Co tyden dal, nebo vzal

21. 10. 2018

Pondělí 
🙂volby za námi, práce před námi - zasedání Rady Královéhradeckého kraje, na kterém jsme projednávali cca 70 bodů. Zmínit bych se však chtěl zejména o dvou z nich. Zhruba před půlrokem při zdravotnické krizi jsem požadoval zásadní změny v systému řízení celého holdingu, chtěl jsem vyvodit personální odpovědnost ve vedení nemocnic, a požadoval jsem zpracování strategie rozvoje zdravotnictví v našem kraji. 🏥V pondělí nám kolega představil záměr změny řízení nemocnic, o kterém se neprodleně začne jednat napříč politickým spektrem a s odbornou veřejností . Stále ale zdůrazňuji, že součástí podobných záměrů musí být také personální změny. Velmi dlouze jsme se rovněž věnovali problémům v Domově pro seniory v Polici nad Metují.👵 Přestože byla na Radě schválená odpověď starosty města k závěrům výsledků prvních kontrol, mě to moc neuspokojilo. Jsem rád, že se mi podařilo prosadit komplexní přezkoumání vztahů a posouzení situace v interpersonální oblasti mezi vedením a současnými i bývalými zaměstnanci na tomto pracovišti.

Úterý 
📈📌běžný den s administrativní agendou a úkoly v oblasti dopravy.🚧Odpoledne jsem navštívil zaměstnance společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. v cestmistrovství v Trutnově. V rámci více než dvouhodinového pracovního setkání jsme si měli možnost probrat, co trápí zaměstnance a je potřeba zlepšit pro to, aby mohli svou práci odvádět v maximální kvalitě, ale také to, jaké nasazení očekává naopak vedení společnosti pro zvládnutí náročné nadcházející zimní sezóny. Beru vážně připomínky ke stavu techniky a situaci v některých oblastech při zajišťování zimní údržby. A rovněž jsem si potvrdil, že chlapi, kteří makají na silnici, odvádějí nejen náročnou práci, ale velmi často se musí potýkat i s velmi hloupým a nezodpovědným chováním nás řidičů. 🙈

Středa 
🛣 na začátek dne jednání se starostou Třesovic o připravované rekonstrukci silnice z obce směrem do Popovic. Nic nebrání tomu, aby byl zhruba 2 km úsek silnice příští rok opraven.👍
…jednání s kolegy ze SŽDC k připravované přestavbě nádraží v Hradci Králové. Přestavba bude zohledňovat důležitá bezpečnostní opatření a zařízení, která určitě přispějí k většímu bezpečnostnímu komfortu cestujících.
🚧🚛druhé neformální setkání s kolegy z ÚDRŽBY SILNIC - tentokrát v Rychnově nad Kněžnou. I tady jsem hodně naslouchal a dělal si poznámky. Na představenstvu budeme mít o čem debatovat. Chci se setkat ještě s dalšími kolegy z ostatních cestmistrovství a znát skutečné podmínky, problémy i možnosti, jak práci, ale i podmínky zaměstnanců ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. co nejvíce zkvalitnit.

Čtvrtek 
🚂Dopravní konference v broumovském Dřevníku pořádaná Českými drahami, Ministerstvem dopravy ČR a kraji za účasti zahraničních odborníků z Francie, Rakouska a Německa. Pro mne velmi přínosná výměna zkušeností, ale také utvrzení v tom, že jako kraj musíme nepolevovat v neustálém tlaku na stát, abychom docílili modernizace rozsáhlé železniční sítě a tím i zvýšení cestovního komfortu v podobě zkrácení dojezdových vzdáleností a počtu vlakových spojů. Vnímám to jako jeden ze svých osobních úkolů, na kterých jsem začal pracovat již v předchozím období, a nyní pro jejich dotažení využiji všech dalších možností, vyplývajících z prostředí Senátu.🚉

Pátek 
🚌v souvislosti s nedávnými vládními nařízeními, jako je zvýšení mezd řidičů či zavedení slev pro děti, studenty a seniory, se zásadně změnila situace v oblasti financování veřejné dopravy. Zároveň stávající smlouvy neumožňují dostatečně reagovat na některé zvýšené náklady dopravců. Proto jsme na dalším společném setkání s nimi řešili možnosti a způsoby změn smluvních podmínek. A pevně věřím, že jsme společně cestu k řešení našli.😉
 🏒v podvečer můj první letošní hokej v Hradci Králové a musím se přiznat, že mě hra úplně nové sestavy týmu HC Mountfield nadchla, a to nejenom kvůli výhře 4:1 nad Vítkovicemi.👍

Sobota, Neděle 
🚗👱‍♀příjemné dopoledne na polygonu v Hradci Králové a padesátkou nadšených žen za volantem, které absolvovaly kurz bezpečné jízdy. Na přítomné dámy čekala zkouška řady řidičských dovedností – např. vyhýbání se překážkám nebo brzdění na vodě. Velké poděkování patří zástupcům BESIP a jen doufám, že nezůstane - třeba i díky mé pomoci - pouze u jednoho pilotního kurzu.🙂
v sobotu odpoledne opět jedno poprvé v této sezóně - tentokrát na fotbale v Náchodě. Bohužel tentokrát jsem zřejmě přinesl smůlu neboť Náchod doma prohrál 1:2 s týmem Velké Hamry. Přesto to nebyl vůbec špatný zápas - jenom ty proměněné góly z vyložených šancích chybí. Doufám, že nebudou nakonec chybět v záchraně divize.🙏
💻v neděli mám trochu času na čtení….https://www.parlamentnilisty.cz/…/Prekrucovani-migracni-kri…
Naprosto souhlasím, že silní lídři (Orbán, Kurz nebo Salvini), kteří v Evropě apelují na dodržování pravidel, vyplývajících z již dříve uzavřených Schengenských a Dublinských dohod, mohou vytvořit základ opravdové ochrany státních hranic Evropy před jakoukoliv další případnou krizí.
💁‍♂Do příštího týdne, který bude také tak trochu týdnem oslav 100. výročí naší republiky, přeji Vám všem dobrou náladu, úspěšné dny a možná i trochu času na to zastavit se a u příležitosti zmiňovaného výročí se trochu zamyslet. Někdy je dobré si uvědomit, že můžeme být hrdí na to, co dokázaly generace našich předků, na to odkud pocházíme, kým jsme a zamyslet se nad tím, jak se chovat, aby to platilo i pro generace příští 😊