Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Od března vstoupily v platnost nové smluvní podmínky pro období 2021 až 2031 v návaznosti na uzavřený tendr na veřejnou autobusovou dopravu v našem kraji. Mimo jiné zahrnují přes 200 nových autobusů, informační systémy a další detaily ke zkvalitnění služeb.
Po půlročním zkušebním provozu jsme se dnes sešli s dopravci k debatě o naplňovaní smluvně stanovených požadavků. Diskutovali jsme také o dodržování jízdních řádů, potřebě spojení s dispečerským řízením pro efektivní koordinaci spojů, ale třeba i o funkčním wi-fi připojení ve vozech apod. Vychytat je třeba ještě řadu detailů, na což se nyní ve spolupráci s dopravci zaměříme, protože prioritou je, aby byl každý autobus plně funkční s ohledem na služby pro veřejnost.
Hovořili jsme také o velkém nedostatku řidičů autobusů a jejich problémech s některými nepřizpůsobivými cestujícími. Těch je sice menšina, ale problém s nimi bývá celkem velký.
Proto bych rád i při této příležitosti poděkoval drtivé většině slušných a ochotných řidičů za jejich každodenní práci a současně je poprosil o maximální úsilí o to, aby jejich práce mohla být veřejností vnímána jako jejich snaha o co nejlepší zajištění veřejné služby v autobusové dopravě.
A prosím i nás všechny, kteří jejich služby využíváme, abychom jim zase na oplátku my svým osobním přístupem zajistili v daných podmínkách co možná nejpříjemnější službu.
‍♂Další setkání s vyhodnocením stavu řešení dosavadních problémů na základě dnes přijatých opatření nás čeká v polovině října.