Vize

Dobrý den,

na jaře tohoto roku jsem s potěšením i velkou pokorou přijal kandidaturu do letošních senátních voleb za obvod č. 47 Náchodsko. Jsem přesvědčen, že politika má sloužit občanům a má být prostředkem k řešení problémů obyvatel. Proto jsem se na to dal, a proto v tom chci pokračovat. Rád bych využil svých zkušeností v rámci širšího uplatnění a v případě úspěšného mandátu senátora měl více možností účinněji hájit zájmy našeho regionu. Dovolte mi tedy, abych se Vám představil a seznámil Vás se svými záměry.

Jmenuji se Martin Červíček, jsem náchodský rodák a patriot, na Náchodsku žiji dodnes. Svůj dosavadní profesní život jsem zasvětil veřejné službě. Dvacet šest let jsem sloužil u policie, kde jsem vystudoval dvě vysoké školy, dosáhl hodnosti brigádního generála
a postu policejního prezidenta. Od roku 2016 působím jako první náměstek hejtmana se zodpovědností za oblast dopravy a silničního hospodářství. V letošním roce jsem se stal členem Výkonné rady ODS a věnuji se zejména tématu bezpečnosti.

Budu-li zvolen, bude mou prioritou prosazení systémového financování oprav krajských silnic, modernizace železniční dopravní infrastruktury, dotažení záměru výstavby tzv. Vysokovské spojky a realizace přeshraničního spojení po železnici přes Meziměstí. Věřím, že veškeré regionální problémy v dopravě budu moci dále ovlivňovat nejenom díky své práci na kraji, ale jako senátor i v rámci státní správy a konkrétních ministerstev.

V oblasti bezpečnosti se zaměřím na fungování a připravenost Integrovaného záchranného systému na mimořádné události.
Mou snahou bude změna legislativy upravující činnost Policie ČR především s ohledem na aktuální bezpečnostní priority.
Zasadím se o skutečně fungující nastavení spolupráce mezi policií a tajnými službami. Budu se intenzivně věnovat regionální kriminalitě a bezpečnosti v silničním provozu i prevenci v oblasti kyber kriminality. Mým cílem bude také na nastavení odpovídajících podmínek
pro činnost policie a hasičského záchranného sboru v našem regionu.

Zda se mi za uplynulé období podařilo přesvědčit veřejnost o tom, že mi může důvěřovat, to musíte posoudit Vy, obyvatelé našeho kraje. Nejsem jenom bývalým policistou a současným politikem, který vnímá projevenou důvěru jako velký závazek a odpovědnost za své sliby. Jsem také otcem dvou synů a především jim slibuji, že i v nadcházejícím období budu pracovat ze všech svých sil na tom, abychom všichni žili v bezpečné a svobodné zemi. Budu se snažit o to, aby stát, kraj, město… sloužily svým občanům a ne naopak. Považuji za svůj osobní závazek dokázat, že politik nemusí být vždy sprosté slovo! A v neposlední řadě svým odhodláním neuhnout před politickými dohodami chci pomoci naplnit nejdůležitější roli Senátu, který je poslední pojistkou v parlamentní demokracii.

Budu velmi rád, setkáme-li se osobně v rámci mých veřejných návštěv po našem regionu, o kterých budu vždy informovat na svých webových stránkách: www.martincervicek.cz i prostřednictvím Facebooku: @Cervicek.ODS. Jakékoliv další dotazy rád zodpovím na emailové adrese: cervicek.martin@centrum.cz.


Přeji Vám krásné léto plné hezkých zážitků!