Vize

Většinu svého aktivního života sloužím veřejnosti. Dvacet šest let u policie, kde jsem dosáhl hodnosti brigádního generála a byl jsem i policejním prezidentem. Rok a půl prostřednictvím veřejné funkce 1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje.

Stejně jako své působení u policie, vnímám i politiku jako službu veřejnosti. A já jsem zvyklý sloužit veřejnosti. Musím však otevřeně přiznat, že když jsem před rokem a půl do politiky vstupoval, myslel jsem si, jak bude snadné na zkušenosti z předchozího prostředí navázat a využít pro novou službu. Byl jsem však zaskočen, jak na jednu stranu shodné a na druhou zcela odlišné principy zde platí.  V politice nelze počítat s tím, že všichni chceme jeden jediný stejný cíl a budeme tedy společně pracovat na jeho dosažení. Naopak cílů a názorů i toho, jak jich dosáhnout, je mnoho. Je tedy třeba nacházet kompromisy, aniž by tyto měly za následek zklamání víry v to, co děláme a ztrátu důvěry voličů.

Přesto jsem stále přesvědčen, že politika má být prostředkem k tomu, jak pomoci řešit problémy obyvatel našeho kraje, naší země. Proto jsem se na to dal, a proto v tom chci pokračovat. Nejsem ten, kdo vzdává bitvy, uhýbá před překážkami a nechci se spokojit s polovičatými výsledky. Zda se mi za uplynulé období podařilo či daří přesvědčit veřejnost o tom, že mi může důvěřovat, to musí posoudit obyvatelé našeho kraje. Já mohu jen slíbit, že v nadcházejícím období budu nadále pracovat ze všech svých sil na tom, aby kraj sloužil svým občanům a ne naopak.

Jsem také nejenom hrdým občanem Královéhradeckého kraje, ale srdcem náchodský rodák a patriot, a proto jsem přijal kandidaturu v letošních senátorských volbách za Náchodsko. Rád bych pokračoval nejenom v práci na dopravě v kraji, ale v případě úspěšného mandátu senátora chci využít svých zkušeností a zaměřit se zejména na naší bezpečnost. Svou odvahou neuhnout před politickými dohodami chci pomoci naplnit nejdůležitější roli Senátu, která je poslední pojistkou v parlamentní demokracii.