Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Aktuálně

Blog


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …mimořádné jednání Rady KHK k 11 bodům, mezi nimiž zmíním například vyhodnocení veřejné soutěže o zájemce působit v průmyslové zóně Kvasiny Jih, rozhodli jsme o záměru rekonstrukce střední školy ve Velkém Poříčí a schválili jsme strategii rozvoje středních škol v našem kraji. …navštívil jsem náchodskou Galerii Nola, která je nejen místem pro prezentaci uměleckých děl, ale i místem pro…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?! Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí Domov pro seniory v Libošovicích je jedním ze zařízení, která v rámci zabezpečování sociálních služeb v kraji spolufinancujeme. Nyní jej čeká rekonstrukce, která rozšíří stávající kapacitu 25 lůžek na 40. Se zástupci jeho zřizovatele, kterým je Charita Sobotka, jsem na začátku týdne jednal o podpoře tohoto záměru včetně zajištění bezbariérového přístupu ze strany kraje.

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?! Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …pracovní týden jsem v souvislosti s financováním plánovaných investic zahájil jednáním o pokračující spolupráci s představiteli KB …fungování aplikace Záchranka jsem probíral se zdravotníky a ZZS KHK. Kromě prvotního záměru umožnit jejímu uživateli žádat o pomoc, dnes už aplikace nabízí mnoho dalších možností, jako například spuštění videohovorů, kdy odborní operátoři mohou i laika navigovat při poskytování první pomoci, nebo…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL? Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …krom porady vedení kraje jsem zahájil pracovní týden i setkáním s ředitelkou Novopackého kláštera paní Jitkou Fučíkovou k problému s krácením dotací v projektu, který v minulosti připravil CEP. Věnovali jsem se i možnosti sdružení finančních prostředků ministerstva práce a sociálních věcí, města a kraje k realizaci výstavby parkoviště u kláštera. …a jako obvykle před zastupitelstvem, mě dopoledne čekala…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL? Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …s primátorkou KH jsem jednal o připravovaných investicích ve městě, které realizuje nebo bude podporovat kraj (Vrbenského kasárna, parkovací dům u FN a Jižní propojení z HK směrem na Opatovice na Hardubickou). …o vývoji studie zmíněného jižního propojení jsem jednal i s kolegy údržby silnic, CIRI a se svým náměstkem pro investice, abychom si na další jednání s městem…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL? Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …na poradě vedení kraje jsme projednali individuální dotace za cca 150 mil Kč. Půjdou například na spolufinancování (80 mil korun) na výstavbu domova pro seniory v Hostinném, na podporu výstavby zahrady v Domově sv. Josefa v Žirči, multifunkčního objektu ve Lhotě u Potštejna, bytového domu v Božanově, na pomoc při záchraně kostelů v Rudníku a Kozojedech a nezapomněli jsme…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?! Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí … se starostou Buhuslavic nad Metují jsem jednal o záměru výstavby odlehčovací služby a přípravě rekonstrukce silnice na Královu Lhotu. …o možnostech krajské pomoci spolku pro záchranu stříbrného zvonu v Kozojedech, na který dostal dotaci z ministerstva kultury, příslib přispění ze strany obce i církve, jsem opakovaně hovořil s panem Hančem. …připomínky a podněty k inkluzi a speciálnímu vzdělávání…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL? Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …jednání s vedoucím odboru dopravy o stavební sezoně na silnicích, a především o plnění podmínek k využití evropských peněz. Dále jsme probírali novou aplikaci k nákupům on-line jízdného v systému IREDO, nasazení nových vlaků v našem kraji, problematiku platů řidičů autobusů, ale i stížnosti na problémy s dodržováním jízdních řádů. A když už jsem u dopravy, jsem rád, že…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?! Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …dopoledne jsem s Toníkem absolvoval velikonoční koledu a odpoledne jsem věnoval cyklistické vyjížďce, abych v přijaté výzvě účastnit se letošního Krakonošova cyklomaratonu neudělal svým vyzyvatelům ostudu (viz můj pondělní příspěvek) Úterý …porada vedení kraje k podrobnému projednání záměrů v pevnosti Josefov. Dne s víme, že se bude díky financím státu, kraje a města řešit havarijní stav, ale současně je…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?! Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …porada vedení kraje k představám versus reálným možnostem zlepšení havarijního stavu Pevnosti Josefov. Diskutovány byly záměry na vybudování skladových prostor pro muzeum, ale to nemůže být jediný plán na využití tzv. čtvercových kasáren. Shodli jsme se, že k rozhodnutí, zda budovat pro sklady prostory na zelené louce anebo k tomuto účelu zachránit objekt čtvercových kasáren, potřebujeme nejen řečnické cvičení,…