Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Pondělí

📝mimořádné jednání Rady KHK k 11 bodům, mezi nimiž zmíním například vyhodnocení veřejné soutěže o zájemce působit v průmyslové zóně Kvasiny Jih, rozhodli jsme o záměru rekonstrukce střední školy ve Velkém Poříčí a schválili jsme strategii rozvoje středních škol v našem kraji.

🖼navštívil jsem náchodskou Galerii Nola, která je nejen místem pro prezentaci uměleckých děl, ale i místem pro setkávání umělců a další společenské a kulturní akce. Byl jsem požádán o svou osobní angažovanost z pozice hejtmana či senátora pro oslovení donátorů podporujících současné umění.

👨‍⚕🚑v Náchodě jsem zahájil Emergency Day, jenž pořádala Oblastní nemocnice Náchod ve spolupráci s krajskou i pražskou Zdravotnickou záchrannou službou. Cílem akce je nejenom prezentace činnosti zdravotníků a záchranářů při nejrůznějších mimořádných událostech či jejich každodenní práce, ale také edukace široké veřejnosti s možností naučit se některé postupy, které může aplikovat i laik a významně tak pomoci při záchranně či vážném poranění v čase, než přijede odborná pomoc.

🚨zasedání Bezpečnostní rady KHK v Kounově u Orlických hor k pravidelnému vyhodnocení událostí za poslední období (například povodňové epizody z ledna a února i ty nedávné z přívalových dešťů nebo požár areálu společnosti Kingspan), aktuální situace a připravenosti (výsledky uskutečněných taktických cvičení) na další případné mimořádné události. A to i takové, které nejsou spojeny s přírodními živly, ale s kumulací velkého množství aut a osob – například v souvislosti s červencovým koncertem Eda Sheerana. Kraj distribuoval mezi všech 448 obcí manuál s důležitými kontakty a informacemi pro informování a proškolování zástupců samospráv. V rámci jednání bezpečnostní rady byl jejím novým členem jmenován plukovník Karel Navrátil, který je od 1. června ředitelem Krajského vojenského velitelství Hradec Králové.

🚧a v Kounově jsem se také zastavil u místního starosty a kromě hospodaření, současných problémů obce a plánů na její rozvoj, jsme probrali i úspěchy například v oblasti budování nájemního bydlení a jednali jsme o případné spolupráci při zajištění výstavby chodníků podél frekventované silnice od Dobrušky směrem do Deštného v Orlických horách nebo o pomoci s rekonstrukcí místní komunikace.

Úterý

🥅přivítal jsem cca 40 žákovských mužstev z celé republiky, která se dostala do finálového turnaje 25. ročníku největšího meziškolního fotbalového turnaje McDonald‘s Cup, který se odehrál v Hradci Králové. Turnaj jsem zahájil, a kromě diskuse s pořadateli i zástupci regionálního fotbalu o podpoře mládeže, kultivaci sportovního prostředí, regionálních výsledcích a úspěších fotbalistů, jsem zavzpomínal i na policejní zkušenosti se zajišťováním bezpečnostních opatření při velkých sportovních akcích.

🤸‍♀️o podpoře sportu, ať už u velkých akcí či při budování sportovní infrastruktury bylo i mé setkání s předsedou Národní sportovní agentury. Jednali jsme konkrétně i o možnostech podpory sportů v našem kraji propojením krajských dotačních prostředků a financí státu, což by do budoucna výrazně pomohlo sport rozvíjet.

⚖jednání k právnímu uzavření sporu s firmou ICZ v návaznosti na výpověď ze smlouvy za neplnění povinnosti zhotovitele při vytvářením nemocničního informačního systému.

👩‍🌾a ve Všestarech jsem se také setkal s manažerkami pracujícími v zemědělství. Probírali jsme současné problémy tohoto odvětví z pohledu v něm manažersky aktivních žen. Slíbil jsem, že o v diskusi pojmenovaných problémech a jejich řešení budu jednat s ministrem zemědělství.

Středa

🛣jednání se starostkou obce Volanice o přístupových krajských silnicích v okolí. Kolegové dostanou za úkol vyhodnotit stav a zpracovat návrhy na řešení oprav na hranicích okresů HK a Jičín (Volanice, Vysoké Veselí, Liskovíce …)

🥩se zemědělci a zpracovateli masa v Chomuticích jsme jednali nejenom o aktuální zemědělské situaci, ale zejména o podmínkách v odběratelském potravinářském prostředí. Podněty, které zde zazněly plánuji znovu prodiskutovat s ministrem zemědělství.

🪵o současné situaci v dřevozpracujícím průmyslu a legislativě spojené s výstavbou dřevěných nemovitostí jsem diskutoval s generálním ředitelem skupiny firem Matrix a.s. Janem Burianem, který mě navštívil na krajském úřadě.

🎹se Zuzanou Ceralovou Petrofovou jsem zase jednal na téma pianina do vybraných středních škol.

⚽do Velichovek jsem se přijel podívat a také následně předat trofej vítězi finálového utkání mužstev Železnice versus Solnice o Pohár hejtmana. Ale současně jsem zde vzhledem k velkému počtu diváků, kteří se na zápas přišli či přijeli podívat (bylo jich 650 diváků) absolvoval celou řadu milých a z velké části i pracovních setkání. O přestávce jsem také předal nové licence fotbalovým trenérům, jejichž činnost – zejména v mládežnickém sportu, kterou vykonávají ve svém volném čase, jako kraj podporuje. Výsledek zápasu 1:1 nakonec rozhodly penalty. Vítězem se stalo mužstvo Železnice, které tak porazilo loňského vítěze Krajského přeboru. (více – viz můj samostatný čtvrteční příspěvek)

Čtvrtek

🏫 se starostou obce Synkov-Slemeno jsme jednali o záměrech výstavby nové základní školy za cca 45 mil korun. Obec dostala od státu dotaci ve výši 18 mil Kč, 23 milionu chtějí úvěrovat a mě žádají o pomoc ze strany kraje, aby mohli stavbu realizovat.

📁zbytek jsem věnoval administrativě a různými operativními setkáními s kolegu na krajském úřadě

Pátek

…den, jak by napsal Jack Kerouac „On The Road“🛣

Začal jsem jej ve Velkém Poříčí kontrolou nedávno zrekonstruovaného mostu. 🌉Kraj na ni i s ohledem na to, že ke zhoršení stavu mostu přispěla také projíždějící těžká technika v rámci rekonstrukcí silnic v blízkém okolí, poskytl dotaci ve výši 7,4 mil korun.

💦Potom jsme se se zdejším starostou a mým náměstkem Pavel Bělobrádek setkal s ministrem zemědělství, který dnes navštívil náš kraj. Diskutovali jsme například o protipovodňových opatřeních v souvislosti s dotačním programem ministerstva zemědělství a kooperaci s Povodím Labe, o spolupráci s pozemkovým úřadem. Zajímal se i o činnost místních akčních skupin a společně jsme zavítali 🌾do Zemědělského družstva Velké Poříčí, které hospodaří na 340 hektarech půdy, trápí jej stejné problémy jako jiné zemědělce, a tak i došlo debatu o opatřeních týkajících se zelené nafty, poskytnutí záloh na národní dotace, pojištění, úroky úvěrů, ale i slíbené 2 miliardy navíc pro příští rok.

🌳Zatímco ministr pokračoval do Trutnova, já jsem absolvoval v Broumově jednání s panem Culkem, který se na mě při nedávné Pražírně zde obrátil s prosbou o pomoc v souvislosti s odstraněním stromů ze sousedního pozemku.

🛩 Na letišti jsem jednal o možnosti rekonstrukce zdejšího areálu. 🧒👦A přijal jsem pozvání do zdejší mateřské školky zapojené v programu Začít spolu, jenž se orientuje na individuální potřeby dítěte. Projevili zájem o návštěvu krajského úřadu, kam jsem je milerád pozval.

🐑🐂Poté jsem se znovu připojil k ministru Marku Výbornému ve Vernéřovicích při debatě s místním starostou Tomášem Havrlantem a chovateli.

🧀Společně jsme ještě navštívili sýrárnu Broumov s.r.o., která se může pochlubit nejmodernějšími technologiemi, které při výrobě kombinuje s tradičními řemeslnými postupy a vyrábí sýry, které bez obav obstojí v mezinárodní konkurenci. Jejich specialitou je pak sýr Braunaurer, jehož chuť je výjimečná nejenom díky tajné receptuře, ale i mléku s vysokým obsahem tuku od zdejších poctivých sedláků.

🚧Na závěr jsem ještě jednal se starosty Otovic a Božanova o podpoře výstavby nájemního bydlení nebo o spolupráci při rekonstrukci silnice a výstavby chodníků.

Sobota, neděle

💁‍♂️a z části pracovní byl i tento víkend, kdy jsem zavítal mezi letce do Nového Města nad Metují a přivítal účastníky 11. Sletu čs. letadel. 🛩✈️Slétlo se jich tu 94 letadel z různých období československé a později české výroby. Kraj slet podporuje, a současně i tato akce potvrzuje, že jsme kraj, kde to žije a naše čelní umístění v průzkumech, které hodnotí například i počet akcí v přepočtu na obyvatele, je oprávněné. (více – viz můj samostatný sobotní příspěvek)

👨‍🚒v sobotu jsem se ještě zúčastnil krajského finálového kola mladých hasičů Plamen v Náchodě. Vítězové budou náš kraj reprezentovat na republikové úrovni.

🍷na závěr dne pro odlehčení a povídání o věcech kolem nás v příjemné atmosféře jsem se zastavil v Sedlicích u Hradce Králové, kde probíhal 3. ročník vinobraní

⛪a dnes jsem vypravil do Neratova na tradiční akci Společně pro Neratov základních uměleckých škol (ZUŠ Open), které připravily program v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V rámci programu vystoupí například i žáci ZUŠ z Trutnova, Náchoda, Rychnova nad Kněžnou, Hradce Králové … Návštěvníky čekají koncerty, slavnostní mše svatá, divadelní představení i výtvarné dílny. Výtěžek z akce opět podpoří pokračování rekonstrukce tohoto výjimečného místa.

Krásný zbytek víkendu i celý nadcházející týden Vám všem!🙂