Senát

Ještě jednou děkuji všem, kteří věří, že mám dostatek vůle měnit a dotahovat věci kolem sebe, neohýbat záda a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a v senátních volbách 2018 mi dali svůj hlas.

14. listopadu 2018 jsem složil svůj senátorský slib, který vnímám zejména jako potvrzení toho, co jsem si předsevzal při přijetí své kandidatury a nyní to mohu začít naplňovat.

Nadále se budu rád setkávat se všemi, které zajímají moje názory, mají chuť svěřit mi ty své či společně diskutovat nad aktuálními tématy našeho regionu i tématy celostátními. Těším se na Vaše náměty, otázky a nebudu odmítat i Vaše kritické připomínky.

 

Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

vicehejtman Královéhradeckého kraje

senátor PČR     

 

 


            

 

Senátní volby 2018

Medailonek:

 

 

Podporovatelé:

       

          

 

Petr Prokop Siostrzonek - arciopat břevnovského kláštera

 

"Moc rád mám židovské anekdoty. Například tuto: „Jaký je rozdíl mezi boháčem a chudákem? Jenom chudák si myslí, že  by mohl mít za peníze všechno!“Jsem přesvědčen, že Martin Červíček ve všech svých dosavadních funkcích měl  na předním místě srdce, nadšení pro dobrou věc, zodpovědnost, spravedlnost, pracovitost, a pak teprve vše ostatní. Moc bych tedy přál všem obyvatelům jeho senátního obvodu, aby pod jeho vedením nebyli chudáky."

 

 

 

Podpora Východočechů

Martina Červíčka jsem měl příležitost poznat jako starosta města v době, kdy velel policii ČR a nám starostům poskytoval na společných setkáních informace o bezpečnostní situaci v regionu a možných rizicích, které je nutné formou prevence omezit. Už tehdy mnozí z nás konstatovali, že se jedná o velmi  schopného manažera, který má zmapované prostředí a přesně ví co chce a o čem mluví. Intenzivněji a daleko častěji jsem se s Martinem Červíčkem začal potkávat po jeho rozhodnutí vstoupit do politiky a sloužit podobně jako u policie veřejnosti. Není proto pro mne žádným překvapením, že se příchodem do „civilu“ velmi rychle v novém prostředí zorientoval a své odborné předpoklady začal uplatňovat z pozice I. náměstka hejtmana, kde přijal odpovědnost za organizaci veřejné dopravy, správu a údržbu silnic Královéhradeckého kraje. V nové profesi vyřešil velmi rychle řadu nahromaděných problémů a s týmem svých spolupracovníků nastavil funkční systém, který dle předpokladů zkvalitní vše, co doprava v našem územním celku potřebuje. Říká se, že prostředí ve kterém vyrůstáte, žijete a pracujete utváří charakter člověka. Já osobně velmi oceňuji, že v osobě Martina Červíčka tu máme v současné politice člověka s pevnými morálními zásadami a přirozenou schopností rozpoznat co je správné, pro společnost prospěšné a co je naopak nepřípustné. To jsou vlastnosti, které jsou pro nás občany zárukou, že nás bude v případě zvolení do Senátu reprezentovat člověk, který je schopen hájit naše představy a zájmy s maximální odpovědností.  

Za Politické hnutí VÝCHODOČEŠI

Milan Maček - předseda 

 

Podpora od Ing. Hlaváčka

Podporuji Mgr. Martina Červíčka v senátních volbách.

Na různých seminářích a konferencích jsem se opakovaně potkal s panem Mgr. Martinem Červíčkem, kde jsem zastupoval Agrární komoru České republiky, jako viceprezident komory. Zaujal mně svojí pokorou a veřejným doznáním v přístupu a názorem na zemědělství a hlavně k lidem, kteří pracují v zemědělství a starají se o venkov. Oceňuji, že z pozice I. náměstka hejtmana královéhradeckého kraje vedle řešení profesních otázek, bezpečnosti a dopravy věnuje velkou pozornost potravinové bezpečnosti státu, zemědělství a venkova. Vnímám, že si na současné pozici uvědomil strategický význam zemědělství a potravinářství a rozvoje venkova. 

Věřím, že pokud bude Mgr. Martin Červíček zvolen senátorem, svojí pracovitostí, pokorou, odhodláním a odbornými znalostmi i zkušeností přispěje k prosazování opodstatněných požadavků a potřeb zemědělců, potravinářů a rozvoje venkova. 

Věřím, že svým respektem a vlivem přispěje k pozitivnímu vnímání role zemědělství a venkova. Proto podporuji kandidaturu Mgr. Martina Červíčka v senátních volbách.

Ing. Václav Hlaváček, CSc., předseda představenstva RAK Jmk

 

Videa: