Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍Dostavbu úseků dálnic na území našeho kraje považuji za klíčovou pro jeho rozvoj a na tom se myslím, patrně shodneme všichni. Než se tak stane a slavnostně zprovozníme například úsek kolem Hořic✂, bude ještě nějaký rok trvat, nicméně služebnu oddělení dálniční policie jsme zde otevřeli spolu se zástupci krajské policie a starosty města již dnes. Kromě toho, že díky četnější přítomnosti policistů lze očekávat, že se občané zde budou z pohledu veřejného pořádku a silničního provozu cítit bezpečněji, je to také doufám jasný signál o tom, že termíny výstavby dálnice D35 z HK do Jičína se stávají reálnějšími. Bude rozdělena na 4 etapy, přičemž úsek kolem Hořic bude v té první. Úkolem oddělení dálniční policie bude kromě obvyklé činnosti zajišťování bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnicích mezi Hradcem Králové a Jičínem. Oceňuji, že se policisté na specifickou kontrolní práci na dálnicích budou připravovat takto s předstihem. Po dostavbě dálnice D35 se policisté přesunou do Chomutic. V budoucnu bude mít oddělení bude 15 policistů v nepřetržitém provozu. ‍♂