Vize

UŽ 28 LET SLOUŽÍM OBČANŮM JAKO POLICISTA, GENERÁL A VÍCEHEJTMAN. JAKO SENÁTOR PROSADÍM JEŠTĚ VÍC. 

Jsem náchodský rodák a patriot, na Náchodsku žiji dodnes. Svůj dosavadní profesní život jsem zasvětil veřejné službě. Dvacet šest let jsem sloužil u policie, kde jsem vystudoval dvě vysoké školy, dosáhl hodnosti brigádního generála a postu policejního prezidenta. Od roku 2016 působím jako první náměstek hejtmana se zodpovědností za oblast dopravy a silničního hospodářství. V letošním roce jsem se stal členem Výkonné rady ODS a věnuji se zejména tématu bezpečnosti. V senátních volbách 2018 jsem potvrdil svou kandidaturu a 14. 11. 2018 jsem složil svůj senátorský slib.

V Senátu bude mou prioritou prosazení systémového financování oprav krajských silnic, modernizace železniční dopravní infrastruktury, dotažení záměru výstavby tzv. Vysokovské spojky a realizace přeshraničního spojení po železnici přes Meziměstí.

Věřím, že veškeré regionální problémy v dopravě budu moci dále ovlivňovat nejenom díky své práci na kraji, ale jako senátor i v rámci státní správy a konkrétních ministerstev.

V oblasti bezpečnosti se zaměřím na fungování a připravenost Integrovaného záchranného systému na mimořádné události.


Mou snahou bude změna legislativy upravující činnost Policie ČR především s ohledem na aktuální bezpečnostní priority
.


Zasadím se o skutečně fungující nastavení spolupráce mezi policií a tajnými službami. Budu se intenzivně věnovat regionální kriminalitě a bezpečnosti v silničním provozu i prevenci v oblasti kyber kriminality. Mým cílem bude také na nastavení odpovídajících podmínek pro činnost policie a hasičského záchranného sboru v našem regionu.

Nejsem jenom bývalým policistou a současným politikem, který vnímá projevenou důvěru jako velký závazek a odpovědnost za své sliby. Jsem také otcem dvou synů a především jim slibuji, že i v nadcházejícím období budu pracovat ze všech svých sil na tom, abychom všichni žili v bezpečné a svobodné zemi.

Budu se snažit o to, aby stát, kraj, město… sloužily svým občanům a ne naopak. Považuji za svůj osobní závazek dokázat, že politik nemusí být vždy sprosté slovo! A v neposlední řadě svým odhodláním neuhnout před politickými dohodami chci pomoci naplnit nejdůležitější roli Senátu, který je poslední pojistkou v parlamentní demokracii