CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 9.5.

09. 05. 2021

Pondělí
👩‍💼👨‍💼zasedání Zastupitelstva KHK se 67 body, v jehož rámci bylo kromě schválení řady dotací..., 💰odsouhlaseno financování výstavby nových operačních sálů v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem a schválena📓Koncepce krajského zdravotnictví na období 2021 - 2025, kterou považuji za klíčový dokument pro jeho další fungování.
🚗Také jsem dostal podnět k problémové situaci s parkováním u FN HK. Byť je parkování zde především v kompetenci města, slíbil jsem, že se pokusím jednat s městem, UHK a FN, abychom společně našli řešení k rozšíření parkovacích kapacit. Jednu věc jsem ale v průběhu týdne už projednat stihl, a to parkování u řeky Labe. Primátorem jsem byl informován, že urychlí zemní práce k úpravě tohoto parkovacího místa.

Úterý
🖥️videokonference Asociace krajů s vládou na téma epidemie, situace ve zdravotnictví a očkování. Diskuze byla také o tom, jak se postupně budou otevírat další kategorie k registraci k očkování a hlavně nad plánem dodávek vakcín. 💉Rád bych věřil tomu, že konečně budeme každý měsíc opravdu dostávat slibovaných cca 150 tisíc dávek vakcín, a zejména vhodné vakcíny pro praktické lékaře ve větší míře než doposud.
🌉jednání s ředitelem Správy silnic, kdy jsme se podrobně zabývali stavem mostů v našem kraji a shodli jsme se, že v nejbližší době předloží na Radu KHK nejen vyhodnocení stavu, ale i návrhy na řešení zjištěných problémů (platí, že v následujících 3 letech budeme muset kromě oprav silnic investovat více peněz i do rekonstrukcí mostů - poslední roky do jejich oprav dáváme v průměru cca 70 mil Kč). Bude posílen tým specialistů, aby bylo možné provádět kontroly intenzivněji a také jsme mohli operativněji řešit případné nečekané mimořádné situace.
🚒s vedením dobrovolných hasičů jsme probírali plán jejich činnosti, spolupráci s krajem a účel financování, které na jejich činnost poskytujeme. Mluvili jsme také o záměru výstavby školicího centra pro dobrovolné hasiče v Bílých Poličanech. A přestože jsme museli obecně snížit dotace zhruba oproti předešlým rokům, tak PODPORA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZŮSTALA zhruba na stejné úrovni jako minulých letech.
📝kromě administrativy a přípravy na středeční zasedání Regionální stále konference jsme stihl i chvilku přemýšlet o aktuální kauze ministra vnitra. 💁‍♂‍Shrnul bych to asi takto: Velké osobní chtění ještě negarantuje schopnost odpovědně řídit ministerstvo. A pokud ministr vnitra musí používat zastírací manévry, jaké náleží agentům, měnit odpovědi, a jedná za zády premiéra, neznamená to jenom jeho nekompetentnost, ale stává se bezpečnostním rizikem země.

Středa
🤝s kolegy z KÚ jsme jednali se zástupci seskupení ESÚS NOVUM, které bylo založeno s cílem posílit, usnadnit a rozšířit polsko-českou přeshraniční spolupráci pro větší hospodářskou a sociální soudržnost.
🇨🇿🇵🇱Na základě společné diskuse plánuji setkání s maršálkem Dolnoslezského vojvodství k podpisu memoranda o spolupráci v oblasti dopravy a osobně chci projednat i další témata – jako např. fungování zdravotnických záchranných služeb při zásahu na území sousedního státu a potenciál rozvoje v oblasti cestovního ruchu. Plánuji také setkání s vojvodou Dolnoslezského vojvodství, se kterým bych chtěl řešit spolupráci v oblasti činnosti státní správy, zdravotní péče a při rozvoji státní dopravní infrastruktury. Setkat se chci také s představiteli oblasti Kudowy Zdrój nad dopravními projekty v tomto regionu.
V rámci mezinárodní spolupráce bych na přelomu léta velmi rád pozval do našeho kraje vrcholné představitele 🇸🇰partnerského Bánsko Bystrického kraje a chci naplnit dlouho slibované a neuskutečněné setkání s velvyslancem 🇩🇪Německa, který opakovaně projevil zájem o rozvoj přátelství a spolupráce s naším regionem.
🐺na setkání s Asociací soukromých zemědělců jsme se dotkli i problémů, které bude řešit komise pro ochranu vlka. Stát stanovuje princip ochrany chovatelů před útoky vlka – tedy říká, že vynaloží dotační peníze a připraví systém odpovídající výše odškodnění nejen pro chovatele ovcí a dále, že stanoví pravidla pro případy, kdy jsou všechna tato opatření nedostatečná. Nicméně, jak řešit ojedinělé útoky vlků, které neřeší již stanovená pravidla, si musíme především s představiteli státu a ostatních zástupců (chovatelé, ochranáři) ještě vyjasnit, zvážit připomínky chovatelů, a upřesnit, jak dál při ochraně vlka a chovatelů v ČR postupovat.
🌾Debatovali jsme také o spolupráci a podpoře soukromých zemědělců v našem kraji nejen v souvislosti s konáním různých propagačních akcí typu dožínky, ale například i dnů otevřených dveří u soukromých zemědělců apod.
🚌operativní jednání o dopravě v souvislosti s řešením situace dopravního terminálu v HK, problémů s rozpočtem v oblasti dopravy (viz výpadky příjmů ve veřejné dopravě), stavu přípravy případného návrhu změn na úpravu jízdného ve veřejné dopravě apod.
🏫🧪s náměstkem pro školství jsme probírali testování na školách a možnost pokračovat v testování tzv. poolováním pomocí neinvazivních PCR testů v našich zdravotnických laboratořích. Probrali jsme změny ve školských radách a plány podpory sportu v našem kraji pro další období.
👨‍💼👩‍💼schůze Regionální stále konference Královéhradeckého kraje, jejímž cílem je napomáhat regionálnímu rozvoji a spolupráci partnerů v této oblasti, podporovat absorpční kapacitu regionu a efektivní čerpání a cílení podpory z evropských a národních zdrojů. 📃Na jednání jsme se zabývali naplňováním akčních plánů rozvoje vzdělávání na krajské i místní úrovni, aktivit v rámci podpory aktivit Chytrého regionu našeho kraje, Paktu zaměstnanosti, krajská dotační strategie na období 2021-2027, tvorba Regionálního akčního plánu nebo řešení problematiky brownfieldů, tedy nevyužívaných průmyslových areálů.
Cílem RSK v nadcházejícím období je zaměřit se na problémy hospodářsky a sociálně ohrožených území, například Broumovska a Královédvorska, a reagovat na potřeby venkova a periferií.
💰Byli jsme informováni o záměru ČR pro období financování 2021+ a v Národním programu obnovy. Představeny byly záměry v oblasti akčních plánů z území, inkubátor chytrých řešení, projekt Chytrý region KHK. Chceme být v čerpání dotací stejně úspěšní, jako jsme byli dosud. Získávat významné prostředky pro region se dařilo nejen samotnému Královéhradeckému kraji, ale také městům a obcím nebo místním akčním skupinám. Aktuálně máme v informačním systému projektových záměrů vloženy projekty v objemu 36 miliard korun. Z EU máme požádáno o 45 miliard, čerpání máme 27 miliard z evropských fondů, MAS za uplynulé období zajistily do regionu více než 1 miliardu do regionu a byli jsme seznámeni s jejich s dalšími plány. ITI Hradecko-Pardubická aglomerace bude mít pro následující období k dispozici cca 1,9 miliard.
Byly zřízeny pracovní skupiny pro oblasti vzdělání, vědy a výzkumu, cestovního ruchu, dopravy, sociální práce, zdravotnictví, energetiky, zaměstnanosti, kultury, obcí a měst, venkova.

Čtvrtek
💰s radním Valentou jsme před pondělním maratonem řešení žádostí o individuální dotace, probírali a ověřovali různé skutečnosti pro možnosti jejich vyhovění. Přičemž s ohledem na výpadky příjmů od začátku roku a v souvislosti se schváleným rozpočtem na tento rok, opakovaně signalizuji, že tento rok se musí objemy peněz na dotace zásadně zredukovat. Můj ambiciózní plán byl na ¼, tj. zhruba na 100 mil Kč, ale ještě uvidíme, neboť máme i společenskou odpovědnost – zejména v oblastech podpory obnovy venkova, dobrovolných hasičů, sportu i dalších aktivit.
🔐na prvním setkání bezpečnostní komise AKČR, kterou jsem dostal v rámci předsednictví jednotlivých hejtmanů na starosti, jsme vyhodnotili zkušenost z průběhu epidemie Covid19 a s tím související nutné změny v oblasti krizového řízení a na konkrétní návrhy opatření. Věnovali jsme se také úkolům v oblastech prevence kriminality a kybernetické bezpečnosti, které jsou v kompetenci krajů. Zhodnotili jsme současnou situaci v oblasti veřejného pořádku a kriminality. Řešili jsme rizika vyplývající z problémů sociálně vyloučených oblastí a dohodli jsme se na plánu činnosti a úkolů, který budeme připravovat pro další rozhodování hejtmanů v AKČR.
💁‍♂‍A jenom pro odlehčení - všechny informace, které v rámci této schůzky za zavřenými dveřmi zazněly, nejsou přísně tajné a jejich pravost mohu kdykoliv veřejně potvrdit. 🤷‍♂‍To se ovšem nedá říci o některých jednáních s bezpečnostní tematikou na úrovni stávající vlády, kdy bez ohledu na konečné resumé diskuzí k cestě ministra vnitra do Moskvy je nejzávažnější, že ukazují, jak diletantství, vztahy a ne/komunikace ve vládě ohrožují bezpečnostní prostředí naší země. A to zejména, pokud jej řídí ministr, který zapomněl, že jeho resort je vnitro a ne táborová bojovka.🤦‍♂‍

Pátek
🦠pracovní setkání krajského AntiCovid týmu ke shrnutí aktuálního vývoje epidemie a očkování v našem kraji. Epidemická situace v našem kraji se stále zlepšuje – jsme na 227 nových případech za posledních 7 dnů, což je oproti krizovému stavu 5000 týdně z počátku roku opravdu zásadní rozdíl. Stále ještě máme cca 60 hospitalizovaných pacientů, ale přesto jsme v tuto chvíli jedním z nejméně zasažených krajů.
💉Rovněž očkování v našem kraji pokročilo – k dnešnímu dni máme přes 196 tisíc osob očkovaných minimálně jedenkrát a z toho 57 tisíc dostalo už také druhou dávku. Tento týden přišlo do kraje 21 tisíc dávek, které během týdne opět vyočkujeme. Započala registrace k dobrovolnému očkování pro kategorii 50+ a předpokládáme, že v následujících dnech se uvolní také pro skupinu 45+. Zájemce v uvedených kategoriích, kteří se zaregistrují do systému, jsme schopni naočkovat v brzké době.
🌉ve spolupráci s radním pro dopravu jsme v důsledku výsledků mimořádné mostní kontroly po zimě museli začít řešit závažný stav mostu v Temném Dole. 👷Prohlídka ukázala, že most je v havarijním stavu a v současné době unese maximálně 20 tun. Proto Královéhradecký kraj na základě odborných stanovisek částečně omezil dopravu na tomto mostě číslo 296-009 omezil dopravu. Na mostě aktuálně platí omezení rychlosti na 30 km/h a průjezd je zúžen do jednoho jízdního pruhu. 🚦Od dnešního dne zde navíc bude doprava řízena kyvadlově pomocí semaforů a zmíněný zákaz vjezdu pro vozidla nad 20 tun. Autobusy tudy budou moci projíždět.
Plánovali jsme demolici stávajícího mostu a následnou stavbu nového. Jak se ale ukázalo, stavební práce budou potřeba dříve. Projektovou dokumentaci zpracovanou máme a budeme dělat vše pro to, abychom tuto investici co nejvíce urychlili. S ohledem na to, že most je jedinou přístupovou cestou do Pece pod Sněžkou a dalších obcí této části Krkonoš, budou zde vozidla moci nadále projíždět. Prosíme ale všechny řidiče, aby respektovali zavedená dopravní omezení. Věc radní pro dopravu projednal již s místními starost, aby své obyvatele o této věci informovali, a požádali jsme také o spolupráci Policii ČR, která bude na dopravu dohlížet.
Královéhradecký kraj své mosty kontroluje pravidelně dvakrát do roka, jednou za čtyři se pak provádí hlavní kontrola, kterou na mostě v Temném Dole kraj uskutečnil s ohledem na jeho provoz mimořádně už po třech letech. Od poslední kontroly se ukázalo zhoršení stavu daného mostu ze 4. stupně na nejvyšší 7. stupeň. 🚧Kromě připravované investiční akce budeme muset na základě dalších znaleckých posudků přistoupit buď ke stavebním úpravám, případně k přípravě mostního provizoria, na které by byla doprava svedena.


Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦čas s rodinou a chtěl bych napsat i čas odpočinku, ovšem vzhledem k stále pokračujícím jarním zahradním pracím by se takové tvrzení nezakládalo na pravdě🙂.
V sobotu jsme si, stejně jako patrně většina z nás, připomněl, jak draze byla naše svoboda před 76 lety vykoupena🪦 a myslel jsem také na to, jak moc je třeba být odvážní každý den i v době míru (viz můj sobotní příspěvek).
Do příštího týdne Vám přeji jenom vše dobré, ale před tím nezapomeňme ještě dnes popřát všem maminkám k jejich svátku💐