Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Pondělí
💵pracovní týden jsem v souvislosti s financováním plánovaných investic zahájil jednáním o pokračující spolupráci s představiteli KB
📱🚑fungování aplikace Záchranka jsem probíral se zdravotníky a ZZS KHK. Kromě prvotního záměru umožnit jejímu uživateli žádat o pomoc, dnes už aplikace nabízí mnoho dalších možností, jako například spuštění videohovorů, kdy odborní operátoři mohou i laika navigovat při poskytování první pomoci, nebo možnost komunikovat v cizích jazycích. Shodli jsme se, že je to efektivní doplněk informačních systémů používaných ZZS, a proto budeme zvažovat podporu této aplikace i ze strany kraje.
⚡s kolegy jsme diskutovali, jak nejvýhodněji nakoupit energie pro krajské organizace na příští rok, popř. i na delší období. Vycházíme z vyhodnocení dlouhodobého vývoje cen na burze a prognóz.
📝na programu porady vedení kraje bylo zhodnocení jednání s Jaroměří o spolupráci při zajištění havarijního stavu v pevnosti Josefov (viz informace z jednání v přehledu z minulého týdne), připravovaná druhá změna rozpočtu, informace k dílčím problémům při zahájení a přebírání některých investic (Vrbenského kasárna, pavilon nemocnice v Jičíně apod.)
👩‍💼👨‍💼následovalo jednání Rady KHK k projednání 47 bodů, zejména ke schválení investic napříč všemi oblastmi
 
Úterý
🚨jednání senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, na němž jsme projednali například změnu trestního zákona v souvislosti s úpravou znásilnění, informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území ČR, diskutovali jsme o zapojení Tchaj-wanu do práce Světové zdravotnické organizace nebo společné sdělení EU k odolnému evropskému obrannému průmyslu atd. Probrali jsme současnou bezpečnostní situaci ve světě, představen byl nový ředitel Vojenského zpravodajství gen. Bartkovský.
🗒️odpoledne mě pak na krajském úřadě čekala administrativa a další operativa při jednáních s kolegy.
🛣️a na závěr opět jedna z kontrol probíhající silniční stavby – tentokrát v České Skalici (viz můj středeční video příspěvek)
 
Středa
🤝jednání o plánech pro mezinárodní spolupráci se Slovenskem, Polskem a Ukrajinou (například o záměrech přeshraniční železniční dopravy přes Meziměstí, výstavby rehabilitačního centra v Zakarpatí nebo o společných kulturních akcích v Banskobystrickém kraji)
📃📞ale také řešení několika stížností v oblasti školství, seznámení se s předběžnými závěry z kontrol v našich organizacích, a věnoval jsem se také přípravě rozpočtu na příští rok, úpravám rozpočtových změn v letošním roce v souvislosti s probíhajícími investicemi a v oblasti sociální jsem posuzoval další náměty na odlehčovací služby v kraji i potřebu domovů pro klienty se zvláštní péčí.
 
Čtvrtek
👨‍👩‍👧‍👦pracovní setkání ohledně romské komunity na Broumovsku, se snahou o propojení v oblasti výchovy a zájmů romských dětí s některými aktivitami kraje a města. Například s Mgr. Lenkou Kurovou ze spolku Začít spolu z.s., jenž realizuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, provozuje mateřskou školku nebo doprovází pěstounské rodiny. Nebo s Jiřím Bartošem ze spolku Džas dureder dživipnaha z.s., který v Broumově organizuje každý rok fotbalové turnaje, ve spolupráci s městem a letní tábory pro děti.
🏥jednání s ředitelem Oblastní nemocnice Náchod a.s. o probíhajících investicích, situaci se zdravotnickým personálem a závěrech z jednání s pojišťovnami v návaznosti na rozvoj jednotlivých oborů zdravotní péče
👮s policií jsem probíral řešení dopravní situace v kraji v souvislosti se stavební silniční sezónou, zvýšenou dopravu, objízdné trasy, ale třeba i takové dílčí věci jako je umístění značek upozorňujících na významné cíle nebo zajímavá místa jako například na silnici do Šonova u Broumova.
🛣️🏥různá dílčí jednání – například s údržbou silnic, ŘSD nebo ČD a také k investicím s ohledem na probíhající stavební řízení a získávání stavebních povolení nebo ke kolaudaci nového pavilonu v Jičínské nemocnici apod.
👵👴zahájení výstavby domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP v Novém Městě nad Metují). Investice bude stát více než 140 milionů korun a hotová by měla být do konce příštího roku. Sloužit bude klientům se zdravotním hendikepem, kteří potřebují pomoc druhých, díky níž pak dokáží žít plnohodnotný život jako jejich vrstevníci. Podobné investice jsme nedávno dokončili v Hajnici na Trutnovsku, Třebechovicích pod Orebem nebo v Roudničce v Hradci Králové a budeme v nich pokračovat dle potřeby i v jiných částech kraje.
 
Pátek
🦽jednání v České Skalici k Domovům Na Třešňovce v České Skalici s ředitelkou Ing. Mgr. Zuzanou Holickou, kde do budoucna počítáme s využitím stávajících prostor v režimu domova se zvláštním režimem (DZR) pro seniorské klienty potřebující náročnější péči (více – viz můj páteční příspěvek).
🛣️ s ŘSD a městem HK jsem jednal o řešení tranzitní a městské dopravy v souvislosti s Jižní spojkou a navazujícím potřebným Jižním propojením na nejdůležitější silnici spojující krajské města Pardubice a Hradec Králové. Stát připravuje propojení se západní části HK na zmíněnou důležitou silniční tepnu Hardubickou. Kraj dlouhodobě připravuje zřejmě neméně důležité propojení z jihovýchodní části města ve směru na Opatovice. Práce na studii k tomuto záměru probíhají od roku 2023 a v tuto chvíli máme dvě varianty. Jednu minimalistickou a jednu optimalizovanou, lišící se v napojeni MUP Březhrad. Je ještě celá řada problémů – například doprava se Zborovské v návaznosti i na stavby Mileta nebo věci kolem územního plánu města, které musíme společně vyřešit. Pro jednání s vládou a schválením usnesení je však primárně nezbytné, abychom se všichni shodli na jedné z variant vyplývajících ze studie, která bude v případě realizace této investice, vodítkem pro zpracování projektu. Jsme na začátku cesty a teď jsou důležitá vyjádření odborných orgánů města a kraje.
🎓odpoledne mne čekalo ještě zasedání správní rady UHK na Filozofické fakultě, jíž jsme členem, a projednání výroční zprávy o hospodaření za rok 2023 (v objemu 1.1 miliardy což je 2x více než třeba v roce 2016), zprávy o vnitřním hodnocení kvality UHK, změn u projektů v rámci NPO, a také udílení medailí rektora.
 
Sobota, neděle
🦙krom různých prací doma a na zahradě jsme v sobotu s Toníkem si čekání na hokejový semifinálový zápas zpříjemnili návštěvou farmy Wenet v Broumově a pomohli pokřtít pět nových lamích přírůstů, a dnes mě kromě fandění při souboji o zlato čeká ještě příprava na další týden. A držme dnes večer všichni palce🏒!
 
Přeji Vám všem, ať je plný vítězství a pokud něco úplně neklapne dle Vašich představ – berte to nikoliv jako prohru, ale cestu. Však víte – Kde je vůle, tam je cesta 😊