Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍Byl jsem u toho, když se před třemi lety nový obor Bezpečnostně právní činnosti na SPOŠ ve Dvoře Králové nad Labem dostal do nabídky studijních oborů. Také jsem tu dva roky malinko o bezpečnosti vyučoval, ale loňský rok nám všem změnil plány i zaběhnutý režim. Dlouho jsme se neviděli. Distanční výuka kladla velké nároky na studenty, pedagogy i rodiče. Velký dík za úsilí, trpělivost a vůli to nevzdat patří jim všem! Věřím, že ten letošní rok už bude co možná nejvíce podobný „normálu“, na který jsme byli zvyklí.

‍PLNOHODNOTNÝ NADCHÁZEJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK jsem přijel popřát osobně právě sem do Dvora Králové nad Labem. Mluvil jsem s učiteli i studenty a nesměl jsem vynechat ani „svůj“ maturitní ročník těch , kteří byli mými prvními prváky. Přivítal jsem také 28 nových studentů oboru Bezpečnostně právní činnost. Ale mám pocit, že studentům tohoto oboru ještě něco díky absenci prezenční výuky dlužím.

‍♂Pracovní vytížení mi již nedovoluje se zapojit do pravidelné výuky, ale rád bych sledoval alespoň „dálkově“ další rozvoj studentů uvedeného oboru. Domluvili jsme se na doplňujících seminářích pro maturitní ročník a studijní výjezd do Brna zaměřený na bezpečnostní prostředí. Pro 1. a 2. ročník jsem přislíbil účast na motivačních seminářích a návštěvu v Senátu PČR i dalších bezpečnostních institucích v Praze.

V kraji máme více než 70 středních škol a u 52 z nich jsme jejich zřizovateli a odpovídáme za jejich existenci. Dvorská SPOŠ nabízí díky pedagogickému sboru, výsledkům při maturitních zkouškách, pestrosti nabízených oborů a rozvoji příležitostí včetně nových forem vzděláván, velmi kvalitní výuku.

‍♂Chuť získávat nové vědomosti i dovednosti, pevnou vůli i nová kamarádství přeji nejenom všem prvňáčkům, ale všem žákům a studentům, kteří dnes zahájili nový školní rok. Pedagogům přeji, aby se mohli co nejvíce soustředit na výuku a její kvalitu a nemuseli se zabývat byrokracií a věcmi, které jim práci jenom ztěžují. A v neposlední řadě rodičům přeji trpělivost a radost z pokroku svých dětí.