Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Stále politiku vnímám jako službu veřejnosti, jejímž hlavním úkolem je řešit problémy obyvatel našeho kraje, naší země. A já jsem zvyklý sloužit veřejnosti

O mně

Většinu svého aktivního života sloužím veřejnosti. Dvacet šest let u policie, kde jsem dosáhl hodnosti brigádního generála a byl jsem i policejním prezidentem. Osmým rokem ve vedení královéhradeckého kraje, kdy jsem první čtyři roky zastával funkci 1. náměstka s gescí pro dopravu a silniční hospodářství a poslední čtyři roky ve funkci hejtmana.

Do politiky jsem vstupoval se zkušeností vrcholového manažera, a přesto jsem se musel ještě mnohému naučit. Politika z mého pohledu není o značkách, ale o společné diskusi a kompromisech, které vedou k vyřešení problému většiny nikoliv ambicí jedince. Stále politiku vnímám jako službu veřejnosti, jejímž hlavním úkolem je řešit problémy obyvatel našeho kraje, naší země. A já jsem zvyklý sloužit veřejnosti.

Před šesti lety jsem obstál také v senátních volbách pro obvod č. 47 – Náchodsko. Několikaletou praxí jsem si ověřil, že propojení regionální a celostátní politiky je prokazatelnou výhodou a pro řešení problémů regionu i těch, které jej přesahují, dává smysl. Jako hejtman dobře znám problémy a priority v jednotlivých oblastech veřejné správy v našem kraji i specifika pro jejich řešení. Jako senátor pak kromě možnosti ovlivňovat legislativní proces při projednávání ve výborech či na plénu Senátu PČR, často z této pozice využívám možnosti pozitivního lobbingu. Například při iniciaci konkrétních diskusí a osobních jednání s ministry či premiérem, ke kterým bych se jako hejtman nedostal, pro prosazení zájmů či potřebný posun v řešení konkrétních problémů.

Občas slýchám, zda se to je možné souběžně stihnout a neošidit. Když jste zvyklí si vše odpracovat a nejenom odsedět v kanceláři, umíte čas maximálně využít, máte manažerské schopnosti a schopné spolupracovníky, tak určitě lze. Ale zadarmo to není. Platíte za to svým osobním volnem.

„Kde je vůle, tam je cesta“ je motto, které jsem nevymyslel, ale celý život se jím řídím. Jsem velký patriot a chci, aby Královéhradecký kraj stále patřil k těm nejlepším místům pro život a aby mé děti věděly, že lze a má smysl měnit věci kolem sebe k lepšímu. Proto jsem se na to dal, a proto v tom chci pokračovat.

Moje vize a co se povedloŽivotopis
Blog a Události

Co je nového

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!
Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …mimořádné jednání Rady KHK k 11 bodům, mezi nimiž zmíním například vyhodnocení veřejné soutěže o zájemce působit v průmyslové zóně Kvasiny Jih, rozhodli jsme o záměru rekonstrukce střední školy ve Velkém Poříčí a schválili jsme strategii rozvoje středních škol v našem kraji. …navštívil jsem náchodskou Galerii Nola, která je nejen místem pro prezentaci uměleckých děl, ale i místem pro…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?! Martincervicek.cz
Co týden dal anebo vzal?

Pondělí Domov pro seniory v Libošovicích je jedním ze zařízení, která v rámci zabezpečování sociálních služeb v kraji spolufinancujeme. Nyní jej čeká rekonstrukce, která rozšíří stávající kapacitu 25 lůžek na 40. Se zástupci jeho zřizovatele, kterým je Charita Sobotka, jsem na začátku týdne jednal o podpoře tohoto záměru včetně zajištění bezbariérového přístupu ze strany kraje.

Souborová banka

Informace ke stažení

Média

O investicích do krajské silniční a železniční sítě s hejtmanem v Královéhradeckého kraje.

Fotografie ke stažení

ZIP
Fotografie pro média a účely prezentace.

Životopis

PDF
Praxe, vzdělání, prověrky, získané dekrety a certifikáty.
Zůstaňme v kontaktu

Kontaktní informace

ZAVOLEJTE

Kontakt pro média

Adresa

Senátní kancelář

Strnadova 48
547 01 Náchod

napištE

Přímý kontakt

Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.
cervicek.martin@centrum.cz