Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍Minulý týden jsem slíbil studentům prvního a druhého ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost na SPOŠ ve Dvoře Králové nad Labem návštěvu senátu a několika zvláštních bezpečnostních útvarů v Praze. ‍♂Svůj slib jsem dodržel a dnes jsem studentům ukázal nejen prostory Senátu PČR, ale také jsem se jim snažil přímo v jednacím sále názorně ukázat a vysvětlit, jak takové projednávání probíhá, jaké má procedurální náležitosti, či jaké mají senátoři úkoly a pravomoci.
Ze Senátu PČR jsme se přesunuli na Hrad, kde na studenty čekali zástupci‍♂ Útvaru pro ochranu prezidenta včetně zástupce uniformované složky, jejímž úkolem je zabezpečení ochrany celého areálu Pražského hradu. Kromě výkladu o náplni a sytému práce tohoto útvaru, měli možnost nahlédnout u do ⛪Katedrály sv. Víta, která je z pohledu zajištění ochrany jedním z nejsložitějších míst v tomto areálu. Viděli také reprezentační prostory Španělského sálu a Rudolfovy galerie a stihli jsme i střídání Hradní stráže před Matyášovou bránou. ‍♂
Dalším navštíveným útvarem byl policejní útvar Ochranné služby Policie ČR, který má na starosti ochranu nejvyšších ústavních činitelů a dalších chráněných osob. Přivítal je a práci útvaru jim představil Brigádní generál JUDr. Jiří Komorous, který byl mimo jiné také mým bývalým kolegou.
Odborný program zakončila návštěva výcvikového střediska, kde se studenti měli možnost seznámit například s pyrotechniky a s dalšími specializovanými činnostmi policie.
Věřím, že vidět to, o čem čtou v učebnicích na vlastní oči a slyšet doplňující informace od těch nejlepších profesionálů, vynahradí mnoho hodin strávených pouze ve školních lavicích.
‍♂A pro mne to bylo zase jedno milé setkání s bývalými kolegy a připomenutí mé předchozí profesní kariéry. Bezpečnostní téma mi však zůstává blízké doposud, a též ve své současné funkci si znovu a znovu uvědomuji, jak moc je bezpečnost v nejrůznější oblastech důležitá, a to jak pro stát, tak zejména v běžném životě pro každého z nás.
Jak moc důležité je, aby byla řízena systémově, se správně nastavenými pravidly i podmínkami všech zainteresovaných složek i státní správy, pro níž je její správná a efektivní funkčnost velmi zásadní.