Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Pondělí

💰s primátorkou KH jsem jednal o připravovaných investicích ve městě, které realizuje nebo bude podporovat kraj (Vrbenského kasárna, parkovací dům u FN a Jižní propojení z HK směrem na Opatovice na Hardubickou).

📓o vývoji studie zmíněného jižního propojení jsem jednal i s kolegy údržby silnic, CIRI a se svým náměstkem pro investice, abychom si na další jednání s městem připravili finanční zhodnocení dvou variant, územní připravenost, dodržení podmínek životního prostředí, stanoviska policie a ŘSD.

📝porada vedení kraje na níž jsme krom dalších individuálních dotací podrobně prodiskutovali koncepci rozvoje krajských středních škol, abychom včas uplatnili svoje připomínky. Nyní necháme tento strategický materiál projednat na výboru a radě kraje počátkem června schválit.

🧾s ředitelem KÚ jsem probrali odměňování zaměstnanců v letošním roce

🛣řešil jsem připravenost zahájení stavby silniční přeložky Běloves – Velké Poříčí, jejíž započetí předpokládám letos v létě

🛩setkal jsem se se zástupci akce Legendy nebes na letišti v HK, abychom jednali o možné podpoře

🏫zúčastnil jsem se výběrového řízení na ředitele gymnázia v Náchodě, do něhož se přihlásili dva kandidáti

Úterý

🔌trendem doby je hledat nejrůznější alternativní energetické zdroje a možnosti jejich využití, a proto takto zaměřené smysluplné projekty v rámci našeho kraje vždy vzbudí mou pozornost. Tentokrát jsem v obci Žernov jednal o inovačním záměru výstavby energetického komunitního centra s úložištěm pro energie. A kromě takových individuálních projektů nás jako vedení kraje čeká zřejmě rozhodnutí, jak alternativní energetiku podporovat systémově.

🚩méně formální bylo pracovní setkání s představiteli OSH Rychnov nad Kněžnou, kteří mi přijeli předat knihu o praporech jednotek sboru dobrovolných hasičů z okresu.

🔔s biskupem Pavlem Pechancem jsem diskutoval o pokračování v projektu vzniku koncertní zvonohry, který jsme v minulosti finančně podpořili a snahou husitské církve je, připojit se novou zvonkohrou k oslavám 800 let města HK.

🅿️s vedoucím odboru dopravy jsem probíral parkování na Kuksu, protože nás opakovaně čekají jednání s NPÚ v souvislosti s dopravní studií o navrhovaném využití cesty z Kašova anebo budeme muset všichni společně se samosprávou vymyslet jiné prostory v katastru obce.

🏭jednání s vedoucím životního prostředí o podmínkách, které musí splňovat ke své činnosti cukrovary

📇a mnoho telefonátů a všudypřítomné administrativy

Středa

💐datem 8. 5. jsme si připomněli jeden z nejvýznamnějších dnů naší novodobé historie a s ním i hrdinství, mnohdy zaplacené zdravím či vlastním životem všech, kteří se o konec druhé světové války v Evropě zasloužili. V současnosti je třeba si nejen v tyto dny uvědomovat, co pro nás žít v míru znamená, jaká je to výsada a jak snadné je o ni přijít. Není to klišé. Pohlédneme-li od našich hranic dále na východ nebo i na jiná místa ve světě, je to na míru zřejmé.

🎖👮‍♂️👩‍🚒👨‍⚕Již tradičně v tento den, jsem také udělil ocenění pěti desítkám nejlepších či nejdéle sloužících hasičů, policistů a záchranářů. Tedy těm, kteří svým nasazením, profesionalitou a odvahou prokazují svá hrdinství a vítězství při ochraně našeho majetku, bezpečí, zdraví a životů, každý den. (více – viz můj středeční příspěvek).

🪖odpoledne jsem pak ještě zavítal na akci Mise Velichovky, která každým rokem 8. května připomíná konec 2.světové války a příjezd ozbrojeného konvoje 23. průzkumné eskadry, jež byla součástí 16. obrněné divize 3. armády USA generála George Pattona, do Velichovek. Organizátorům patří velké poděkování za to, jak autenticky a v jakém rozsahu akci připravili. Ostatně to potvrzuje i odhadovaná návštěvnost 12 tisíc lidí.

Čtvrtek

🏠se starostou Rokytnice v Orlických horách jsem jednal o potencionální koupi nemovitosti, kde sídlí naše Muzeum. Dohodli jsme cenové podmínky a shodli se na společném zájmu, aby zde muzeum ve své činnosti pokračovalo.

📝o vývoji čerpání rozpočtu a organizačních i ekonomických opatřeních jsem diskutoval s ředitelem úřadu, vedoucí personálního oddělení personální vedoucí a vedoucím ekonomického odboru.

👨‍🎓👮‍♂️👩‍🚒👨‍⚕🔫zúčastnil jsem se společného cvičení složek IZS a UHK, jež proběhlo za účelem nácviku zásahu proti aktivnímu střelci. Uskutečnilo se v prostorách univerzity, tedy na jednom z míst, která z pohledu dané potenciální hrozby patří k těm rizikovým. Nejenom perfektní vycvičenost policie na pacifikaci všech útočníků, co nejrychlejší dojezd všech hlídek a techniky, velitelské řízení a spolupráce hasičů, zdravotnických záchranářů a ostatních k zásahu přizvaných složek IZS, ale i zkušenost figurantů a účastníků cvičení z řad veřejnosti může významně pomoci zvládnout podobnou mimořádnou situaci a minimalizovat následky. A to včetně bezpečné evakuace a záchrany životů. Potvrdilo to i zmíněné cvičení a já děkuji všem skvělou přípravu, profesionalitu a aktivní přístup. (více viz můj čtvrteční příspěvek)

Pátek, sobota, neděle

📱⚽🏒👨‍👦krom vyřizování řady pracovních telefonátů k operativním záležitostem, jsme si s Toníkem nadělili prodloužený sportovní fanouškovský víkend. V pátek jsme fandili našim hokejistům v jejich prvním utkání na světovém šampionátu a v sobotu pro změnu zase na Letné na fotbalovém derby Sparta : Slavie. V obou případech jsme zažili skvělou atmosféru a napětí. 👏Hokejistům patří gratulace za první body, ke kterým v sobotu přidali další. Ve fotbale bohužel nějaký ten gól chyběl a rozhodčímu jsem v tomto zápase vůbec nezáviděl. Nicméně, víkend „chlapi sobě“ jsme si oba užili.

Teď už zbývá jenom popřát💝všem maminkám k jejich dnešnímu svátku a příprava na další týden, ve kterém se jak doufám, bude dařit nejen našim hokejistům, ale i nám všem. 🙂