CO TÝDEN DAL NEBO VZAL?!?- 28.10.

28. 10. 2018

Pondělí 
💁‍♂ první „stovka“ v tomto týdnu v podobě 100 projednávaných bodů na zasedání Zastupitelstva KHK. Za sebe mezi nejdůležitější řadím potvrzení, respektive pokračování v započatých krocích řešení zásadních změn ve zdravotnictví ve třech oblastech - systémové změně řízení celého holdingu, vyvození personální odpovědnosti ve vedení nemocnic a zpracování strategie rozvoje zdravotnictví v našem kraji. 🏥Velmi dlouze jsme se také věnovali i problémům v organizaci CEP. A rád bych upřesnil některými médii publikované informace - odsouhlasené navýšení základního kapitálu o cca 7,5 mil Kč je podmíněno předložením finančního plánu organizace, plánu restrukturalizace organizace a konkrétních cílů pro další období k projednání Radou kraje. 🤷‍♂

Úterý 
…ranní pracovní návštěva cestmistrovství ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
v Náchodě, kde jsme diskutovali nad výrobním plánem a investičními akcemi pro příští období u nás na Náchodsku.
👨‍💼přesun do Prahy na mé první účast na jednání senátorského klubu ODS. Velmi si vážím funkce místopředsedy klubu, do které jsem byl jmenován. Je to pro mne další závazek - respektive věřím, že i správná platforma pro získání zkušeností a pro přípravu návrhů či záměrů, které bych chtěl z prostředí Senátu prosazovat. 
…večer zasedání Výkonné rady ODS s politickou diskuzí a vyhodnocení výsledků komunálních a senátních voleb. Pro mě nejdůležitější závěr: volby skončily a teď si pojďme všichni v první řadě odpracovat to, co jsme lidem kolem nás slíbili.🤝

Středa
…jednání se starostkou Opočna o podjezdu na připravovaném obchvatu🛣
…nezbytná agenda v kanceláři k rozpracovaným dopravním projektů 🚗🚎
…odpoledne další neformální pracovních setkání s kolegy z ÚDRŽBY SILNIC tentokrát v Jičíně, kde jsem si opět doplnil svůj již poměrně dlouhý seznam poznámek, které budou předmětem nejbližšího jednání zastupitelstva společnosti. Velká část se jich týká doplnění či obměny techniky.🚚

Čtvrtek 
🚗ráno povinné proškolení řidičů služebních vozidel- týká se i mě:-) a hned potom krátký rozhovor🎤 ve studiu Českého rozhlasu - malý osobní „striptýz“ o Senátu, rodině, sportování a učení ve škole. Nejsem zrovna zvyklý se svěřovat – myslím si, že to, co by mělo být na veřejně činných osobách nejzajímavější, jsou výsledky jejich práce, ale snad jsem u posluchačů obstál i v této disciplíně.😉
👨‍💼👩‍⚕ hned po té, jsem se ale už vrátil do pracovní reality, a to více jak dvouhodinovým jednáním ke krajskému zdravotnictví za přítomnosti mnoha primářů Náchodské a Rychnovské nemocnice, ředitelky nemocnice a šéfa zdravotního holdingu. Nebudu prozrazovat detaily velmi věcného, ale zároveň kritického jednání, kde zaznělo mnoho připomínek k současnému stavu hospodaření a řízení obou zdravotnických zařízení. Přesto mohu shrnout, že jsme spolu s přítomným hejtmanem byli směrem k vedení nemocnice a zdravotnického holdingu zásadním způsobem otevření a nespokojení s mnoha skutečnostmi. A to především v oblasti řízení, interpersonálních vztahů a k okolnostem doprovázející současný způsob hospodaření. Osobně jsem dal najevo obrovskou nespokojenost a upozornil jsem na kompetence a odpovědnost paní ředitelky i šéfa zdravotnického holdingu. Zároveň jsem byl velmi rád, že jsem před přítomnými primáři mohl připomenout půl roku staré závěry přijaté ve vedení kraje při zdravotnické krizi v souvislosti s peticí v Náchodské nemocnici, které nezůstávají v „šuplíku“, ale ke kterým probíhají jednání a další kroky k jejich realizaci – tedy opakuji systémová změna řízení celého holdingu, vyvození personální odpovědnosti ve vedení nemocnic a zpracování strategie rozvoje zdravotnictví v našem kraji. Jsem přesvědčen, že právě i toto čtvrteční jednání je dalším posunem a uvědomění si vedení nemocnic, že svou odpovědnost budou muset skutečně přijmout stejně jako závěry z ní vyplývající. 🤔
🚧na závěr dne ještě setkání se starostou Čestic u Rychnova nad Kněžnou, kdy jsme diskutovali o probíhající opravě kanalizace a možnostech souběžné opravy povrchu silnice na zhruba 4 km úseku.

Pátek
👨‍🏫dvě vyučovací hodiny o bezpečnosti na SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem- ve výuce jsme prozatím probrali vše, co souvisí s ústavním pořádkem upravujícím pravidla bezpečnosti, základní informace o ministerstvu vnitra a policii. Myslím, že v oblasti obecného rozhledu o fungování státu a souvisejících institucí máme u dospívající generace co dohánět. Chceme-li, aby v budoucnu mohli její zástupci převzít zodpovědnost za řízení i bezpečnost naší země, měli by od začátku být v této oblasti vzděláváni, znát souvislosti a zažít si pocit národní hrdosti i cti jí hájit.🤷‍♂
🚧následně dvouhodinové zasedání představenstva ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje. Jedním z důležitých bodů bylo i řešení systému nákupu a obměny techniky na jednotlivých cestmistrovstvích. Nemohu se totiž smířit s tím, že mnoho chlapů pracujících na silnici při letní a zimní údržbě poukazuje na problémy s technikou, kterou občas nakoupíme.
🧀Sýrový večer s přáteli - Honzou Peškem a Luďkem Homoláčem, kteří opět pozvali jednoho z největších odborníků na světě p. Ing. Jiří Kopáčka, CSc., předsedu Českomoravského svazu mlékárenského. A přestože jsem si po jeho loňské „exkurzi“ sýrovým světem myslel, že už o sýrech něco vím, rychle jsem pochopil svůj omyl. Snoubení vzorků sýra speciálně vyráběného pro přípravu raclette – jídla typického pro švýcarské pastevce, na němž si dnes pochutnávají milovníci sýrů i jinde ve svět - spolu s výbornými víny🍷, bylo skvělým zakončením pracovního týdne.👍


Sobota a Neděle
…malé zamyšlení k oslavě 💯 let republiky jsem si dovolil učinit v předchozím příspěvku. Osobně si vše, co souvisí s mým vnímáním pojmu vlastenectví, cti a respektu k naší zemi – spojuji s pojmem „sloužit vlasti, veřejnosti…“ v tom nejčistším smyslu slova a symbolicky toto vše pro sebe uctím při nedělní vojenské přehlídce.👮‍♂ Nesmírně si vážím pozvání na tuto událost, kdy si jako bývalý policejní prezident a generál bezpečnostního sboru mohu připomenout to důležité, co potřebujeme ke svému životu - pocit bezpečí. 😇
…do příštího týdne Vám přeji bezpečný návrat z oslav či jiných víkendových cest a také to, aby snad trochu připomenutý pocit naší národní hrdosti a chuti ji společně zase pěstovat, nevyprchal s dnešním večerním ohňostrojem.🙏🙂