Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍Zítra se otevřou volební místnosti a my všichni budeme mít možnost využít svého volebního práva a svěřit svůj hlas těm, kterým věříme, že jsou schopni svou pracovitostí, schopnostmi, odpovědností a vůlí nejenom hájit zájmy našeho regionu, ale přinést nezbytnou změnu, kterou naše politika i společnost potřebuje.
‍V posledních měsících se na různých diskusích i při letmých setkáních setkávám s názorem, že koalice jsou jakýmsi podvodem na voliče, a proto je není dobré volit.
Myslím, že v prvé řadě bychom si měli uvědomit, co od politiků, kteří budou v příštích letech o podmínkách pro život a zákonech v naší zemi rozhodovat, zejména chceme!
‍Za mne má být politika prostředkem, jak pomoci řešit problémy obyvatel. A k tomu je potřeba, aby všichni politici, kteří mají díky svému mandátu (ať větší či menší) možnost ta řešení ovlivňovat, byli schopni, společné diskuse s cílem nalézt řešení prospěšná všem. Přičemž současná roztříštěnost politického spektra, která má za následek jenom další rozdělování společnosti namísto jejího spojování a hledání společného dialogu, takový předpoklad nenaplňuje. Proto je čas síly spojovat a nikoliv rozdělovat!
Jsem také přesvědčen, že premiérem má být člověk, pro nějž mají slušnost, pravda a odpovědnost svůj význam!
Ze své vlastní zkušenosti při působení ve všech řídících funkcích za celou svou profesní dráhu mohu, jak věřím – zejména svými výsledky potvrdit, že se slušností, pravdou, vůlí si vše odpracovat a schopností naslouchat a vést dialog, lze vyřešit téměř vše.
Rovněž ze svého několikaletého působení ve veřejném životě už také vím, jak přínosné pro dosažení výsledků je, když komunální i krajští politici dokáží spolupracovat a vůči státu prosazují zájmy regionu stejnou řečí.
Jsem přesvědčen, že v letošních parlamentních volbách k tomu správné předpoklady mají, v čele s lídrem Ivan Adamec právě kandidáti koalice Spolu21 !
‍♂Jenom kritikou a lhostejností nezměníme nic, ale každý se na změně k lepšímu můžeme svým hlasem podílet!
Proto, prosím, volte dle svého přesvědčení, svých priorit, ale hlavně pojďme všichni 8. a 9. října k volbám!