Obrana a bezpečnost

17. 01. 2018

Jsme národem fotbalových trenérů, manažerů a kritiků čehokoliv. Já jsem v poslední době kritikou také nešetřil, a to zejména směrem k nejrůznějším proklamacím a publikovaným tvrzením o realizaci reformy policie či deklarovaného statutu bezpečnosti České republiky prostřednictvím nejrůznějších prohlášení těch, kteří by se problematikou bezpečnosti měli zabývat co nejpodrobněji a nejzodpovědněji.

Ale nechci jenom sedět u stolu a kritizovat. Rád bych v této oblasti využil svých dlouholetých zkušeností z praxe a napomohl narovnat všeobecné a nepřesné domněnky směrem k široké veřejnosti, aby měla možnost zamýšlet se nad otázkou bezpečnostní otázkou naší země a Evropy v reálném kontextu a souvislostech. Jako velmi důležité vidím o těchto ve společnosti velmi aktuálních a naléhavých tématech mluvit nahlas a bez podivné stylizace, která na jednu stranu vytváří pocit strachu a mnohdy až zveličených obav, na druhé straně nepřipouští vnitřní skrytá rizika vznikající nesystémovým řešením. Chci také neustále apelovat na odbornou veřejnost a na politiky, aby neplýtvali povrchními konstatováními, neuchylovali se k polovičatým a nesystémovým krokům a jednali odpovědně. Proto jsem byl rád pozvání na odbornou konferenci "Obrana a bezpečnost" ve vysokoškolském institutu CEVRO, kde jsem se měl možnost setkat nejenom s odbornými "kolegy", ale také zaujatými posluchači.

Úterní podvečer jsem tak strávil ve velmi zajímavé společnosti dvou bývalých ministrů vnitra a obrany (Ivana Langera, Alexandra Vondry) a bývalého náčelníka Generální štábu AČR  (Jiřího Šedivého) a současného zástupce GŠ AČR gen. Jiřího Balouna na konferenci "Obrana a bezpečnost".

Ve svém vystoupení jsem vyjádřil své hluboké přesvědčení, že připravenost a akceschopnost států je do budoucna základem bezpečnosti v Evropě. A k tomu potřebujeme především spolehlivou, výkonnou a spolupracující policii, armádu a zpravodajské služby.

Dovolil jsem si kritizovat současný stav v policii nejen kvůli problémům v personální oblasti, ale i za dlouhodobě neřešené problémy v nesjednocené IT podpoře, administrativní zatíženosti a za dosud promarněnou příležitost pro utrácení financí v posledních 4 letech.

Co ovšem zůstává nejklíčovějším problémem, je skutečnost, že přes bohulibé prohlášení o rozvoji policie zůstává tzv. "Koncepce policie do roku 2022" především nenaplněným cárem více než 100 stránek papíru.

Nicméně s ohledem na změny v bezpečnosti MUSÍME provést koncepční reálné změny v policii, a proto nás čeká zejména:

  • přehodnocení stávajících strategií;
  • musíme deklarovat připravenost k financování policie v střednědobém horizontu;
  • stabilizovat policií organizačně a personálně;
  • skutečně připravit bezpečnostní sbor na nová rizika v bezpečnosti;
  • odpolitizovat policii mimo jiné transparentním systémem hodnocením TOP managementu;
  • nastavit efektivní spolupráci policie  především se zpravodajským prostředím;
  • vyžadovat politickou odpovědnost za exekutivní "koučování" bezpečnostního a zpravodajského prostředí s důsledným trváním na účinné zákonodárné kontrole.

Snad jsem podle reakce publika nezklamal a určitě mne velmi těší zpětná reakce a vyslovený kompliment ve smyslu "že, už dlouho takový zápal k tématu neviděli". Děkuji a rád bych dodal, že jsem připraven se aktivně zapojit či podílet nejenom na smysluplné osvětě směrem k laické i odborné veřejnosti. Ačkoliv je v tuto chvíli mým hlavním oborem trochu jiná oblast, jako člověk s dlouholetou praxí u policie, v jejím řízení a jako politik cítím společenskou odpovědnost a nutnost nenechat věci klouzat po povrchu a jen mlčky přihlížet. A snad úplně na závěr – v minulosti jsem možná některým lidem připadal nebezpečnýJ, ale věřte mi, moje srdce i úmysly jsou celý život bezpečné, a proto bych rád bezpečnost ve svém životě dál rád zachoval, bránil ji a rozvíjel ku prospěchu nás všech.