CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 9. 7.

09. 07. 2023

Pondělí
🍿věk, kdy mne čekaly od začátku července prazdniny, mám sice už dávno za sebou, ale někdy i prodloužený víkend může tu svobodomyslnou atmosféru na chvíli přiblížit. Strávili jsme jej s manželkou v Karlových Varech, a kromě odpočinku jsme vzhledem k právě probíhajícímu filmovému festivalu samozřejmě zašli i do kina. Zvolili jsme film Minulé životy https://www.totalfilm.cz/.../romance-minule-zivoty-dojme.../ …a nelitovali jsme.

Úterý
📝pracovní setkání s ředitelem úřadu práce, které bylo hlavně o informacích ke stavu jednotlivých úřadů v kraji a jejich schopnosti plnit veškeré kompetence. Probrali jsme také vývoj nezaměstnanosti, změny v podmínkách vyplácení podpor a výsledky provedených kontrol.
🛃setkání s obyvatelkou HK, která se za mnou přišla poradit, jak má postupovat, když má podezření na páchání trestné činnosti
👨‍💼přijal jsem opozičního zastupitele Dvora Králové nad Labem ohledně investičního záměru a údajné podpory ze strany kraje
👩‍💼👨‍💼porada vedení kraje, na níž jsme probírali záměr výstavby zázemí a bistra u pevnosti Dobrošov, informace k doposud získaným dílčím nebo předpokládaným dotacím na rekonstrukci Vrbenského kasáren a další výstavby v areálu školy pro neslyšící. Zabývali jsme se také vyhodnocením dosavadního fungování protialkoholní záchytky a informacemi o potřebných opravách s ohledem na možnost výstavby ve FN. Diskutovali jsme připomínkové řízení k různým vládním návrhům zákonů a stav přípravy na centrální nákupy v některých oblastech – např. v krajských sociálních zařízeních apod. Na pořadu dne byl také stav a průběh nákupu energií a rozpočtu kraje na příští rok.
🛤🚌🚆schůzka s vedoucím odboru dopravy ke stavu a plánům na modernizaci železniční infrastruktury v kraji, ale hlavně k situaci ve společnosti OREDO s ohledem na řízení veřejné dopravy, nové technologie, integraci jízdného mezi MHD v HK a tarifem IREDO. Řešili jsme i stav v oblasti správního řízení při povolování dopravních staveb v kraji. V neposlední řadě jsme probrali i hospodaření a plnění smluv v oblasti provozování veřejné autobusové a železniční dopravy.

Středa, čtvrtek
😇sváteční dny jsem částečně využil k zastavení a zamyšlení se nad významem mise slovanských věrozvěstů a vírou v pravdu, za kterou byl schopen obětovat mistr Jana Hus > svůj život, a také nad aktuálností jejich odkazů v dnešní době. Zkusme na ně, a nejenom v těchto dnech, navázat snahou o propojení všech lidí dobré vůle, jíž nezbytně potřebuje celá naše společnost. A to bez ohledu na církevní, státní či jinak kategorizující příslušnost. Kultivujme jejím prostřednictvím svůj rozum i cit pro opravdové hodnoty a vzájemné porozumění. (více viz můj středeční příspěvek)
🚆ale také jsme s naším malým železničním fandou zahájili prázdninové „kontroly“. Jednak, abychom si vyzkoušeli některé výletní trasy, jež budou součástí brožurky s tipy na zajímavé výlety (vlaken) v našem kraji, jíž připravujeme společně s Českými drahami, a také abychom viděli, jak je naše veřejná železniční doprava připravena na prázdninové turistické období (viz můj čtvrteční příspěvek).

Pátek
🗄️den, jehož převážnou část mi zabralo vyřizování nezbytné administrativy, a protože většina kolegů měla volno, mohl jsem se v klidu připravit i na příští jednání Rady KHK, na kterém nás čeká 95 bodů programu. Probíral jsem také žádosti o dotace.
🦎s vedoucím odboru životního prostředí jsem řešil žádost Nového Města nad Metují v souvislosti s ochranou živočichů při případné výstavbě přírodního koupaliště, ale i podmínky pro posouzení výstavby přeložky kolem Borohrádku, což bude významná spojnice mezi Královéhradeckým a Pardubickým krajem.

Sobota, neděle
👨‍👦 víkend v roli táta/máma, což obnášelo hlavně kolo, vlak, hry a návštěvu zmrzlinových provozoven, nicméně zbyl i čas dát si trochu do těla nejenom na kole, ale i na zahradě.
🏊‍♀Přeji Vám krásný zbytek víkendu – mimochodem, dnes je Evropský den koupání v řekách, tak pokud máte nějakou po ruce, je to v současných teplotách dobrý program na odpoledne😊,a samozřejmě všem krásný i celý nadcházející týden!