Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?! Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …pracovní týden jsem v souvislosti s financováním plánovaných investic zahájil jednáním o pokračující spolupráci s představiteli KB …fungování aplikace Záchranka jsem probíral se zdravotníky a ZZS KHK. Kromě prvotního záměru umožnit jejímu uživateli žádat o pomoc, dnes už aplikace nabízí mnoho dalších možností, jako například spuštění videohovorů, kdy odborní operátoři mohou i laika navigovat při poskytování první pomoci, nebo…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL? Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …krom porady vedení kraje jsem zahájil pracovní týden i setkáním s ředitelkou Novopackého kláštera paní Jitkou Fučíkovou k problému s krácením dotací v projektu, který v minulosti připravil CEP. Věnovali jsem se i možnosti sdružení finančních prostředků ministerstva práce a sociálních věcí, města a kraje k realizaci výstavby parkoviště u kláštera. …a jako obvykle před zastupitelstvem, mě dopoledne čekala…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL? Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …s primátorkou KH jsem jednal o připravovaných investicích ve městě, které realizuje nebo bude podporovat kraj (Vrbenského kasárna, parkovací dům u FN a Jižní propojení z HK směrem na Opatovice na Hardubickou). …o vývoji studie zmíněného jižního propojení jsem jednal i s kolegy údržby silnic, CIRI a se svým náměstkem pro investice, abychom si na další jednání s městem…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL? Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …na poradě vedení kraje jsme projednali individuální dotace za cca 150 mil Kč. Půjdou například na spolufinancování (80 mil korun) na výstavbu domova pro seniory v Hostinném, na podporu výstavby zahrady v Domově sv. Josefa v Žirči, multifunkčního objektu ve Lhotě u Potštejna, bytového domu v Božanově, na pomoc při záchraně kostelů v Rudníku a Kozojedech a nezapomněli jsme…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?! Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí … se starostou Buhuslavic nad Metují jsem jednal o záměru výstavby odlehčovací služby a přípravě rekonstrukce silnice na Královu Lhotu. …o možnostech krajské pomoci spolku pro záchranu stříbrného zvonu v Kozojedech, na který dostal dotaci z ministerstva kultury, příslib přispění ze strany obce i církve, jsem opakovaně hovořil s panem Hančem. …připomínky a podněty k inkluzi a speciálnímu vzdělávání…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?! Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …setkání se zástupci investora k výstavbě regionálního tenisového centra pro mládež v HK. Projednali jsme též rozsah podpory Národní sportovní agentury a města Hradec Králové. …porada vedení kraje k odkupu nemovitostí v Rokytnici v Orlických horách, kde máme Muzeum, dále jsme řešili majetkového vypořádaní v souvislosti s přeložkou Běloves – Velké Poříčí a problematiku jednotlivých gescí …zasedání Rady KHK…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL? Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …jednání s vedoucím odboru dopravy o stavební sezoně na silnicích, a především o plnění podmínek k využití evropských peněz. Dále jsme probírali novou aplikaci k nákupům on-line jízdného v systému IREDO, nasazení nových vlaků v našem kraji, problematiku platů řidičů autobusů, ale i stížnosti na problémy s dodržováním jízdních řádů. A když už jsem u dopravy, jsem rád, že…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?! Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …dopoledne jsem s Toníkem absolvoval velikonoční koledu a odpoledne jsem věnoval cyklistické vyjížďce, abych v přijaté výzvě účastnit se letošního Krakonošova cyklomaratonu neudělal svým vyzyvatelům ostudu (viz můj pondělní příspěvek) Úterý …porada vedení kraje k podrobnému projednání záměrů v pevnosti Josefov. Dne s víme, že se bude díky financím státu, kraje a města řešit havarijní stav, ale současně je…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?! Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …porada vedení kraje k představám versus reálným možnostem zlepšení havarijního stavu Pevnosti Josefov. Diskutovány byly záměry na vybudování skladových prostor pro muzeum, ale to nemůže být jediný plán na využití tzv. čtvercových kasáren. Shodli jsme se, že k rozhodnutí, zda budovat pro sklady prostory na zelené louce anebo k tomuto účelu zachránit objekt čtvercových kasáren, potřebujeme nejen řečnické cvičení,…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL? Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …mimořádná Rada KHK ke schválení dodatků smluv souvisejících s výstavbou poslední části průmyslové zóny Kvasiny, jíž naplňujeme memorandum uzavřené mezi státem, krajem a Škoda Auto. Kromě vzniku průmyslové zóny Jih zahrnuje též dobudování železničního a silničního propojení. Následně zvýšený provoz tak méně zatíží ostatní silniční síť. Zóna Jih by měla vytvořit prostor zejména pro inovativní a robotický průmysl s…