Vize

Politika je pro mne službou veřejnosti a té jsem sloužil nejprve mnoho let v uniformě, a poslední čtyři roky jako politik. Prostřednictvím funkce 1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje (od října 2016) a druhým rokem také jako senátor za volební obvod Náchodsko v Senátu PČR.

Mám za sebou nezpochybnitelné výsledky, dosáhl jsem hodnosti brigádního generála, byl jsem policejním prezidentem a odpovídal za bezpečnost České republiky. Ve své gesci dopravy a silničního hospodářství se mi podařilo zajistit více jak dvojnásobek předchozího objemu financí do oprav krajských silnic, nastavit nová jednoznačná pravidla pro zajišťování dopravní obslužnosti, úspěšně zrealizovat v kraji doposud největší tendr na dodavatele služeb v oblasti veřejné autobusové dopravy na dalších 10 let, dotáhnout do konce realizaci některých komplikovaných a dlouhodobě neřešených dopravních staveb, jako např. most ve Svinarech apod. Nejsem ten, kdo vzdává bitvy, uhýbá před překážkami a nechci se spokojit s polovičatými výsledky.

V politice je třeba nacházet kompromisy, aniž by tyto měly za následek zklamání víry v to, co děláme a ztrátu důvěry voličů. Přesto jsem stále přesvědčen, že politika má být prostředkem k tomu, jak pomoci řešit problémy obyvatel našeho kraje, naší země. Proto jsem se na to dal, a proto v tom chci pokračovat.

JSEM PŘIPRAVEN VYUŽÍT SVOU VŮLI, MANAŽERSKOU ZKUŠENOST, ZNALOST KONKRÉTNÍCH PROBLÉMŮ V NAŠEM KRAJI, I MOŽNOSTI LÉPE PROSAZOVAT A HÁJIT REGIONÁLNÍ ZÁJMY DÍKY SVÉ ÚČASTI NA CELOSTÁTNÍ POLITICE v prostředí Senátu PČR, nejen v oblasti dopravy, ale k řešení problémů a vytváření lepších podmínek pro život občanů Královéhradeckého kraje ve všech oblastech.

DĚKUJI ještě jednou všem voličům, kteří mi dali svůj hlas ve volbách, kolegům, kteří mi pomáhali dosahovat výsledků v předchozím období i koaličním partnerům ZA PROJEVENOU DŮVĚRU, s níž mne nominovali a včera též potvrdili na pozici hejtmana Královéhradeckého kraje. Přijímám ji s velkou pokorou a maximální vůlí si ji každý den odpracovat.

Věřím, že i v poměrně širokém koaličním uspořádání jsme schopni být týmem, který si důvěřuje, přes nezbytné kompromisy spolupracuje a vzájemně si důvěřuje. JSEM PŘIPRAVEN VÉST KRAJ spolu se svými kolegy, KOMPETENTNĚ, ROZHODNĚ A BEZPEČNĚ. A to i v jakékoliv nečekané situaci.

 

Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Senátor PČR a hejtman Královéhradeckého kraje