Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Moje vize


Co se pod mým vedením na kraji povedlo?

Například:

 • významně zvýšit investice v dopravě, kdy v posledních osmi letech dáváme do rekonstrukcí a oprav krajské silniční sítě 3 x více, než tomu bylo v předchozích obdobích
 • zvládl jsme náročný tendr na dodavatele služeb ve veřejné dopravě na deset let¨
 • zcela jsme obměnili vozový park ve veřejné autobusové dopravě
 • v následujících letech je kromě desetileté smlouvy na zajištění veřejné dopravy v kraji smluvně zajištěna ze 70 % i obměna vlakových souprav
 • do každé z krajských nemocnic investujeme alespoň 1 miliardu korun ročně
 • rozšiřujeme objem i kvalitu sociálních služeb
 • umíme efektivně využívat sdružené finanční prostředky státu, kraje a obcí a realizovat tak projekty, na které by samostatné rozpočty jednotlivých samospráv nestačily, a tak rychleji rozvíjet řadu oblastí v kraji
 • investujeme do modernizace školy
 • a v neposlední řadě jsem kraj provedl řadou nepředvídatelných mimořádných událostí posledních let, jichž nebylo málo (epidemie, uprchlická krize, energetická a hospodářská krize…), bez větších problémů, s vyrovnaným rozpočtem, bez omezení plánovaných investic a rozvoje kraje ve všech kompetencemi svěřených oblastech veřejného života. Nebrečeli jsme, nečekali jsme na to, až nám pomůže stát a problémy jsme řešili v rámci svých možností tak, abychom neomezili rozsah a kvalitu zabezpečovaných služeb pro naše občany.

 

Stále politiku vnímám jako službu veřejnosti, jejímž hlavním úkolem je řešit problémy obyvatel našeho kraje, naší země. A já jsem zvyklý sloužit veřejnosti.

V čem mi pomohlo být kromě hejtmana i senátorem?

 • Pro projednání s ministrem dopravy a premiérem zamezení odkladu investice do stavby obchvatu Náchoda či urychlení zahájení výstavby D35 na území našeho kraje. Rovněž obchvat Rychnova nad Kněžnou bude díky mým aktivitám realizován dle plánu.
 • Při zajišťování významných státních investic do železniční sítě v našem kraji, kdy mnozí slibovali, ale já jsem vytáhl konkrétnosti ze šuplíku a po mnoha jednáních s ministrem dopravy i Správou železnic dosáhl realizace potřebných studií (např. Vysokovská spojka) a dnes se blížíme k definitivnímu rozhodnutí o realizaci záměru vysokorychlostního spojení Praha směr HK/Pardubice s cílem dojezdu z HK do Prahy do půl hodiny. Což současně znamená řadu dalších investic do modernizace našich regionálních tratí.
 • Také při projednávání investic a dodržení vládního memoranda ve vztahu k rozvoji průmyslové zóny v Kvasinách a zejména pak související modernizaci Rychnovské nemocnice jsem úspěšně využil možnosti svého působení jak ze strany hejtmana, tak senátora.
 • S ministrem kultury, jsem dojednal konkrétní možnosti čerpání finančních prostředků v souvislosti s finálovou účastí Broumova v soutěži Hlavní evropské město kultury, ale jednám s ním také velmi intenzivně v souvislosti s odkupem Národní památky – zámku v Novém Městě nad Metují ze strany státu (z důvodu avizovaného záměru jeho prodeje současnými majiteli), který by zabezpečil i jeho přístupnost veřejnosti a jeho další údržbu i rentabilní provoz i v budoucnu.
 • Moje iniciativa a jednání s konkrétními ministry také napomohla docílit od státu podporu snahy města Jaroměře zachránit Pevnost Josefov. Nebo iniciovat na půdě Senátu PČR diskusi se zemědělci k aktuálním problémům národní zemědělské politiky či zajistit společně s předsedou Senátu obnovu systémového financování činnosti vodních záchranných služeb a mnoho dalšího.

 

Politika z mého pohledu není o značkách, ale o společné diskusi a kompromisech, které vedou k vyřešení problému většiny nikoliv ambicí jedince.

Proč a s kým letos do voleb

Letos jsem se kromě obhajoby svého senátorského mandátu stal lídrem společné kandidátky za ODS, KDU-ČSL a Východočechy. Cením si spolupráce s kolegy jako je Pavel Bělobrádek a Martina Berdychová, kteří mají stejně jako já nejen regionální znalost, ale současně i zkušenost z celostátní politiky, což je pro prosazování zájmů kraje a systémová řešení velkou devizou.
Společným jmenovatelem pro naši spolupráci je i nadále otevřená politika, transparentnost, odpovědné hospodaření s důrazem na hledání úspor především v provozu a nárůst skutečných investic.
A mou osobní ambicí je i nadále co nejefektivněji využívat své schopnosti k využití možností z obou mandátů pro smysluplná a účelná řešení či urychlení vyřešení konkrétních problémů v oblastech veřejného života. Slíbit cokoliv dokáže kdokoliv, ale jenom skutečný lídr to dokáže prosadit a zrealizovat.

 

Několikaletou praxí jsem si ověřil, že propojení regionální a celostátní politiky je prokazatelnou výhodou a pro řešení problémů regionu i těch, které jej přesahují, dává smysl.