Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…na poradě vedení jsme se kromě obvyklé operativy zabývali podmínkami a rozsahem dotačních programů pro rok 2022 a shodli se na řadě změn. Navrhli jsme první objemy možné alokace financí vycházející z aktuálně předpokládaných možností rozpočtu pro příští rok. Současně jsme již také definovali předpokládané potřeby navýšení v jednotlivých oblastech, které se budeme snažit uspokojovat dle toho, jak se podaří v průběhu roku doplňovat do rozpočtu další peníze. Návrhy po projednání v jednotlivých gescích předložíme ke schválíme v průběhu měsíce srpna.
…‍‍Rada KHK a 62 jednacích bodů především z majetkové, investiční a dopravní oblasti, po níž následovalo jednání k problematice našich zdravotních ozdravoven, k aktuálnímu stavu a fungování zdravotnického holdingu a jednotlivých nemocnic. Zabývali jsme se také plánem oborového/specializačního rozvoje nemocnice Náchod a přípravou významné konference IISS letos v září.
…setkání se sokoly a sokolkami v České Skalici. Trvalo několik let a mnoho vynaloženého úsilí i volného času, než se jim podařilo sehnat peníze na rekonstrukci sokolovny a v červnu 2020 mohly opravy začít. Přestože jim rekonstrukci ještě velmi zkomplikovalo deštivé počasí, dnes už sokolovna opět září novou bílo fasádou, 140 novými okny a pyšní se novou střechou. Budova je nově zateplena a velký sál má odvětrávání s rekuperací tepla. Rekonstrukce vyšla na 19,5 milionu korun, z toho 6 milionů přispělo město, další peníze získal Sokol Česká Skalice od MŠMT, Královéhradeckého kraje a od župy Podkrkonošské-Jiráskovy. Přijal jsem pozvání nejenom, abych si sokolovnu po rekonstrukci prohlédl, ale také abych si vyslechl, jaké mají zdejší sokolové plány a povídání o jejich vášni pro ochotnické divadlo, které zde má již dlouhou tradici. Děkuji za pozvání, možnost ochutnat vynikající domácí borůvkovou roládu i chlebíčky, za milé zpestření dne, a hlavně za to, že svou činností spojují lidi kolem sebe, podněcují mladou generaci ke sportu a aktivnímu trávení volného času, a svou houževnatostí jdou příkladem nám všem.
…a dobrou zprávou také je, že vedením kraje byla vybrána konkrétní studie, podle níž bude realizováno rozšíření a modernizace Domova důchodců U Biřičky v Hradci Králové. Spočívá ve výstavbě a kompletním vybavení tří propojených dvoupodlažních budov s podzemními garážemi.
V nové budově bude celkem šest domácností po 20 klientech. Celková kapacita zařízení tak bude navýšena na 400 klientů. Jednotlivé pokoje v nové přístavbě budou bezbariérové a budou odpovídat současným standardům, kdy se klade důraz na vytvoření životních podmínek blížící se v co největší možné míře domácímu prostředí.
Objekt bude logisticky provázán tak, aby se šetřilo silami personálu. Postupně budeme modernizovat i stávající budovy. A v neposlední řadě projekt také řeší parkování v areálu (plánováno je cca 120 podzemních stání) i modernizaci nevyhovujících inženýrských sítí v celém areálu (posílení příkonu el. přípojky, akumulaci dešťových vod…).
Nová budova bude postavená v pasivním standardu, který šetří provozní energie na vytápění. Při výběru architektonické studie jsme kladli důraz i na zachování co největšího rozsahu přilehlého parku.
Náklady dle studie kraj odhaduje na 726 milionů korun s DPH, konečnou cenu však určí až výběrové řízení. Domov U Biřičky , nyní se 340 lůžky pro seniory a 240 zaměstnanci, je největším pobytovým zařízením v síti sociálních služeb KHK.

Úterý
…dopoledne jsem věnoval návštěvě hasičských stanic v Trutnově a Jičíně, abych jim v prvé řadě moc poděkoval za jejich neuvěřitelné nasazení v nedávných velmi těžkých dnech, týdnech a měsících, ale také se osobně seznámil s aktuálními pracovními podmínkami pro jejich činnost a vyslechl si s čím se při své práci nejvíce potýkají, případně s čím bychom jim v rámci aktuálních možností jako kraj mohli ještě pomoci.
Začal jsem v HZS Trutnov, kde mají cca 1 500 výjezdů ročně (300 dopravních nehod, 250 požárů a 900 dalších technických zásahů). Probrali jsme materiální i personální zajištění stanice a došlo i na téma dostavby D11, která souvisí s dalším rozvojem regionu a pro zdejší hasiče to bude znamenat správu již 75 obcí s cca 120 tisíci obyvatel.
Pokračoval jsem v Jičíně, kde realizují ročně cca 1000 výjezdů (250 dopravní nehod, cca 120 požárů a 500 různých technických zásahů) a i zde jsme se bavili nejen o aktuálních pracovních podmínkách, ale také o předpokládaném zvýšení objemu pracovní činnosti této stanice v důsledku dostavby D35 v úseku z HK do Jičína. A v té souvislosti to bylo především o možnostech investic do staveb hasičských stanic v Hořících a do budoucna pravděpodobně i v Nové Pace. (více – viz můj úterní příspěvek)
…a odpoledne krom operativy a papírování na úřadě jsem s Českou spořitelnou za Královéhradecký kraj podepsal úvěr ve výši 1,2 miliardy korun. Nebrali jsme si jej ale jen tak na „projídání“. Vzhledem k tomu, že jsme dlouhodobě schopni vést kraj s vyrovnaným rozpočtem (např. své předchozí finanční závazky jsme vyrovnali v roce 2019), můžeme si jako jeden z dobře hospodařících regionů po zralé úvaze a vyhodnocení stávajících finančních závazků takový úvěr dovolit. Prostředky z něj budeme čerpat na dlouhodobě plánované projekty – dostavba Domova důchodců U Biřičky, výstavba nových pavilonů jičínské a rychnovské nemocnice či druhá etapa modernizace ON Náchod. Investujeme tedy do projektů, které do budoucna zvýší kvalitu života v našem kraji, ale také jak při vlastní realizaci, tak i následně po zahájení provozu, zde nabídnou řadu nových pracovních příležitostí.

Středa
…porada věnovaná přípravě na další plánované jednání s představiteli vlády k průmyslové zóně Kvasiny a nemocnici Rychnov nad Kněžnou. Na tomto jednání bych chtěl definitivně potvrdit naplnění vládního usnesení, z něhož chybí už jen poskytnutí 300 mil korun na dostavbu uvedené nemocnice. Stát doposud poskytl cca 8,5 miliardy stejně jako Škoda Auto, která v minulosti již závazek naplnila.
…‍‍jednání Ústavně právního výboru v Senátu PČR, které bylo např.:
▶k zákonu o elektronických komunikacích (implementace evropského kodexu elektrické komunikace)
▶k opatřením pro přechod na nízkouhlíkovou energetiku a o podporovaných zdrojích (lex Dukovany – příprava nového jaderného zdroje a financování)
▶k listině základních práv a svobod (právo bránit svůj či život jiného i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon)
▶k zákonu o bankách
▶k zákonu o ozdravných postupech a řešení krize na finančních trzích (implementační zákony o regulatorních pravidlech)
▶k zákonu o notářích (elektronizace notářství)

Čtvrtek
…⛈s ohledem na další následky deštivého počasí doprovázeného bouřkami a silným větrem, které se prohnaly i naším krajem, jsem den zahájil jednáním s ředitelem HZS. Řešili jsme součinnost po silné lokální bouřce např. v Třebihošti a chci opět poděkovat všem profesionálním i dobrovolným hasičům a ostatním lidem, kteří v noci i během dne zasahovali při odstraňování škod na silnicích, při obnovení dodávek elektřiny a bohužel také na některých poškozených střechách.
…‍♂přijal jsem pozvání Liberální fórum 2020 k účasti na debatě k tématu vnitřní a vnější bezpečnosti země. Diskutovali jsme nad souvislostmi ve smyslu, jaké má naše země aktuálně systémové i materiální prostředky k jejímu zajištění, jaké by tyto měly případně doznat změn s ohledem na vývoj nových bezpečnostních rizik – viz můj páteční příspěvek.‍♂Moje odpovědi a názory k této problematice naleznete ve videu od cca 15:50 – 22:40, 28:40 – 38:00: https://www.facebook.com/LiberalniForum2020/videos/247671446871952
…s ředitelem Krajské hygienické služby jsme řešili stávající vývoj epidemie, přičemž týdenní počty zatím nerostou v našem kraji nikterak zásadně (cca 50 případů týdně) a jsou spojeny s bezproblémovým průběhem onemocnění. Soustředíme se na účinné trasování u zaznamenaných případů pozitivně testovaných, v kraji pokračuje dobrovolném očkování – 500 tisíc dávek již bylo podáno. V současné situaci není potřeba vyvolávat zbytečné obavy, vývoj denně sledujeme tak, abychom byli schopni včas reagovat přijetím lokálních opatření v místech případně vznikajících ohnisek nákazy či při zaznamenání případů, které by zatížily naše nemocnice.

Pátek
…na rozjezd papíry, organizační úkoly a řešení operativních potřeb kolegů na úřadě.
…jednání se starostou Radvanic o dotační pomoci obcím prostřednictvím programu POV. Naposledy byla zdejší obec v žádostech o dotace úspěšná v roce 2019. Měla zájem o dotaci žádat i letos, ale bohužel neměla hodnocení, které by ji umožnilo z doposud přerozděleních cca 30 mil, uspokojit i svůj požadavek. Debatovali jsme o možnostech veřejných rozpočtů krajů a obcí. O potřebných úsporách v dotačních programech kvůli nutnosti sestavit vyrovnaný rozpočet při snížených příjmech, ale i o plánech na podporu regionu pro příští roky v této oblasti. A přestože jsem v rámci jednání nemohl žádosti podané začátkem roku vyjít vstříc, pro starostu bylo důležité nejen dozvědět se, jaké jsou možnosti, ale znát také důvody a vysvětlení, proč tentokrát obec úspěšná nebyla.
…‍♂s odborem regionálního rozvoje jsme diskutovali o řešení jednoho podnětu na oprávněnost čerpání dotace
…s ředitelem FN HK a radním pro zdravotnictví jsme jednali o přípravě na spolupráci při zřízení očkovacích týmů FN HK například v obchodních domech, což dalo ministerstvo zdravotnictví svým nemocnicím úkolem.

Sobota, neděle
…‍‍‍letní aktivity s rodinou a nezbytná relaxace pro nastartování se do nového týdne.
Také jsem měl čas se zastavit nad některými zprávami zveřejněnými v uplynulých dnech – jako např.: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dlouhodobejsi-covid-plan-ted-se-zamerime-na-mlade-rekl-babis-169512#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=7pdpU8PkGhW-202107130442&dop_id=169512&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
‍♂A nezbývá mi než si povzdechnout, že opět nemáme strategii na nepochybně predikovatelnou situaci, stejně jako tomu bylo v loňském létě. Akorát to jsou letos namísto horníků mladí lidé, na něž padl „Černý Petr“, a tak se na ně zaměříme (represe a tombola)….?! A od září zase přitlačíme na všechny? Přestože očkování považuji za jednu z důležitých prostředků pro ochranu zejména rizikových skupin i podporu kolektivní imunity, nejsem si zcela jist, že rozdělování společnosti na očkované a neočkované, je tou nelepší cestou.
Co se spíše soustředit na systém: efektivní testování-sekvenace-trasování, smysluplný plán lokálních opatření v místě případných ohnisek a z hlediska očkování se zaměřit hlavně na rizikové skupiny obyvatel (senioři apod.)?!
‍♂Do dalšího prázdninového týdne Vám přeji jenom samé pozitivní myšlenky a zážitky. Současně prosím, i když léto a čas dovolených svádí k nespoutanosti, buďte na sebe opatrní a nezapomínejte na potřebnou míru obezřetnosti k sobě i svému okolí…jednoduchá pravidla, která dokážeme zařadit do našich životů, nám mohou ochránit zdraví a nás před zbytečnými restrikcemi. Pohodový týden Vám všem!