Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…porada vedení kraje v souvislosti s vytvořením pracovního týmu na posuzování architektonických soutěží, k nákupům energií, ke změnám počtu zaměstnanců na rok 2022 a změnám jednacího řádu Zastupitelstva HKH.
…‍‍mimořádné jednání Rady KHK, v jejímž rámci jsme odvolali ředitele muzea Náchodska, řešili jsme vývoj problematiky okolo nákupu energií nebo také záležitosti vztahující se k Královéhradecké krajské centrále cestovního ruchu atd.
…v rámci dalšího jednání, jehož se účastnili také náměstek pro ekonomiku, radní pro regionální rozvoj a ředitel Centrály evropského plánování a. s., jsme diskutovali o dalších plánech v souvislosti s touto akciovou společností našeho kraje, a to především s ohledem na hospodaření, spolupráci s CIRI a obcemi, o struktuře organizace, ale i o jejím sporu s Náchodskou nemocnicí. Všichni zainteresovaní dostali závěrem za úkol do příštího pondělí, kdy budeme pokračovat, definovat konkrétní cíle s ohledem na reálné možnosti.
…na odpoledním setkání s radním pro zdravotnictví, koordinátory očkování a zdravotní péče v kraji, zástupci zdravotnického holdingu a krajskou hygienou jsme řešili aktuální epidemiologickou situaci v kraji. Zájem o očkování proti covid-19 stoupl, a to zejména u lidí, kteří se chtějí nechat přeočkovat třetí dávkou. Abychom umožnili vakcinaci co největšímu počtu osob, prodlužují očkovací místa své provozní doby. Naleznete je v Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem, Trutnově, Broumově, Jaroměři, Vrchlabí, Hořicích a Rychnově nad Kněžnou. Nabízejí očkování bez registrace, ale možnost rezervace termínů je stále také možná. Nově se lze nechat přeočkovat i v ordinacích praktiků, kteří začali očkovat vakcínou Pfizer. Očkováno je už více jak 319 tisíc osob, což je přes 69 % populace starší 16 let.
Stále jsme jedením z regionů, kde se covid-19 šíří nejpomaleji, ale počet nových případů stoupá.

Úterý
…den jsem zahájil jednáním s generálním ředitelem ŘSD, kterého se účastnil také starosta Jaroměře. Věnovali jsme se řešení záměrů přeložky silnice Zboží-Choustníkovo Hradiště, možnosti nového jižního napojení z HK-od Duranu směrem na Pardubickou a silnicím v okolí D11 z HK do Jaroměře. Zejména však úpravám dopravní situace po dostavbě a 17.12. plánovaném spuštění úseku D11 do Jaroměře.
Po řadě problémů a úskalí, s nimiž jsme se museli vypořádat v uplynulých měsících, se po spuštění díky odklonu dopravy na Trutnov zmenší zatížení silnic v Jaroměři. Problémem zůstává tranzitní nákladní doprava sjíždějící z dálnice na exitu Jaroměř Jih v Semonicích na stávající I/33. Než se podaří postavit obchvat (stavba v plánu 2022-2024), bude Jaroměří projíždět. Osobní doprava na Náchod bude sjíždět z dálnice na kruhové křižovatce Jaroměř Sever směrem do města. Po společných jednáních ale věřím, že ŘSD udělá vše proto, abychom v horizontu dvou let dospěli k definitivnímu řešení a prosím, pojďme to všichni ještě chvilku vydržet. Zabývali jsme se také změnami a úpravu dopravního značení,dočasnou světelnou signalizací, spoluprací s policií na zajištění nového režimu a podrobnějšími informacemi pro veřejnost.
…‍‍17. schůze Senátu PČR s těmito body:
▶projednali jsme a vzali má vědomí zprávu o životním prostředí ČR za rok 2019
▶schválili jsme zákon o státních symbolech o užívání státních symbolů (užívání státního zákona na stejnokrojích dobrovolných hasičů a opatření zpřesňujících použití státních pečetí)
▶schválili jsme novelu zákona o odpovědnosti za přestupky (širší možnosti postihu za nové přestupky diváckého násilí a drogových přestupků)
▶schválen byl zákon o Policii České republiky, jejímž účelem je zvýšení vymahatelnosti nezaplacených pokut za dopravní přestupky a další dílčí změny zákona reagující na potřeby policie (zákonná úprava tísňové komunikace, úprava ochrany před bezpilotními systémy, rozšíření možností rušení provozu elektronických komunikací, rozšíření okruhu osob, jimž může být poskytnuta policejní ochrana, změny v úpravě odnětí věci…)
▶schválen byl zákona o archivnictví (přemísťuje se sídlo Státního oblastního archivu ze Zámrsku do Hradce Králové)
▶schválen byl zákon o posouzení vlivu na životní prostředí (stanovisko EIA pro dopravní záměry musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízení v prvním stupni)
▶schválen byl zákon o požární ochraně (možnost napojení zařízení sociálních služeb a nemovitostí kulturních památek na pult centralizované ochrany)
▶zamítnut byl zákon o sociálních službách (spousta legislativních chyb v předloženém návrhu)
▶schválili jsme nové významné dny (25. červen Den odchodu okupačních vojsk a 27. května Den národního vzdoru)
▶zamítnut byl poslanecký návrh na změnu Ústavy měnící stávající působnost NKÚ (např. problémová kontrola samospráv)
▶zamítnutá byla novela Ústavy ČR v souvislosti se zavedením klouzavého mandátu (podle návrhu zůstává problém, možnost poslance se rozhodnout, že svůj mandát nebude vykonávat po dobu členství ve vládě, statut náhradníků a způsob výkonu mandátu) ▶schválen byl senátní návrh změny trestního zákona v souvislosti s nutnou obranou. Zásadní podmínkou je například to, že útok musí vždy trvat, nicméně otázka přiměřenosti nemůže jít podle tohoto návrhu k tíží napadeného.
▶schválen byl senátní návrh novely zákona o volbách do Parlamentu (korespondenční volba pro naše krajany)
▶schválen byl senátní návrh zákona o silničním provozu (osoby trpící stomií budou mít nárok na parkovací průkaz stejně jako ZTP a ZTP/P)

Středa
…‍‍pokračování 17. schůze Senátu PČR v jejímž rámci:
▶byl zamítnut zákon o platu představitelů státní moci. NEHLASOVAL jsem pro ZAMÍTNUTÍ
➡na vědomí jsme vzali evropské směrnice o spotřebitelských úvěrech, tzv. balíček k udržitelnému hospodářství a zeleným dluhopisům
➡svou volbou jsem podpořil kandidaturu p. Mojmíra Hampla do funkce člena Národní rozpočtové rady, a to nejen kvůli tomu, že chce POMÁHAT A CHRÁNIT naší rozpočtovou odpovědnost :-), ale zejména k vůli tomu, že má moji důvěru v odbornou způsobilost, která je vidět na jeho dosavadním působení.
… odpoledne operativa na KÚ KHK a také jsem se nechal informovat o připravenosti silničářů na zimu. ❄V nadcházející zimním období budou silničáři v kraji udržovat více jak 3.746 km komunikací, v plánu máme na sezónu zimní údržby 195 milionů korun. Připraveny jsou desítky tisíc tun posypových materiálů. Na zimu je připraveno 122 sypačů s radlicemi, 51 nakladačů, 18 sněhových fréz a 113 traktorových radliček. Obsluha techniky čítá 230 řidičů, 30 techniků na dílnách a také 85 dispečerů na 15 dispečerských stanovištích vybavených nezávislým elektrickým okruhem elektrické energie. Vyjedou také tři nové traktory s radlicí a čtyři sypače, z nichž jeden sestavili pro krajské silničáře žáci Střední odborné školy technické a řemeslné v Novém Bydžově.
‍♂Novinkou je také např. změna technologie údržby silnice II/310 Olešnice v Orlických horách – Sedloňov v CHKO Orlické hory, kde silničáři dostali výjimku a mohou zde používat chemický posyp.
Řidičům bude i v letošním roce k dispozici webová aplikace Zimní obslouženost, kde se dozvědí, kdy naposledy byl daný úsek ošetřen www.uskhk.eu.

Čtvrtek
…oslavili jsem Den vzniku samostatného Československa. Ten letošní, je už 103. v pořadí, což je dlouhá doba a měli bychom si připomínat, co vše se v ní odehrálo, co úsilí a obětí naše suverenita stála. (více viz můj čtvrteční příspěvek). ‍♂Není samozřejmá, je křehká, a proto, abychom ji dokázali chránit pro současnost i budoucnost, musíme historii sobě i našim dětem připomínat, hledat v ní poučení, přemýšlet v souvislostech.
Snahou každé demokratické společnosti a zejména těch, kteří stojí v jejím čele, by mělo být budovat národní sebevědomí a sounáležitost především na vzájemné důvěře, racionální diskusi a třeba i kompromisu, směřujícímu k všeobecné prosperitě, a ne pouhé vymezování se, nedůvěryhodné handrkování a obviňování, jež nás pouze rozděluje. ‍♂Budeme-li dále hloubit propasti, jež nás staví v jedné zemi proti sobě navzájem, o svou svobodu a její suverenitu můžeme snadno přijít.

Pátek
…příprava na zasedání zastupitelstva příští týden v pondělí, kdy nás čeká 65 bodů k projednání, příprava na zasedání Asociace krajů v příštím týdnu v Českých Budějovicích a na další pokus nakoupit energie příští týden na burze.
…s kolegy jsme řešili další vývoj epidemie v kraji, aktuální situaci v nemocnicích, domovech seniorů a připravenost našich nemocnic na případné prudké zhoršení situace.
Vzhledem narůstající epidemii v okresu Jičín začne od 1. 11. platit zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních v Oblastní nemocnici Jičín. Ostatní krajské nemocnice v Náchodě, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a ve Dvoře Králové nad Labem zatím návštěvy pacientů umožní, ale z důvodů zamezení prudkému nárůstu zátěže, postupně přijímají protiepidemická opatření. Rovněž v domovech pro seniory již režimová opatření platí, ale návštěvy jsou zatím povoleny. Očkováno je 88 % klientů. Hospitalizováno v souvislosti s covidem je zhruba 20 pacientů, což je asi dvojnásobek oproti předchozím týdnům.
Celokrajský sedmidenní nárůst nových případů nákazy na 100 tisíc obyvatel přitom aktuálně činí 119,1, minulý týden byl na hodnotě 60,8. Za posledních sedm dnů testy v regionu prokázaly 656 nových případů nákazy, týden před tím za stejnou dobu potvrdily 335 případů.
V regionu je aktuálně k dispozici 50 covidových lůžek a v případě potřeby budou nemocnice jejich počty navyšovat. Při zhoršení situace a zvýšení zátěže budou v nemocnicích aktivována covidová oddělení.

Sobota, neděle
…‍‍‍trocha odpočinku a aktivit s rodinou, příprava na další týden. Doufám, že i Vy jste využili poslední říjnový víkend, včetně jedné hodiny navíc v souvislosti se změnou na zimní čas, k načerpání sil a podpořili svůj imunitní systém vším, co nám podzim ze své úrody nabízí. Budeme to do pozvolna přicházející zimy potřebovat. Krásný nadcházející týden Vám všem.☀