Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…výjimečně jsem zahájil týden jedním dnem dovolené

Úterý
…po ránu jsem za předchozí den volna splatil daň v podobě vyřízení hory papírů
…s kolegy z nemocnic a hygieny jsme probrali aktuální situaci v nemocnicích s ohledem na plán, kdy a jak v případě potřeby bude utlumována neakutní zdravotní péče.
…‍‍přesun do Olomouce na zasedání Komise Rady AKČR pro bezpečnost, kterou mám za asociaci na starosti. Účelem jednání je vzájemná informovanost a výměna zkušeností s řešením různých krizových a rizikových situací, se kterými jsme se v poslední roce v našich krajích setkali (pandemie, tornádo, povodně…). Vzájemnou výměnu zkušeností a definování rozsahu případné vzájemné pomoci, považuji za velmi přínosné . (více – viz můj úterní příspěvek)
Mluvili jsme také o bezpečnostních rizicích jako jsou například kybernetické útoky, jímž už některé kraje, jakožto zřizovatelé škol, nemocnic… čelily a je třeba hledat efektivní cesty, díky nimž je bude možné odhalit dříve, než nastanou a pokud již nastanou, co nejrychleji je řešit. Již v minulosti jsme se shodli, stejně jako u otázky krizového řízení, na nutnosti konkrétních legislativních změn i na nastavení parametrů spolupráce s NÚKIBem.

Středa
… jednání o další činnosti krajské organizace Centrály evropského plánování, která byla zřízena pro pomoc především samosprávám při čerpání evropských peněz. V současné době vyhodnocujeme její efektivitu a plán na další období, abychom optimalizovali náklady při zachování poradenské služby pro naše obce a města, což se ukazuje být nezbytné, abychom v čerpání – například z programu IROP, -zůstali i nadále jedním z nejlépe hodnocených krajů. Za předchozí období jsme byli mezi 5 nejúspěšnějšími, a to bez ohledu na velikost kraje.
…zhodnocení průběhu očkování, stavu v našich nemocnicích a vývoje epidemie.
…příprava na výběrové řízení nového ředitele KÚ (teoretické přezkoušení, psychologické vyšetření a personální pohovor) přičemž předpokládám, že 29.11. vybereme člověka, který po 21 letech převezme novou štafetu od stávající ředitelky a s novými organizačními změnami nastartuje úřad, aby byl nadále přívětivým a pokud možno co nejvíce sloužícím úřadem pro občany našeho kraje.
…jednání k připravenosti na čerpání tzv. kotlíkových dotací a o další podpoře dobrovolných hasičů prostřednictvím nové výzvy zařazené do kategorie II. a III. výjezdových jednotek, která umožňuje čerpat peníze na nové hasičské cisterny s podáním žádosti obcí. K příspěvku ministerstva financí cca ve výši 2,5 mil jsme za kraj připraveni poskytnout dotací ve výši cca 1 mil korun, aby obce případně mohly investovat (celkově 6-7 mil korun) na zakoupení nových cisteren pro dobrovolné hasiče.
…a v předvečer data 11. 11., které je již od roku 1918, kdy v tento den skončila první světová válka, zasvěcen památce válečných veteránů, jsem v doprovodu ředitele regionální pobočky neziskové organizace Paměť národa Post Bellum, přišel vzdát čest položením symbolické kytice na pietní místo na Masarykově náměstí v HK a poklonit se všem těm, kteří nejenom v té první světové, ale v dalších válečných konfliktech, bojovali za svobodu a demokracii. Měla pro ně takový význam, že za ni byli ochotni, ať už v prvních liniích nebo v odboji, zemřít. (více viz můj čtvrteční příspěvek).

Čtvrtek
…individuální setkání s kolegy z vedení úřadu – mimo jiné i kvůli systému dobrovolného testování u zaměstnanců, které u nás probíhá od září, ale řešili jsme také přípravu a výběr nominací osobností našeho kraje na ocenění za rok 2021.
…návštěva výstavy obrazů a grafik Zdeňka Šindlara v Galerii Na Hradě. Tento jičínský rodák vystudoval nejprve architekturu a teprve poté se věnoval studiu výtvarných umění, které zúročil nejprve v návrzích plakátů, ilustrací a karikatur, ale v průběhu života se mu jako prvnímu Čechovi podařilo získat pracovní povolení od vlády jejího Veličenstva pro práci architekta především na projektech nových satelitních měst na sever od Londýna ve Velké Británii. Svá výtvarná díla vystavoval nejenom v Anglii, ale také ve Finsku, Holandsku, Japonsku, Kubě, Kypru, Maltě, Mexiku, Portugalsku, Tunisu, USA a Německu.
V 90. letech vedl své dvě vlastní galerie na Pražském hradě a v Jičíně. V roce 1991 vyhrál první cenu za návrh plakátu na Graph Expo New York. Dnes žije a pracuje částečně v Praze, částečně na Podháji u Jičína jako svobodný umělec v oboru grafiky, malby a architektury. Je členem Unie výtvarných umělců. Pro mne to bylo příjemné setkání s jednou z osobností, která se právem může řadit také mezi naše krajské rodinné stříbro (se světovým přesahem). Byl to pro mne prostřednictvím jeho obrazů také trochu jiný pohled na svět, nežli ten téměř každodenní – optikou řešení aktuální krajské problematiky.
…sv. Martin, který byl samozřejmě i o symbolickém přípitku Svatomartinským vínem (viz můj čtvrteční příspěvek), ale nejenom o tom. Odpoledne jsem strávil řadou setkání s povídáním o různých problémech jako například těch spojených s provozováním živnosti nadrozměrné dopravy, ale také o průjezdu vozidel přes starobylé Novoměstské náměstí, o opravách silnic v okolí nebo o záměru výstavby a rozvoje zdejších kasáren. Aktuální epidemická situace nepřeje příliš takovým hromadným setkáním, jako jsou například moje Pražírny, a tak jsem rád i za ta přátelská komorní, při kterých se ke mně přeci jenom řada problémů či podnětů k řešení rychleji dostane. A ještě jednou moc děkuji za Vaše blahopřání k svátku, kterých si velmi vážím a moc mne potěšila.

Pátek
…pracovní setkání zástupců společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. a dodavatelů dopravních staveb v našem kraji, kterého jsem se rovněž zúčastnil, abychom vyhodnotili poslední stavební rok a připravené objemy na konkrétní akce v příštím roce. Za posledních 5 let jsme investovali skoro 5 miliard do krajských silnic. V zásobníku máme připraveno celkem 68 projektů za 2 miliardy, přičemž příští rok chceme investovat celkem za cca 1,4 miliardy na 33 stavbách v kraji.
Diskutovali jsme o problémech s technickou a stavební spoluprací včetně připomínek, které máme k nabídkám v rámci jednotlivých soutěží, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům pří výběrových řízeních. Opět jsem apeloval zejména požadavkem na materiály (asfalt a pokládka), na přítomnost odpovědných osob (stavbyvedoucí, termíny) a na vzájemnou komunikaci a způsob provádění případných změn.
…se zástupci města Lázně Bělohrad jsem jednal o problémech spojených s objekty využívanými střední školou. Do konce roku rozhodneme, jestli budou zařízení částečně využívat cukráři ze školy v Nové Pace, zda budeme využívat prostory například pro kontrolu tzv. sociálních předpisů ze strany policie, a jak by část mohla být eventuálně využívána technickými službami Lázní Bělohrad.
…videokonference pracovního týmu v rámci krajské bezpečnostní rady k vývoji epidemické situace. Aktuálně jsme čtvrtí s nejnižším sedmidenním přírůstkem na 100 tisíc obyvatel mezi ostatními regiony. Za posledních sedm dní zde testy potvrdily 2089 nových případů nákazy covidem-19. Nejhorší situace je aktuálně v okresu Hradec Králové. Podobně vysoké denní nárůsty jsme v regionu zaznamenávali během podzimu minulého roku. Chci proto znovu každého poprosit a vyzvat k dodržování základních pravidel, která nás mohou ochránit před dalším zrychlováním epidemie. Ve spolupráci s hygieniky a hasiči připravujeme opět možnost terénního testování. Plošné antigenní testování začne do 14 dnů ve školách, my už ale v příštím týdnu provedeme odběry PCR testů v těch, kde to na základě vyhodnocení rozhodne krajská hygiena.
V nemocnicích se léčí 90 pacientů s covidem, což je dvojnásobek oproti minulému týdnu. Hrozí tak, že nadcházejících dvou týdnech, by to mohlo být až 400 pacientů, a tím bychom byli ve stavu loňské podzimní vlny epidemie, kdy musela být výrazně omezena péče v nemocnicích. V nich již platí plošný zákaz návštěv, průběžně navyšují počty covidových lůžek. V rámci plánované neurologické péče již přistoupila k omezení nemocnice v Jičíně. Trutnovská nemocnice omezila plánovanou operativu a také provoz rehabilitačního, ortopedického a onkologického oddělení. Od příštího týdne plánovanou operativu částečně omezí nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Také státní FN HK byla z důvodu nárůstu nových pacientů s covid-19 nucena mírně omezit neakutní operace. V náchodské ani dvorské nemocnici zatím péče omezena není. Od pondělí budou v nemocnicích v Česku znovu pomáhat vojáci, o jejichž pomoc zažádá i náš kraj a předpokládáme jejich nasazení na běžných i covidových odděleních, případně na odběrových a očkovacích místech nemocnic.
Současně se zvyšujícími se počty nově nakažených stoupá také tempo očkování proti koronaviru.
Aktuálně je v kraji alespoň jednou očkováno už přes 71 % populace starší 16 let. Očkovací místa navyšují denní kapacity v závislosti na počtu zájemců a do očkování vakcínou Pfizer se zapojilo už 146 praktických lékařů ve všech pěti okresech regionu. Seznam spolu s kontakty na ordinace aktuálně očkujících praktiků naleznete na www.kr-kralovehradecky.cz/praktici.
V pobytových službách sociální péče v kraji jsou celkem 4 klienti covid pozitivní. Nákaza je prokázána v 7 zařízeních, z nichž čtyři zřizuje kraj. Situace je stabilizovaná a žádné zařízení není aktuálně v karanténě. V zařízeních platí režimová protiepidemická opatření. Neplatí zde plošný zákaz návštěv.
V osmi krajských školách bylo tento týden celkem 21 žáků a pět pedagogů covid pozitivních, 194 žáků muselo do karantény. Testy do škol pro celoplošné testování 22. a 29. 11. rozvezou hasiči během příštího týdne.
…‍při setkání s dobrovolnými hasiči okresu Náchod ve Velké Jesenici na shromáždění starostů SDH jsem poděkoval za každodenní spolkovou činnost v obcích, práci s dětmi, ocenil jsem požární sport a jejich pomoc při zvládání mimořádných situacích v roce (covid, požáry, povodně, ptačí chřipka apod). Také jsem je ujistil o další podpoře kraje. Nakonec i v tomto roce, přes snížené příjmy v rozpočtech, poskytujeme finanční dotace v stejném objemu jako v předešlých letech. Doposud to bylo cca 20 mil na podporu hasičů v kraji.

Sobota, neděle
…krom trochy odpočinku s rodinou jsem měl možnost se – poprvé jako hejtman (a Vysokovák) – nejen podívat, ale i pozdravit, ocenit a popřát další tvůrčí úspěchy v rámci celostátního amatérského filmového festivalu s mezinárodní účastí „Vysokovský kohout“, který pořádá zdejší Osvětová beseda.
Festival ovlivňuje životy nejen pořadatelů, ale celé vesnice. Během desítek let si získal si pozornost amatérských filmařů celé z republiky a pro mnohé se stal i jakousi Mekkou pro dokumentární, hrané i animované filmy.
…také jsem zaznamenal, že 13. 11. je Světovým dnem laskavosti, a tak si říkám, že když už má laskavost své místo v kalendáři, měla by jej mít především v našich srdcích a skutcích, a to nejenom v tento den. A proto přeji Vám všem, aby i nadcházející týden byl laskavý pokud možno ve všech ohledech