Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…‍‍porada vedení kraje o individuálních dotacích, přípravě na krajské doprovodné akce v souvislosti s naším předsednictvím EU a o architektonických soutěžích.
…‍‍Rada KHK s cca 150 body programu především z majetkové a investiční oblasti.
…s náměstkem pro ekonomiku a dalšími zástupci ekonomického odboru jsme jednali o naplňování letošního rozpočtu kraje s ohledem na stav příjmů a výdajů. Je zjevné, že díky naší umírněnosti a reálnému odhadu disponibilních financí, hospodaříme v kladných číslech. Probrali jsme i přípravu pro sestavení rozpočtu na příští rok, kdy opět volíme strategii vyrovnaného rozpočtu se snahou držet mandatorní výdaje v rozumných mantinelech a soustředit se na potřebné investice především v dopravní infrastruktuře a zdravotnictví. Kolegové budou pokračovat v jednání na výborech a Rada KHK spolu bude poprvé o rozpočtu jednat 18.10.
…s radním pro zdravotnictví jsme jednali se zdravotnickými odbory v čele s Bc. Dagmar Žitníkovou, předsedkyní odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Ráno před tím proběhlo jednání odborů na vládě, a proto jsme na kraji byli jedni z prvních, kteří se dozvěděli o prozatímní dohodě k přidávání. Zjednodušeně řečeno, poté co se změní úhradová vyhláška, by zdravotnictví mohlo dostat kolem 6 %. Pro zřizovatele to ale bude znamenat nárůst finančních výdajů. Budou tedy probíhat další jednání, dokud to nebude jenom o nejasných řešeních a příslibech financování ze strany státu. Chci však ujistit všechny zdravotníky, že v krajských nemocnicích k navýšení jejich odměňování dojde.

Úterý
… ve Lhotě pod Hořičkami a následně v Trutnově jsem navštívil starosty. Oba jsou mimo jiné zastupiteli kraje, a tak kromě jednání o místních záležitostech rozvoje obce a města jsme také řešili krajská témata, která budeme do konce října na kraji projednávat.
…‍po delší době jsem měl možnost se zase na jednu dvouhodinovku vrátit ke studentům Střední průmyslové školy a Střední odborné školy ve Dvoře Králové nad Labem, abych si ověřil jejich dosavadní znalosti z oblasti ústavního práva a bezpečnostní problematiky a doplnil je o své odborné zkušenosti z řešení konkrétních situací, a v rámci výuky jim přiblížil činnost policie a senátu. Studenty prvního a druhého ročníku jsem pozval v příštím týdnu do Prahy právě na návštěvu Senátu PČR, policejního útvaru ochrany ústavních činitelů a útvaru ochrany prezidenta ČR.
…odpoledne jsem věnoval jednání krajské bezpečnostní rady se zástupci IZS, krizového řízení, hygieny a zdravotnictví , abychom společně vyhodnotili zkušenosti se zvládnutím ptačí chřipky, a ty spojené se zvládáním onemocněním Covid-19 či průběhem očkování apod.
Projednali jsme také běžné problémy policie, hasičů, armády či zdravotní záchranné služby v našem kraji. Diskutovali jsme o stavu našich aktivních záloh v Armádě ČR, navyšování počtu policistů a hasičů v KHK nebo o výhledu technického dovybavení – například pro dobrovolné hasiče.
Dále jsme se soustředili na připravenost pro další období, a to nejen v souvislosti s možným vývojem epidemie , ale i při události jiného typu, jako jsou například povodně , prasečí mor atd. Nicméně velmi důležité pro mne bylo seznámit se s plány a způsobilostí našich nemocnic v čele s FN HK na případný zhoršující se epidemický vývoj a projednání činnosti i plánů krajské hygienické služby.
Přínosem tohoto setkání bylo bezesporu také nastavení pravidel komunikace a spolupráce, což považuji při řešení jakékoliv krizové či mimořádné situace za klíčové.

Středa
…společně s kolegy z odboru dopravy jsme finalizovali výběr silnic do plánu rekonstrukcí s ohledem na předpokládané finanční prostředky z našeho rozpočtu pro příští rok a z dotačních prostředků.
…jednal jsem s organizátory Winter hockey games ve Špindlerově Mlýně 7. – 10. 12. 2021 o spolupráci kraje, zejména s ohledem na epidemiologickou situaci a bezpečnost.
…s radním pro zdravotnictví jsme diskutovali o situaci a možnostech řešení zdravotnického holdingu a o dalším zapojení praktiků do očkování třetích dávek
…zajímavé setkání s českým volejbalistou a beachvolejbalistou Pakostou (účastník LOH 1996 v Atlantě, mistr Evropy 1996, vítěz volejbalové Champions League CEV, dvojnásobný vítěz Poháru vítězů pohárů CEV, člen Volejbalové síně slávy Českého volejbalového svazu), který je od roku 2017 také předsedou Českého volejbalového svazu. Hovořili jsme spolu o připravovaném ME kategorie dívek U17, v jehož rámci se příští rok v červenci odehraje jedna ze dvou základních skupin v Hradci Králové.
…☕na závěr dne Pražírna Martina Červíčka v Trutnově – s hostem, jímž byl starosta Trutnova Ivan Adamec. Mluvili jsme samozřejmě hodně o dopravě, neboť zejména dostavba úseků dálnice D11 se Trutnovska velmi dotýká a oba dva vyvíjíme řadu aktivit k tomu, abychom urychlení dostavby i z krajské úrovně napomohli. Na řadu přišlo i zdravotnictví a další témata, jako například školství či regionální rozvoj. Děkuji opět za milé setkání s Vámi, co jste přišli, a těším se zase brzy někde v našem kraji na viděnou.

Čtvrtek
…pracovní snídaně s partnery hokeje v Hradci Králové spojená s diskuzí nad problémy rozvoje našeho kraje. Řeč byla např. o výstavbě dopravní infrastruktury, opravách silnic, plánech na železnici, ale i o problémech města HK či společenské atmosféře v naší zemi, a také o našem kraji nebo krajském fotbalu.
…jednání o dosavadní i plánované spolupráci partnerů Euroregionu Glacensis, ke kterému jsme se sešli v Polsku. Česko-polská spolupráce trvá již 25 let. V posledních letech došlo k realizaci šesti investičních akcí za více jak 438 milionů korun, k dokončeným projektům v tomto programovém období patří rekonstrukce silnice z Broumova do Božanova, silnice na trase Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota. V následujícím programovacím období v letech 2021–2027 se počítá s realizací šestnácti projektů, mezi kterými je například rekonstrukce silnice II/309 z Kounova do Plasnice včetně mostu přes Zlatý potok. V plánu je ale například i oprava silnic na Broumovsku, v Krkonoších či Orlických horách, ale také příprava modernizace železniční infrastruktury – na české straně železniční uzel v Meziměstí – a hlavně o objednávání přeshraničních vlakových spojů. Kraj má ambici do budoucna zajistit spojení Pardubice – Hradec Králové – Náchod – Meziměstí – Walbrzych – Wroclaw. Již v srpnu jsem uzavřel memorandum pro rozvoj dopravní infrastruktury s Dolnoslezským vojvodstvím a nyní jsme spolu se starostou okresu Kladsko Maciejem Awiženěm a starostkou města Kudowa Zdrój Anetou Potocznou podepsali memorandum o spolupráci na přípravě modernizace dopravní infrastruktury v pohraničí.
…odpoledne jsem přijal pozvání na voňavou návštěvu k manželům Venclákovým v Náchodě, kteří mě v soutěži o živnostníka a firmu roku nadchli svým příběhem. Přijel jsem se tedy na vlastní oči přesvědčit, jak lze ze záliby přes všechny těžkosti s podnikáním vybudovat místo plné nádherných voňavých mýdel a solí do koupele – https://www.mydla-amalka.cz, jejichž užívání se dle rostoucí poptávky stalo zálibou již v mnoha domácnostech po celé republice.

Pátek
…jednání s ředitelem Rychnovské nemocnici a s místostarostkou Rychnova nad Kněžnou o současné personální a ekonomické situaci. Dotkli jsme se také plánu na výstavby nové nemocnice a probrali jsme další plány na poskytování zdravotní péče.
…čekalo mne i jedno smutné zastavení, a to v Žamberku při posledním rozloučení s bývalým kolegou z pohraniční policie, který byl dlouholetým vedoucím oddělení v Orlickém Záhoří. Čest jeho památce.
…každý den se také věnuji sledování a dílčímu vyhodnocování současné epidemiologické situace a očkování v našem kraji. Počty nových případů se pohybují kolem 100 nemocných týdně, neexistují žádná zásadní ohniska a situace je stabilizovaná. Funguje trasování a v našem kraji bylo podáno již cca 620 tisíc očkovacích dávek, v kategorií dospělých osob máme přeočkování na hranici 67 %.
Počty hospitalizovaných pacientů s Covid-19 se v krajských nemocnicích pohybují nadále v řádu jednotek. Péče v nemocnicích probíhá standardně a jednotlivá zařízení jsou připravená na případné navýšení počtu covidových lůžek.
…jednání s ředitelem Náchodské nemocnice o dosavadních zkušenostech, organizačních problémech a funkčnosti ve dvou nových objektech, o plánech rozvoje a specializace v jednotlivých zdravotních oborech. Vyhodnotili jsme hospodaření a řešili jsme i odměňování zdravotníků, připravované změny v holdingu a řízení nemocnic.

Sobota, neděle
…asi jako pro většina z Vás – netrpělivě jsem čekal na výsledky letošních parlamentních voleb. Blahopřeji všem úspěšným kandidátům koalice Spolu21 nejen v Královéhradeckém kraji, ale v celé naší zemi! Gratuluji zejména Petr Fiala k tomu, že jeho plán ve spojení, jehož prosazení v jednotlivých koaličních subjektech nebylo zpočátku vůbec jednoduché, a i později vzbuzovalo mnohdy rozpaky či obavy, nakonec dostal tu nejdůležitější podporu – a to důvěru voličů.
Je to však nesmírně velký a těžký závazek, neboť vládu, která povede tuto zemi v příštím období čeká mnoho nelehkých rozhodnutí a řešení. Ale je to jediná cesta, jak nezadlužit naši zemi a mnoho dalších generací v ní více, než jak to bez uzardění udělala vláda předešlá.
A proto si dovolím poprosit i Vás, občany této země, nečekejme zázraky na počkání, nečekejme, že to někdo za nás vyřeší, musíme se o to přičinit jeden každý z nás. Musíme do toho, jak vrátit naší zemi prosperitu a společnosti hodnoty, které byly v posledních letech dehonestovány, jít opravdu všichni společně. ‍♂Ale jsme země mnoha schopných, houževnatých a věřím, že i odpovědných a slušných lidí.
‍♂Chtějme, ať nám ti, co budou ovlivňovat v nadcházejících letech naše životy, naslouchají, komunikují spolu i s námi a spolupracují. Ať vytváří takové podmínky, abychom mohli každý přispět svými schopnostmi.
Samotná vláda, ať je jakákoliv, to bez nás všech nikdy dokázat nemůže. Tak se o to pojďme spolu všichni poprat!
…v neděli jsem pro změnu šel čekat na dostihové výsledky 131. Velké Pardubické.
Do nového týdne přeji Vám všem, abyste i bez dostihového tempa, doběhli do cíle který máte, vždy úspěšně, ve zdraví a s úsměvem.