Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Blog & Eventy


Aktuálně

Blog & Eventy

Co týden dal anebo vzal?

CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! Pondělí …porada k dalšímu postupu proti sankcím ministerstva pro místní rozvoj při čerpání dotací na rekonstrukce silnic v příhraniční, s kterými nesouhlasíme. Nemohu se ubránit dojmu, že snahou našich státních vnitřních kontrol je za každou cenu najít nějaké nedostatky v předkládaných žádostech, aby evropské peníze nemusely proplácet. Ale i vzhledem k tomu, že máme…

Co týden dal anebo vzal?

‍Každý máme vlastní pravdu, jíž každý den sami v sobě hledáme. Utváří a svými důsledky ovlivňuje naší životní cestu. Měla by ale být naší skutečnou vírou prověřenou vlastní zkušeností. Pravdu bychom neměli zaměňovat za přání nebo zkreslovat pro vlastní prospěch. Dnes si připomínáme osobnost mistra Jana Husa, který byl před 606 lety za své postoje, jimiž pravdu hájil, upálen. Připomeňme…

Co týden dal anebo vzal?

Moje dnešní cesty po kraji směřovaly na Žacléřsko. Před několika měsíci jsem slíbil, že zde budeme pokračovat v debatě zejména v souvislosti s okolnostmi, které ovlivní zdejší kout našeho kraje vzhledem k závazku přijatého vládou – postupně utlumovat těžbu uhlí v naší zemi. ‍♂⛏Navštívil jsem areál dolu Jana Švermy. Diskutovali jsme o potřebě sanace tohoto území a možnostech záchrany objektů…