Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …mimořádné jednání Rady KHK k 11 bodům, mezi nimiž zmíním například vyhodnocení veřejné soutěže o zájemce působit v průmyslové zóně Kvasiny Jih, rozhodli jsme o záměru rekonstrukce střední školy ve Velkém Poříčí a schválili jsme strategii rozvoje středních škol v našem kraji. …navštívil jsem náchodskou Galerii Nola, která je nejen místem pro prezentaci uměleckých děl, ale i místem pro…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?! Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí Domov pro seniory v Libošovicích je jedním ze zařízení, která v rámci zabezpečování sociálních služeb v kraji spolufinancujeme. Nyní jej čeká rekonstrukce, která rozšíří stávající kapacitu 25 lůžek na 40. Se zástupci jeho zřizovatele, kterým je Charita Sobotka, jsem na začátku týdne jednal o podpoře tohoto záměru včetně zajištění bezbariérového přístupu ze strany kraje.