CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 9.6.

09. 06. 2019

Pondělí
📈běžné „úřednické dopoledne“ – porovnávání nabídek a upřesňování harmonogramu vyhodnocení veřejné soutěže na dodavatele autobusové dopravy.
…stejně jako se snažím v rámci své gesce „dohlížet“ na silnice a železnice v kraji, v rámci svého senátorského obvodu bych také rád podporoval místní firmy a podnikatele. Jedna z mých návštěv směřovala do firmy ELTON, kde jsem se setkal nejenom s jejím ředitelem, ale zajímal mne celý chod firmy, která po mnoho let udržuje českou výrobu hodinek PRIM. Mělo by být naším zájmem udržovat tradiční výrobu a řemesla.
…ve své náchodské senátorské kanceláři jsem v rámci třech pracovních setkání řešil problém se školní inspekcí v souvislosti s výukou angličtiny 👨‍🏫v mateřských školkách v Třebechovicích pod Orebem, prosbu o pomoc v dostihovém sportu🐎 a v jednom případě problémy s výživným komplikované insolvencí.

Úterý
👩‍💼👨‍💼@Senát PČR – příprava na 9. schůzi a klub ODS, který projednával mimo jiné i stanovisko k současné situaci vyvolané reakcí Andreje Babiše na zveřejňované informace k jeho střetu zájmů a neoprávněně čerpaným dotacím. Bez ohledu na všechny nuance, které byly v předešlých měsících a stále jsou převraceny všemi médií i reakcí na ně, jsem přesvědčen, že zásadní je neodiskutovatelná skutečnost, že Andrej Babiš je trestně stíhán a přes tuto okolnost zastává funkci premiéra. A z toho – resp. z této funkce - opět zcela jednoznačně vyplývá, že MÁ PŘÍMÝ I NEPŘÍMÝ VLIV na bezpečnostní a potažmo i justiční prostředí naší země - tedy logicky i na orgány činné v trestním řízení a jeho současné výroky vůči nejvyššímu státnímu zástupci ve smyslu potřeby analyzovat předmětnou zprávu Evropské komise pouze výše uvedené potvrzují. Je nutné vytvořit tomuto vlivu takovou legitimní protiváhu, která nedovolí porušování nezávislosti justice a poskytne nejvyššímu státnímu zástupci prostor prošetřit podněty ze zprávy tak, jako každý jiný podnět, aniž by byl manipulován strachem a účelovým tlakem. Proto jsme přijali usnesení, že oslovíme ke spolupráci i další senátorské kluby a budeme iniciovat vznik nezávislé senátní komise, která bude garantovat sumarizaci a objektivní posouzení veškerých informací v souvislosti s předběžnou auditní zprávou Evropské komise ke střetu zájmů a čerpání dotací AB. Naší politickou i společenskou odpovědností je podporovat a vytvářet rovné prostředí pro všechny bezúhonné podnikatele v naší zemi, ale nemůžeme dopustit, aby se ona stala majetkem jednoho podnikatele.💁‍♂

Středa
👨‍💻Ústavně právní výbor (ÚPV) a body k přípravě na 9. schůzi Senátu PČR. Osobně jsem se věnoval přípravě podkladů a komentářů k návrhu novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v němž shledávám ještě několik problematických částí - např. pro aplikaci nové úpravy omezování výdělečné činnosti příslušníků policie mi chybí jednoznačná metodika, podle které by služební funkcionáři mohli při kontrole a (ne)povolování takové činnosti v jednotlivých případech postupovat.💁‍♂Nelíbí se mi ani změna, kdy řízení o povolení výdělečné činnosti je nově řízením ve věcech služebního poměru. A navrhovaný stabilizační příplatek je jistě dobrý nástroj, ale jeho navrhovaná výše 24 násobek průměrné mzdy je opravdu k zamyšlení.🤔 Informoval jsem v tomto smyslu kolegy senátory.
…LIGA LIBE - opakované setkání skupiny senátorů s cílem vyvinout smysluplnou snahu o změnu ústavního práva v souvislosti se změnou Listiny základních práv a svobod – v tomto případě zejména v souvislosti se zvláštní evropskou směrnicí k držení zbraní jednáme o rozšíření práva našich občanů. Petice s cca 100 tisíc podpisy by měla být doručena do Senátu PČR v nebližší době a na základě této petice chce skupina senátorů napříč politickým spektrem předložit návrh, kterým by se mohla změnit Listina základních práv a svobod o právo bránit se zbraní svůj život či život za takových podmínek, které stanoví náš zákon.👨‍🎓
👨‍💼Komise pro Ústavu ČR a procedury – schválili jsme návrh změny Ústavy ČR po projednávání zákonů v Senátu PČR, za předpokladu, že by od podstoupení návrhu zákona ze Sněmovny PČR, měl Senát PČR na projednání návrhů nikoliv stávajících 30, ale nově do 60 dnů – tedy potřebný prostor na podrobné projednání. A předběžné jsme diskutovali tzv. „balíček návrhu“ ústavních změn viz nepřehlasovatelnost doprovodných zákonných zákonů k NKÚ, klouzavý mandát a prodloužení lhůty na 12 let pro mandát ústavních soudců.
…odpoledne nad pracovní agendou, do které patří i odpovědi na podněty starostů k silniční dopravní infrastruktuře u nás v kraji.
…na závěr dne milé odreagování na Finále poháru amatérských fotbalových mužstev v Opočně🏆 – trocha fotbalové nostalgie a vzpomínek na svou aktivní fotbalovou hráčskou i rozhodcovskou činnost, příjemná setkání, podívaná na hezký finálový zápas a potvrzení toho, že má smysl a je důležité tento sport zejména mezi dětmi a mládeží podporovat.

Čtvrtek
💻 cestou do Senátu jsem si v autě přečetl: https://echo24.cz/…/o-audit-k-babisovu-stretu-zajmu-se-zaji…
🤦‍♂Pro mě komentář o „horlivé iniciativě“, kdy slovy premiéra: „nechce se mi věřit, že by odborník na úrovni nejvyššího státního zástupce docházel k tak ukvapeným závěrům místo toho, aby počkal na finální verdikt,“ nejvyšší státní zástupce nectí pravidla řádného a spravedlivého procesu, jen potvrzují správnost snahy Senátu PČR zřídit komisi k objektivnímu posouzení stávajících informací vyplývající z auditní zprávy k čerpání dotací. 💁‍♂Státní zastupitelství má - jako v každém jiném případě - analyzovat jakýkoliv podnět, o kterém se dozví, aby mohlo rozhodnout, zda jej bude/nebude dále prověřovat.
…Podvýbor pro dopravu a energetiku Senátu PČR - po návrhu požadavku na jednání s Českými dráhami - mimo jiné kvůli problémům s padlými stromy na železnici 🚆- jsem požádal o přizvání Správy železničních dopravních cest k dalšímu projednávání. Kdo tuší o problémech tzv. „foukacích rozkazů“ ví, že bez správce na železnici s ničím nepohneme🙂
…téměř dvě hodiny příjemné otevřené diskuse na setkání starostů Mikroregionu Český ráj o dopravě a problémech, které s ní v tomto mikroregionu máme.

Pátek
…praktickou část výuky jsme tentokrát s mými studenty SŠIS začali jízdou vlakem ze Starkoče do Malých Svatoňovic a Odolova, kde jsme měli výjimečnou příležitost exkurze ve věznici. Měli jsme možnost pohybovat se uvnitř areálu, v ubytovacích a stravovacích prostorech odsouzených a podívat se tam, kde se věnují pracovním aktivitám – pro zajímavost vyrábí zde hudební nástroje např. i pro Královéhradeckou filharmonii. 🎻Díky velmi vstřícnému řediteli věznice jsme se spolu se studenty mohli podrobněji seznámit s problémy spojenými s fungováním nápravného zařízení i činech současného vězeňství. Myslím, že toto reálné setkání „vězeňského druhu“ bylo přínosné nejenom z hlediska odborné výuky😉
… jednání s představiteli Českých drah o nabídce k obnově vlakových souprav🚅. Ke 12. 12. 2021 končí stávající smlouvy, které zajišťují přepravu osob vlaky na území našeho kraje. Připravujeme nové zadání a na nejbližším jednání Zastupitelstva kraje schválíme způsob, jakým smlouvy budeme uzavírat. Budoucnost železniční dopravy v kraji, ale není jen o nových smlouvách, proto jsme jednali rovněž o průběžné obnově a rozsahu železniční dopravy.🛤
…a jak pracovní týden začal, tak také končil - dlouhé páteční pracovní odpoledne na hodnotící komisi k veřejné soutěži na dodavatele autobusové dopravy🚙🛣
Sobota, neděle
….kromě víkendových aktivit s rodinou jsem se zúčastnil i brigády u nás na vesnici – moje manuální nadání dokazuje, že i pro brigádního generála může brigáda znamenat poměrně obtížný úkol - jak být užitečným a současně neznemožnit sebe ani práci ostatních🤔 Do příštího týdne Vám přeji, aby Vám šla „od ruky“ každá činnost a nikdo druhý Vám ji neznemožňoval ani svým přímým, ani nepřímým vlivem😉