. Silnice do Černožic v současnosti na rekonstrukci připravovaná není, ale slíbil jsem komplexnější opravy a uvidíme podle výsledků kontrol, co s touto silnici budeme dělat ve střednědobém horizontu. Kolegové ze Správy silnic se při kontrole zaměří i na topoly 🍃u silnice a případně to začneme řešit.
🚧Opočno a jednání o přípravě rekonstrukce silnice u rybníku Broumar tj. výjezd z města kolem rybníku. Jsme připraveni, a pokud obec dostane dotaci na opravu hrází, pustíme se snad už příští rok do společné rekonstrukce silnice a nutných oprav břehů rybníka.
 30. Pražírna v Dobrušce - diskuse byla zejména o veřejné vlakové a autobusové dopravě.
V současné době je dopravní obslužnost z hlediska veřejné dopravy v Dobrušce navázána převážně na autobusovou dopravu, a to zejména s ohledem na aktuální technické možnosti železniční sítě v tomto regionu a v té souvislosti diskutované🚂 tzv. Petrovické spojce, která by tyto podmínky změnila, kdy bez ohledu na dosavadní neúspěšná jednání se státem to nevzdáváme a budeme zpracovávat studii proveditelnosti. Dalším hlediskem je také ekonomická nákladnost železniční dopravy, která je podstatně vyšší než za stejný počet ujetých kilometrů doprava autobusová. Přesto již nyní chceme vyhovět některým požadavkům a v rámci finančních možností počet vlakových spojení přes Dobrušku navýšit. Blíže o tom budu veřejnost informovat v brzké době.
Řada dotazů byla k autobusovým spojům🚌, a to zejména z pohledu délky jízdy z Dobrušky do cílové stanice – např. HK nebo Prahy a s tím i k souvisejícímu počtu přímých spojů. Snažíme se spoje plánovat tak, aby se do HK dostali lidé ze všech míst regionu, a proto se ne vždy nebo ne u každého spoje daří tento předpoklad skloubit i se zkrácením doby dopravy z Dobrušky do cílové stanice. Musíme však opět přihlížet v prvé řadě k tomu, abychom obsloužili celý kraj s co možná největším počtem i frekvencí spojení v rámci daných finančních možností. Přesto jsou i v tomto regionu spoje, které jsou rychlejší (viz můj čtvrteční příspěvek). A co se „dálkových“ spojů (ty, které míří za hranice našeho kraje, kam například patří třeba ty do Prahy, Brna apod.) týká, můžeme je z krajského rozpočtu financovat pouze částečně – tedy v úsecích, které jsou ještě na území KHK. 💰Přímé spoje mimo HKH však kraj nemá nárok ze svého rozpočtu hradit vůbec a jsou výhradně provozovány jako komerční spoje jednotlivých dopravců.
...na cestách jsem si stačil ještě přečíst👀 https://www.irozhlas.cz/…/pivo-dan-z-pridane-hodnoty-dph-sa…
🤔Zdá se, že ministerstvo financí závidí ministerstvu dopravy jeho aktuální popularitu, a tak po "demokratické" úpravě bytových daní progresivně "zjednodušuje" DPH u prodeje piva.🍺 Patrně proto, aby si ti, které ještě od podnikání neodradila EET a další bonusové podnikatelské "výhody" ze strany státu, konečně také uvědomili, že vláda maká🙂

Čtvrtek
…další smutné čtení po ránu👀 https://denikn.cz/…/mit-premiera-ktery-se-v-televizi-vysm…/…
Obávám se, že NATO se s argumentem "sliby se mají plnit o Vánocích" asi nespokojí 🙈
Neplnění vládních slibů na domácí půdě, už se stalo evergreenem a je velmi smutné, jak rychle si na to nezanedbatelná část veřejnosti zvykla (např. nezrušení superhrubé mzdy, ne/stavba dálnic, nesplnění slibů o předvídatelné podpoře krajské dopravní infrastruktury nezjednodušení daní….), 💁‍♂přestože hrozí, že za to zaplatíme nejenom o mnoho více z vlastních kapes, ale možná i cenu mnohem vyšší v podobě čím dál více se zužujících demokratických svobod. Neplnění mezinárodních závazků je další level, a cena za to nebude jenom mezinárodní ostuda.😔
…jednání se starosty v Týništi nad Orlicí o nezbytné rekonstrukci mostů 🌉na silnici II/305 mezi Albrechticemi nad Orlicí a Týništěm, které brání nedořešené vlastnické vztahy. Jediný majitel potřebného pozemku již několik let odmítá komunikovat a brání tak mnohamilionové krajské investici. Problém již pociťují obyvatelé obcí na levém břehu Orlice, kterým rostou náklady na svoz odpadu nebo třeba dovoz stavebního materiálu. Především je ale ohrožena akceschopnost složek integrovaného záchranného systému v těchto lokalitách, a tím také bezpečnost občanů. O dalším postupu jsme proto v Týništi společně s ředitelem ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. jednali se starosty dotčených měst a obcí. Pokud se přes všechny učiněné ústupky nepodaří dojednat dohodu, připravujeme ve spolupráci s místní samosprávou kroky, které mohou vést až k vyvlastnění pozemku. Považuji to za krajní řešení, ale pokud se jednání s majitelem neposunou z mrtvého bodu, bohužel se mu nevyhneme. A ujistil jsem starosty, že na přípravě stavby cca za 180 mil intenzivně pracujeme. Platí, že kdybychom měli majetkově vyřešen poslední pozemek můžeme mít stavební povolení takříkajíc druhý den. Od roku 2015 proběhlo mnoho různých vstřícných opatření a rozhodnutí, ale prozatím bez potřebné dohody o posledním pozemku. Vzájemně jsme se na jednání shodli na tom, že nejen doposud, ale i pojmenovaný další postup je jediný možný k získání stavebního povolení, které umožní realizovat nezbytnou stavbu, neboť jinak dojde k výrazné změně v užívání silnice z Albrechtic do Týnistě🛣.
👨‍🏫po třetí jsem se zúčastnil Dne otevřených dveří na SŠIS, abych představil nebo odpovídal na dotazy rodičů k Bezpečnostně – právnímu oboru, který se na této škole bude v příštím školním roce vyučovat již třetím rokem. Snad jsem pro tento obor nadchl některé další rodiče a deváťáky, kteří se od září stanou mými dalšími prváky😉

Pátek
…již skoro tradičně „papírový“🗄 pátek, přičemž jsem postřehl 👀 https://zpravy.aktualne.cz/…/r~f2e438f8481d11ea82ef0cc47ab…/
💁‍♂I když ne se všemi uváděnými konstatováními protikorupčních expertů se shoduji, vadí mi nejen nepředvídatelné rozhodování, ale hlavně neochota úřadu předcházet problémům sjednocování aplikační praxe a neschopnost včas říci, zda postupuje zadavatel správně. Hrát si na chytrého jen při rozhodování nemá být jedinou kompetencí takto důležitého úřadu.
👀https://twitter.com/KarelHavlic…/status/1225535095991414785…
🚗moje cesty za ministry dopravy se začínají opakovat tak často, že mi je asistentka pomalu začíná zapisovat do diáře s předstihem. Nicméně s aktuálním „zaskakujícím“ ministrem jsem se na jednom pracovním setkání již také dohodl. 💁‍♂A já jen doufám, že uslyšíme minimálně stejné závěry (když budou o něco příznivější nebudu se zlobit), které zazněly, když jsem byl na MD naposledy. Tedy zejména, že budou platit dojednané investice jako je napojení z Hradce Králové přes silnici směrem na Vysokou nad Labem a novým mostem připojeným na silnici I/37 mezi HK a Pardubicemi a obchvat Choustníkova Hradiště ve směru od Dvora Králové nad Labem.

Sobota, neděle
…“rádiový klid“ - výlet a odpočinek s rodinou👪. Nicméně – v médiích nás někteří vládní činitelé nabádají, abychom si nabili telefony, kdyby snad popadalo vedení v důsledku silného vichru… nevím, zda i vichr může jednat účelově,😉 ale myslím že vzhledem zejména v poslední době časté obměně vedení, nás nějaká další smršť asi nepřekvapí.🤷‍♂ Do příštího týdne Vám ale jinak přeji jenom slunce v duši i na obloze.🌞