Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍O naplnění Usnesení vlády z předchozích let, týkajícího se investic do rozvoje průmyslové zóny Kvasiny a potažmo modernizace Rychnovské nemocnice, hovořila v minulosti již řada krajských politiků. Já bych ale byl rád ten, kdo tuto záležitost skutečně dotáhne do konce. A vzhledem k tomu, že se blíží konec volebního období, byl bych také rád, abychom konečné resumé měli ještě od vlády, která se Usnesením k 300 mil. investici do modernizace Rychnovské nemocnice zavázala. Proto jsem v uplynulém třičtvrtě roce opakovaně vedl osobní jednání na Úřadu vlády ČR s ministryní financí, s ministrem průmyslu a obchodu i premiérem.
Pro připomenutí a prezentaci aktuálního stavu i konkrétního záměru modernizace Rychnovské nemocnice jsme se s premiérem potkali ve středu na Rychnovsku znovu osobně, v rámci jeho cesty do Královéhradeckého kraje.
Prohlédl si zastaralé a kapacitně nevyhovující prostory a rovněž si vyslechl podrobnosti a shlédl vizualizaci připravované modernizace nemocnice. V té souvislosti potvrdil dohodu z našich předchozích jednání – tedy naplnění předmětného usnesení s tím, že bude projednáno na vládě tak, aby jej bylo možné rozdělit do tří let (3 x 100 mil korun) na základě titulů vypsaných ministerstvem pro místní rozvoj.
Na místě rozrůstající se průmyslové zóny si prohlédl plány a prezentovali jsme zde další vlastní záměr kraje na rozšiřování průmyslové zóny JIH určené pro budoucí investory navazující na stávající závod Škoda Auto a. s.. Informovali jsme premiéra o navazující investici SŽ pro zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice a vybudování železniční stanice Lipovka, ale také o navazující modernizaci železničního koridoru Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové – Týniště nad Orlicí – Choceň (náhradní bypass železničního koridoru Praha – Olomouc). A v té souvislosti jsme diskutovali i o nutnosti dalších investic ze strany státu pro rozvoj technické a dopravní infrastruktury v této oblasti.
Na závěr společné části cesty – abychom dokázali, že jenom nebrečíme a nečekáme s nataženou rukou, – jsme na prohlídce zmodernizované náchodské nemocnice a stavu přípravy na realizaci investice do výstavby nových operačních sálů v Městské nemocnici ve Dvoře Králové ukázali, že i kraj do zdravotnictví investuje nemalé finanční prostředky.