Co tyden vzal, co dal (1)

30. 09. 2018

Pondělí
pracovní schůzky s kolegy a řešení rozpracovanosti i „domácích úkolů“, které jsem posbíral předešlého týdne na setkáních po našem kraji.
seminář trenérů mládeže KFS Hradec Králové – bylo příjemné vidět, že investované prostředky (Královéhradecký krok přispívá každoročně 850 tisíci korun na rozvoj mládežnického fotbalu) jsou využívány účelně a odměnění trenéři si své ocenění zaslouží. Nejdůležitější ale je, že se daří zájem dětí a mládeže o fotbalový sport udržet a získávat nové sportovce. Jde nejenom o zdraví našich dětí, ale také spoustu užitečných návyků, které děti v rámci kolektivního sportu získávají.

Úterý
 pracovní snídaně, kterou uspořádala ÚDRŽA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. a pozvala na ní dodavatelské stavební firmy, abychom společně zrekapitulovali naplněnost plánovaných investic a realizací z předchozího období. Také jsme měli prostor vyjasnit si některé problémové situace, se kterými jsme se v průběhu realizací setkali a upozornit na případná další rizika u rozběhnutých či plánovaných staveb a tím, předejít nesrovnalostem nebo zdržení staveb.
předvolební “Rozstřel“ ve studiu iDnes – tématem byla doprava, bezpečnost a v tomto období tradiční otázky – proč kandiduji do Senátu, kolik budu vykonávat funkcí a pobírat platů v případě, že uspěji – pokud jste mé odpovědi ještě nečetli nebo neslyšeli – naleznete je na mých webových stránkách, zde: https://volby.idnes.cz/martin-cervicek-kandidat…/volby.aspx…
večer trocha zamyšlení nad pojmy jako je služba nebo řehole a její výklad z pohledu spirituálního i materialistického v rámci velmi milého setkání s arciopatem břevnovského kláštera Petrem Prokopem Siostrzonkem a dalšími hosty. Služba ve smyslu naslouchat a řehole ve smyslu pracovat je to, co propojilo arciopatův církevní a můj světský pohled na to, co je smyslem služby pro druhé. A možná to zásadní je, že základ slova služba je od slova slyšeti – resp. naslouchati. Tím bychom měli začít vždy, než začneme být slyšet. Pro tento večer jsem se snažil alespoň naslouchat problémům Broumováků, kteří si s námi přišli také povídat. Velmi si také vážím vyslovené podpory pana arciopata, a to nejenom s ohledem na kandidaturu do Senátu, ale zejména proto, že ho považuji za výjimečného člověka a v mnoha ohledech názorovou a morální autoritu, kterých v naší společnosti v posledních letech není mnoho.

Středa
 setkávání s občany v rámci Broumovska a okolí bylo velmi zajímavé. Moc děkuji za slova podpory i za dotazy, které jsem vyslechl. Příjemné setkání bylo i na neplánované besedě se seniory, které jsem měl možnost se zúčastnit v Broumově. A znovu jsem se utvrdil v tom, že moje průběžné sekávání s občany našeho kraje má smysl a je jedno jestli jde zrovna o předvolební kampaň nebo běžné pracovní období. Pokaždé si odnesu další pohled na řešené problémy. Ale také mi to dává prostor informovat a vysvětlovat věci v souvislostech. Je to o komunikaci, která je mnohdy spíše "popelkou" než základním stavebním kamenem toho, aby se věci děly, posouvaly kupředu a problémy řešily. Mnohdy zůstávají za zdmi kancelář, kde se o nic nemluví s těmi, kterých se týkají.
večer Pražírna v Hronově – opět velké téma doprava a bezpečnost. Ale také zajímavá diskuse na téma skutečné a zásadní role Senátu. Bohužel často mám pocit, že panuje v mnoha ohledem v prvé řadě neinformovanost a nevědomost o tom, jaká ta hlavní a zásadní role Senátu vlastně je. Velmi zjednodušeně - je mimo jiné skutečnou „pojistkou“ proti nebezpečí, že nás díky populistickému vlivu bude jednou někdo opravdu řídit jako firmu a my už budeme jenom zaměstnanci s velmi omezenými právy, za to s mnoha povinnostmi. To platí z celostátního pohledu a z pohledu regionu je důležité, aby v Senátu byli lidé, kteří jej dobře znají z každodenního života, kteří jsou schopni prosazovat v Senátu regionální zájmy v oblastech, které považují pro svůj region za klíčové, a ve kterých mají dostatečné zkušenosti. A v neposlední řadě mohou v oblastech, jimž rozumí, ovlivňovat ve prospěch regionálních zájmů legislativní proces při navrhování a tvorbě zákonů. Volte, prosím, každý podle svého uvážení, ale hlavně volte a nečekejte, až jiní zvolí bez Vás a za Vás.

Čtvrtek
pracovní setkání v Martínkovicích k tématu přeshraniční dopravy s Polskem, silnicím i s dopravou souvisejícím turistickým ruchem. Rádi bychom v příštím roce opět posílili přeshraniční autobusové i železniční přeshraniční spoje.
 setkání s veřejností v rámci mé „mobilní Pražírny“ na náměstí v Novém Městě nad Metují – opět zajímavé rozhovory, dotazy, někdy projevy jakési obecné skepse v lepší zítřky, ale naštěstí také mnoho slov podpory a povzbuzení do nastoupené cesty a směru. Děkuji. 
na pivě s občany v Žernově jsme začali pěkně zostra o dopravě a aktuálním stavu silnic v Žernově, Červeném Kostelci i dopravních problémech, se kterými se budeme potýkat v celém kraji do té doby, než bude dobudována základní páteřní dálniční síť, která odlehčí ostatním nadměrně zatěžovaným silnicím a zklidní hlučnost, prašnost i bezpečnostní rizika v obcích a městech. Odnesl jsem si hned několik „domácích“ úkolů a jediné, co mohu slíbit je, že na ně ani v rámci vrcholící předvolební kampaně nezapomenu a dám brzy v Žernově vědět, jaké jsou možnosti jejich řešení.

Pátek
🇨🇿oslavy české státnosti – já jsem je oslavil přemýšlením o tom, co si pod tímto pojmem dnes vlastně představujeme, zda na ten pocit národní hrdosti malinko nezapomínáme a hlavně, jestli mu nezapomínáme učit svoje děti. 
 a ještě jedna malá oslava – vítězství v hokejovém zápase mého syna. Příjemná tečka za svátečním dnem. 

Sobota
 Červený Kostelec – malá kontrola dokončené opravy silnice, navazující na státem opravovanou silnici první třídy procházející jako hlavní tah městem a následně nečekaná debata s místními občany ve vinotéce, kam jsem se paradoxně uchýlil z pocitu zimy s prosbou o kávu. Nakonec jsme u té kávy probrali mnoho zajímavých témat souvisejících s dopravou, bezpečností i současnou společenskou náladou. 
…žehnání obecních symbolů obce Libchyně - slavnostní chvíle pro obyvatele sice malé, ale krásné obce. Přišli si je užít, zavzpomínat si a oslavit nejenom současní obyvatelé, ale i rodáci, které život zavál někam dál. Věřím, že symboly, které byly obci přiznány Parlamentem ČR, budou nejenom symbolem určitého statutu obce, ale hlavně vzájemné pospolitosti, vědomí toho, odkud místní i ti „odrodilější“ pochází, kde mají své kořeny. Měli bychom to vědět všichni.
 zakončení 40. ročníku Festivalu komedie v Novém Městě nad Metují. Stačil jsem ještě vidět jedno z posledních představení - Chata na prodej. Byla to sice tragikomedie, ale pro mne příjemné odreagování a dobrá paralela s naším současným životem.

Neděle
 Velký Třebešov – měl jsem tu čest být při ocenění dobrovolných hasičů, kteří jsou jednou z mnoha důležitých součástí záchranného systému. Patří jim velká gratulace, ale hlavně velký dík, že mají při svém civilním zaměstnání ještě ochotu nejenom věnovat svůj čas, ale mnohdy při ochraně zdraví, majetku a života druhých riskovat i ten svůj.
   dopravně bezpečnostní akce „“Bezpečně na silnici i ve městě“, kterou uspořádal Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s jednotkami IZS na náchodském dopravním hřišti. Rád jsem akci ze své pozice 1. náměstka hejtmana pro dopravu a silniční hospodářství, i jako bývalý policista, který o dopravní bezpečnosti něco ví, poskytl záštitu. Věřím, že si krásné odpoledne užily nejenom děti, ale i rodiče a možná si díky nápaditému vysvětlování a praktickým ukázkám instruktorů více uvědomili, že je třeba bezpečnost nepodceňovat nejenom u sebe, ale naučit bezpečnému chování v silničním provozu i svoje děti.. Přeji Vám úspěšný a příští týden a hlavně Vás prosím, přijďte v pátek a v sobotu k volbám, ať bude Vaše volba jakákoliv. Důležité je nenechat rozhodnout bez Vás jiné.