Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Pondělí

Domov pro seniory v Libošovicích je jedním ze zařízení, která v rámci zabezpečování
sociálních služeb v kraji spolufinancujeme. Nyní jej čeká rekonstrukce, která rozšíří stávající
kapacitu 25 lůžek na 40. Se zástupci jeho zřizovatele, kterým je Charita Sobotka, jsem na
začátku týdne jednal o podpoře tohoto záměru včetně zajištění bezbariérového přístupu ze
strany kraje.