Média

Ústavní právo na zbraň můžeme možná blíže specifikovat, ale je třeba zachovat jeho účinnost v podmínkách naší země nikoliv slepě dle diktátu EU

13. 05. 2019

Ústavní právo na zbraň můžeme možná blíže specifikovat, ale je třeba zachovat jeho účinnost v podmínkách naší země nikoliv slepě dle diktátu EU

Ideové konference ODS 16. 3. 2019

18. 03. 2019

👨‍💼 Chceme bezpečnou Evropu, ale cesta k tomu začíná a končí doma. Přestaňme sepisovat nové "bílé knihy", ale revidujme stávající strategii, nastavme systém, ...

Dohoda s dopravci

07. 03. 2019

Veřejná autobusová doprava v Královéhradeckém kraji, bude i od dubna pokračovat, tak jako doposud.