Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…‍‍‍jednání se starostkami Lochenic a Předměřic o nevyhovujícím stavu silnice na průtahu obcemi směrem na HK. Situaci budeme řešit, a ještě do konce roku vybereme dodavatele na přípravu projektu, který bude, doufám, zahrnovat i investice města HK do potřebných chodníků.
Radostnější bylo povídání o průtahu Lochenic. Máme stavební povolení a můj slib, že připravíme rekonstrukci z minulého volebního období, je splněn. Teď ještě musíme sehnat potřebné finanční prostředky ve výši cca 45 milionů korun. Chtěl bych, abychom zahájili stavbu v příštím roce.
…‍‍jednání Rady KHK se 77 body programu, z nichž budu jmenovat např. schválení 3. změny rozpočtu nebo rozhodnutí o tom, Královéhradecký kraj podá odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, který povolil na následujících šest a osm let výjimku z emisních limitů společnosti Elektrárny Opatovice. ⚡V červnu se na odmítnutí této doby pro výjimku usneslo zastupitelstvo kraje. Kraj požaduje, aby elektrárna co nejdříve přešla z uhlí na zemní plyn, nebo plnila závěry o užití nejlepších dostupných technik pro velké spalovací zdroje. Dalším z významných bodů jednání byla problematika významných škod chovatelům hospodářských zvířat v některých částech našeho regionu způsobených vlkem obecným. Stát kompenzuje škody na zvířatech podle zákona, ale nedostatečně a nesystémově řeší opatření k ochraně stád, a proto chce kraj jako alternativu nabídnout, že na podporu pastevců vyčlení 3 miliony korun.
Krajští radní také schválili dofinancování sociálních služeb z příslušného krajského dotačního programu a z prostředků státního rozpočtu pro KHK do této oblasti na rok 2021. Rychlé dofinancování je nezbytné pro zachování dostupnosti a kvality poskytované péče. Konečným příjemcům kraj celkem rozdělí 1, 17 miliardy korun.
…jednání s předsedou kontrolního výboru o závěrech z kontroly našich ozdravoven
…s radním pro regionální rozvoj jsme diskutovali o dalším postupu s Polskou stranou v procesu podání opravných prostředků vůči ministerstvu místního rozvoje ohledně z našeho pohledu neoprávněných sankcí při rekonstrukcí silnic v Česko-polském příhraničí.
…‍‍výjezdní porada vedení kraje ke zhodnocení vzájemné desetiměsíční spolupráce, k projednání témat, na která v každodenní činnosti a rozdílném časovém rozložení pracovních povinností jednotlivých náměstků či radních nezbývá tolik času – jako například technologické inovační centrum, CEP, CIRI, zdravotnický holding, Králové Labská, krajská centrála cestovního ruchu apod.

Úterý
…setkání s novináři, a kromě obvyklého seznámení se závěry jednání Rady KHK, byli pozváni na nejbližší významné krajské akce, jimiž jsou např.:
Bezpečné nábřeží v HK (15.9 představení a ukázky činnosti IZS)
Krajské dožínky (18.9. Šimkovy sady)
Oslavy 75. výročí založení ZOO Dvůr Králové nad Labem (18.9)
…jednání o záměrech státu v souvislosti s potřebnou modernizací železniční infrastruktury. Už více než 4 roky se pravidelně setkávám s vedoucím odboru dopravy i opozičními regionálními politiky, abychom vzájemně sladili potřebné kroky při jednání se Správou železnic. Tentokrát jsme řešili například nezbytné technické úpravy na trati Trutnov-Teplice nad Metují (cíl 53 minut jízdy, což by vedlo ke snížení počtu potřebných vlaků a tím pádem snížení finančních nákladů). Potřebné úpravy na tratích HK-Česká Skalice nebo Náchod-Meziměstí.
…a kromě mnoha organizačních setkání k výše uvedeným krajským akcím na mne po zbytek dne čekala nikdy nekončící administrativa.

Středa
…‍‍mimořádná schůze Rady KHK, na níž se rozhodovalo o nákupu notebooků pro krajský úřad a jednalo o našich záměrech spolupodílet se na záchraně tzv. čtvercových kasáren v Josefově, o čemž budeme příští týden jednat i se starostou Jaroměře a ministryní místního rozvoje.
…s ohledem na začátek školního roku a zvýšenou frekvenci návratů osob ze zahraničí věnujeme zvýšenou pozornost vývoji epidemické situace a očkování v našem kraji.
V posledních dnech v kraji zaznamenáváme cca 70 nových případů COVID denně, nemáme žádná zásadní ohniska, a i testování ve školách dává naději, že by mohla situace zůstat stabilizovaná.
Alespoň jednou dávkou je v našem kraji očkováno více jak 310 tisíc obyvatel. Populaci starší 16 let máme proočkovánu z 66 %, což je v porovnání s celou republikou nadprůměrné číslo. Mobilní očkování jsme nabídli obyvatelům okrajových částí kraje jako další možnost, kde se nechat očkovat. Uvidíme, jak se situace s očkováním bude vyvíjet v následujících týdnech, a tento projekt případně zopakujeme. Předpokládáme, že v regionu bude v následujícím období v provozu nadále 11 očkovacích míst v našich nemocnicích. Jejich provozní doba bude záviset na zájmu o očkování. Ponecháme zde také možnost nechat se očkovat bez předchozí registrace. Provozní doby jsou na webu kraje a jednotlivých nemocnic. Časy očkování se mohou měnit v závislosti na zájmu o očkování.
…také jsem zaznamenal: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/jan-hamacek-cssd-cerveny-svetr-volby.A210909_134316_domaci_elk#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=domaci&utm_content=main
‍♂Opravdu? Spolupachatelé nezvládnutí podzimu 2020 a letošního jara nostalgicky vzpomínají na symbol červeného svetru salutujícího při první fázi nákupů z Číny?! Skoro se mi chce zeptat, v jaké mikině by si vzpomněl na spolupráci s Ruskem?!

Čtvrtek
…‍‍16. schůze Senátu PČR, kdy nejdůležitější byla diskuze o návrhu zákona o sociálně právní ochraně dětí – viz můj čtvrteční příspěvek, kdy jsem zmínil, že kromě pozitivních skutečností obsahoval doposud připravený návrh mnohá ale, a za ta nejzávažnější považuji tato:
❗Zvýšení státního příspěvku na 36 tisíc je sice prima, ale v podstatě neřeší stabilitu fungování ZDVOPu a neřeší doposud kritizovanou nesystémovost jejich financování. Stát chce zajištění určité služby a říká, ať nám pomáhají ji financovat dárci? To lze možná v Praze a velkých městech, ale u nás v KHK nám dárci dají prostředky na výlet, zmrzlinu pro či prolézačky pro děti, prostě na něco, co je hezké a příjemné, a NE na elektřinu nebo mzdy. Stát nám zákonem ukládá, abychom fungovali jako záchranka pro děti, nepřetržitý provoz, ve dne v noci musíme být připraveni na příjem dětí. Státním příspěvkem 22 800Kč za dítě je hrazeno lůžko, které je obsazeno.
Když dítě jede na 3 víkend na návštěvu rodiny, v závislosti na hodině odjezdu před 15. hodinou v pátek a příjezdu po 15. hodině v neděli, je ZDVOPu snížen příspěvek za 3 dny. Například na Vánoce, když se podaří aktivizovat rodinu a děti (třeba i 15 dětí) odjedou na pár dní mimo ZDVOP, je to pro nás značná finanční ztráta, kterou ale rádi podstoupíme, protože je pro nás priorita, aby dítě bylo s rodinou. A přitom skutečné náklady se nám sníží jen o stravu dětem a teplo, když jim vypneme v pokoji topení. ZDVOP musí být stabilní. Pro zajištění stabilního týmu a fungování ZDVOPu je potřeba finanční jistota. Nejlepší se nám jeví určit stabilní finanční částku na kapacitu a poté příspěvek na přijaté dítě a zajištění jeho potřeb.
❗Děti do 3 let neumísťovat do ústavů?
V ideálním případě, při dostatečném množství kvalitních pěstounů je toto samozřejmě idealistické, krásně se to poslouchá, ale stát nemá dostatek pěstounů ani pro zdravé děti, natož pro děti s tělesným a mentálním postižením. Kam půjdou? Do nemocnic? To je také vlastně ústav. Někdo se o neumístitelné děti musí postarat a takové děti budou i nadále. S různými kombinacemi postižení.
Jsou děti, které jsou zdravotně na tom tak, že jsou takřka ve vegetativním stavu, napojené na přístroje, krmené sondou, jejich péče je natolik náročná, že o ně pečují speciální zdravotní sestry. Takové děti jsou a budou. Nyní nevíme, co nám legislativa připraví v roce 2025. Nemůžeme přece předem zakázat umístit dítě do 3 let a zrušit zařízení, když nevíme, jak bude zajištěná péče o ně?
Vykřikovaná hesla se zákazem o umístění dítěte mladšího 3 let jsou sice líbivá, fakt se dobře poslouchají, ale pro lidi, kteří se o takové děti starají jsou děsivá. Představte si dítě s různým postižením a etnikem? A dále. Jaká bude vlastně kontrola péče o děti do 3 let? Je to spolu se seniory nejkřehčí ohrožená skupina obyvatel. Malé děti, nemluví, neumí si říci o pomoc, nežalují, vydrží všechno, protože nic jiného jim nezbývá!!! Nic jiného neznají. Jaká vlastně bude odpovědnost státu za kontrolu péče o tyto ohrožené děti? Opět líbivé konstatování, že je potřeba získat schopnosti navázat se na jednoho člověka. Nechci se pouštět do většího hodnocení, nejsem psycholog. Samozřejmě je důležité mít svého člověka, ale co udělá s dítětem, kdy po půl roce nebo po roce bude předáno do jiné pěstounské rodiny a přijde o toho svého člověka? Je to přece pro něj také traumatizující zážitek.
❗nárok mladého dospělého, který opouští náhradní péči a splňuje podmínku nezaopatřenosti (studuje) je příspěvek ve výši 15 000 Kč/měsíc a po ukončení nezaopatřenosti jednorázová částka 25 000 Kč. Myslím, že by spíše bylo vhodné pomoci mladým se získáním levného jednoduchého bydlení. Garsonka za pár tisíc na několik let, při splnění podmínek, jako například zaměstnání. Z našich zkušeností víme, že i když dětem v DD šetřili výživné a byly to částky i třeba 200 tisíc, tak po opuštění dětského domova se k mladému člověku najednou přihlásila jeho rodina a do týdne byly peníze fuč a zájem rodiny vlastně také. Úkolem MPSV, ke kterému se také na závěr jednání zavázalo, a díky čemuž byl návrh odsouhlasen, je odstranit diskutované legislativní nedostatky.
…‍⚖do druhého čtení jsme propustili návrh o mezinárodním právu soukromém, o soudních exekutorech a ochraně a využití nerostného bohatství.
…odpoledne ještě aktuální diskuze nad plánem rekonstrukcí silnic v našem kraji pro příští rok, kdy s ÚDRŽBOU SILNIC KHK neustále vyhodnocujeme nejen připravenost (stavební povolení, součinnost s obcemi, potencionální uzávěrky), ale i finanční zdroje. Pro mě z toho vyplývá, že zejména na pokračování rekonstrukce silnice Soběraz -Tetín, potřebnou opravu Kounov – směr do Deštného v Orlických horách nebo část rekonstrukce v obci Kramolna, budeme muset postupně najít potřebný objem financí.

Pátek
…zasedání Asociace krajů ČR – tentokrát ve Zlíně. Velkou část diskuze jsme věnovali problémům souvisejícím s novým stavebním zákonem a dospěli jsme k návrhu na odložení jeho účinnosti minimálně o jeden rok.
▶Velké znepokojení budí také centralizované převádění agend státní správy na stát. Je zjevné, že dochází k nabourávání stávajícího modelu přenesené státní správy. Kromě stavebního zákona jde nově i o snahy v zemědělství (plány lesního hospodářství).
▶Probírali jsme také stav připravenosti krajů na digitalizaci technických map a případné možnosti zapojení obcí v další fázi při čerpání dotačních peněz.
▶Diskutovali jsme o dotacích pro sociální služby, kdy se nepodařilo najít shodu s ministryní práce a sociálních věcí o potřebnosti doplnit finance podle konkrétních údajů (potřeb) jednotlivých krajů, které činí dohromady cca 3 miliardy korun a namísto toho jim ministerstvo chce kompenzovat zhruba 750 mil.
▶Debata byla dále také o rozdělení RUD pro kraje, kdy lze konstatovat, že kraje jsou podfinancované, je potřeba navýšit podíl pro kraje a případné navýšení má být rozdělováno podle přehodnocených kritérií v krajích.
▶Shodli jsme se na doplnění financí do výzvy č. 98 v rámci výzev REACT.
▶Klíč k přerozdělování peněz z IROPu v oblasti školství bude k 30. 9. nastaven podle počtu studentů.
▶U kotlíkových dotací bude pokračovat základní přerozdělení objemu cca 300 mil pro kraje a zbytek podle skutečného zájmu.
…vyhodnocení tříkolového testování na covid-19 dětí, pedagogů a dalších zaměstnanců škol našem kraji potvrdilo z více jak 163 tisíc provedených testů 38 pozitivních, z nichž pak následné PCR testy prokázaly pouze 9 nakažených.
…na závěr dne posezení s přáteli a známými v Novém Městě nad Metují s diskuzi o problémech /záměrech města (přírodní koupaliště, rekonstrukce kina, přestavba hotelu Metuje, využití bývalých kasáren apod.)

Sobota, neděle
…v sobotu dopoledne jsem přijal pozvání Moniky Nebeské na tradiční oslavu Všestarské cibule a brokolice alias “sobota, která má říz…”. Tato cibule byla v roce 2008 Evropskou komisí zařazena na seznam zboží s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením. Pěstuje se ve Všestarech a dalších jedenácti obcích na Královéhradecku. Musí mít žlutozlatou slupku (nikoli hnědou) a bílou až nazelenalou barvu dužiny. Je velmi bohatá na železo (přibližně o 25 % více než obvyklé druhy) a především vitamin B3 (niacin, kterého je přibližně dvojnásobné množství než u obvyklých druhů). Má sladkou, štiplavou vůni.
…nemohl jsem si nechat ujít letošní – už 15. – vinobraní na Kuksu, které přineslo kromě více jak 100 různých vín k ochutnání od více jak 25 vinařů také další bohatý program, a jak jsem měl možnost osobně vidět, i dobrou náladu.
…neděle patří rodině a přípravě na další týden, do něhož přeji Vám všem, abyste si jej užili ve všech ohledech naplno a s úsměvem.