Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…‍‍Rada KHK se 107 body programu, které byly jako obvykle z valné většiny o rozhodování ve věcech investičních, majetkových, ve školství, sociální oblasti či regionálním rozvoji.
…nad rámec zasedání Rady KHK jsme s kolegy z vedení též o dotacích. V posledním roce předchozího volebního období se na dotacích z rozpočtu kraje poskytlo cca 310 milionů korun. V prvním roce současného vedení kraje jsme s ohledem na ekonomickou krizi v důsledku protiepidemických opatření, a tím také nižší příjmy do krajských rozpočtů, nastavili úspornější režim. Přesto však i v této ekonomicky velmi napjaté době, díky odpovědnějšímu rozhodování nakonec rozdáme cca 240 milionů korun, přičemž jsem téměř přesvědčen, že o potřebnou podporu v kraji jsme se postarali a nikdo ničím netrpěl.
…diskuse na projektovými plány dostavby dvou nových pavilonů Náchodské nemocnice, která se uskuteční rekonstrukcí stávajících objektů D a E. Podaří-li se najít efektivní způsob financování a smysluplný záměr této investice, tak konečně dojde k sestěhování všech potřebných oborů do jednoho nemocničního areálu. O tom jsem již opakovaně jednal s projektanty a vedením nemocnice, nicméně zatím nejsem s výsledkem stále spokojen. Na závěr jednání byly tedy rozdány úkoly. Chci znát komplexní využití všech prostor nemocnice a budoucí využití hořejšího objektu. Pokračovat v jednáních budeme po jejich splnění.
…vyhlášení soutěže Stavba roku 2021 Královéhradeckého kraje, do které bylo letos přihlášeno 16 staveb. Tou vítěznou je knihovna v Rychnově nad Kněžnou, jejíž součástí je dnes také, multifunkční sál pro kulturní a společenské akce. Vznikla rekonstrukcí bývalého kina díky investici města Rychnov nad Kněžnou, projekční firmě IRBOS Čestice a zhotoviteli společnosti STYLBAU. (více – viz můj pondělní příspěvek)
‍♂Náš kraj má mnoho dalších architektonických skvostů a zajímavostí, z nichž některé možná už dosloužily svému původnímu účelu, ale současní projektanti, architekti a investoři citlivými úpravami či přestavbami dokazují, že celý Královéhradecký kraj je z hlediska architektury salonem republiky.

Úterý
…‍‍zasedání Tripartity KHK se tentokrát uskutečnilo v Nové Pace na Střední škole gastronomie a služeb, na které studuje 430 studentů pod vedením 40 učitelů.
V rámci jednání jsme se věnovali vyhodnocení situace ve zdravotnictví z pohledu zatížení nemocnic, zdravotníků, vývoj epidemie a očkování. Diskutovali jsme nad problémy při zajištění primární zdravotní péče v kraji, možnostmi rozšíření kapacit zdravotnických škol prostřednictvím nového způsobu studia v kombinaci učebního a maturitního oboru s možností se v průběhu studia rozhodnout o cílové úrovni vzdělání. Probrali jsme investice ve zdravotnictví.
V souvislosti se sociální problematikou jsme diskutovali o současné situaci v našich domovech pro seniory, rozebrali jsme úvahy o investicích do této oblasti.
Zástupci Úřadů práce, nás informovali o tom, že budou poskytovat příspěvky při vyúčtování energií u dodavatele poslední instance (bližší podmínky naleznete na webu úřadu práce) nebo na okamžitou pomoc pro zajištění základních potřeb těm, kteří se při splácení vysokých záloh dostanou do sociálních problémů.
Probrali jsme též aktuální informace z dopravy, a to konkrétně k dostavbě dálnic v našem kraji a plánovaným rekonstrukcím silnic pro příští rok.
‍Ve školství chceme modifikovanou úpravou provedených změn před třemi lety stabilizovat a vyřešit situaci Hořice-Lázně Bělohrad, Nové Město nad Metují-Opočno, Hronov-Velké Poříčí-Červený Kostelec.
⚖Probrali jsme tzv. Milostivé léto a v neposlední řadě také informace z celostátní tripartity a z jednání s vládou, kde byly jedním z hlavních témat energie a nárůst jejich cen.
V průběhu návštěvy novopacké střední školy jsem se osobně seznámil s rámcovými osnovami oborů pekař, kuchař, cukrář, truhlář, krejčí a bylo moc fajn si se studenty některých z nich povídat o studiu a jejich dalších plánech po skončení školy. Náplň učebního oboru sladovník-pivovarník jsme si mohli přiblížit i v rámci prohlídky pivovaru Nová Paka, který produkuje cca 6 mil piv ročně. Studenti naší školy zde mají pro potřebnou praxi vynikající podmínky.
…byle jsem také v Domovském důchodců v Tmavém Dole, který navštěvuji za posledních pět let poměrně často a kromě toho, že jsme toho spolu s klienty i milým personálem při těchto setkáních už hodně napovídali nebo byli na společném výletě, zlepšuje se také prostředí samotného domova. Moje úterní návštěva byla spojena s oficiálním ukončením stavebních prací a zahájením provozu nové budovy, která splňuje ty nejpřísnější požadavky na materiálně-technické standardy a je vybavena nejmodernějšími asistativními technologiemi, jako je např. stropní zvedací systém ve všech pokojích apod.
Krajská investice za více než 170 milionů korun zvýší současnou kapacitu domova o 56 lůžek pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí.
Nová budova má třípodlažní centrální část a dvoupodlažní ubytovací křídla, uprostřed každého z nich je komunikační prostor. Jednotlivá křídla spojuje centrální část a tvoří tak hlavní provozní tunel v každém podlaží. V této části je také schodiště a výtahy. Hlavní zdroj tepla zajišťuje soustava tepelných čerpadel. Budova má kapacitu 83 lůžek. Projekt zahrnoval i úpravu okolí, například komunikace, chodníky a osvětlení. K dispozici je parkoviště s 52 parkovacími stáními. Výstavbu nové budovy jsme financovali z velké části ze svého rozpočtu. Celková částka dosáhla na více jak 170 milionů korun s DPH, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytlo dotaci 65 milionů korun.
Zhotovitelem stavby je sdružení Společnost STYLBAU – BAK. Projekt od studie proveditelnosti až po předání uživateli zajišťoval odbor investic KÚ KHK a dotaci ke krajské investici zajišťovalo Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI). Poděkování patří také řediteli domova – Mgr. Antonínu Stanislavovi, který se svou iniciativou a zkušenostmi z legislativního prostředí o prosazení investice sám velmi zasadil.
Osobně jsem také intervenoval za to, abychom do nové budovy umístili dle možností i klienty, kteří díky nové výstavbě, jíž předcházelo zbourání některých původních částí objektu, byli na nezbytnou dobu omezeni v komfortu a jsem moc rád, že se to podařilo.
‍♂Vzhledem ke stárnutí populace a zvyšujícímu se počtu spoluobčanů, jež potřebují pravidelnou pomoc, stojíme v blízké budoucnosti před úkolem, rozšiřování kapacity sociálních zařízení. Kraj aktuálně realizuje i další stavby domovů pro seniory, a to v Opočně, Borohrádku a Žacléři. Do roku 2026 hodlá kraj investovat do sociálních zařízení přes dvě miliardy korun. Bude třeba ale také rozvíjet terénní služby a vést i diskuse o legislativních změnách, které by vytvářely důstojné podmínky pro ty, kteří pečují o své blízké doma.

Středa
…oslavili jsme 32. výročí jednoho z významných milníků našich novodobých dějin, který byl ale také součástí velké společenské změny v zemích celého tehdejšího „východním bloku“.
‍♂Oslava 17. listopadu není o patosu, ale je připomenutím i toho, co tomuto milníku předcházelo. Pokud nebudeme schopni si vzpomenout a poučit se, brzy staneme před dalším. Je jenom na nás, zda jej překročíme změnou vlastního pohledu a přístupu či dopustíme další náraz. Nemusí být sametový. (více – viz můj středeční příspěvek)

Čtvrtek
…krom administrativy a řady operativních jednání, jsme se s kolegy sešli také nad přípravou rozpočtu kraje pro rok 2022. Projednáváme jeho přípravu nejen v Radě KHK, ale i na finančním výboru zastupitelstva. Držíme se opět vyrovnaného rozpočtu, který vzhledem k očekávanému vývoji ekonomiky počítá s odhadem spíše nižších příjmů, což mimo jiné znamená nenavyšovat jednotlivé kapitoly rozpočtu z hlediska spotřeby bez konkrétních důvodů . Snahou bude zachovat co nejvíce peněz do investic, proto pět začneme například s nižšími objemy v oblasti dotací. Jakékoliv navyšování čehokoliv bude vycházet z reálného vývoje příjmů v roce 2022.
…vyhodnocováním epidemické situace a jejím řešením v kraji se zabývám s pracovním týmem krizového řízení krajské bezpečnostní komise každý den, a od čtvrtka také s ohledem na vládou vydaná nová opatření. Se zrychlujícím se trendem nárůstu nakažených osob, se zvyšuje také tempo očkování.
Aktuálně je v našem kraji alespoň jednou očkováno 70% populace starší 16 let.
V krajských nemocnicích zdravotníci očkovali i v sobotu 20. 11., FN HK v průběhu celého víkendu. Informace o ordinačních hodinách očkování nemocnice zveřejňují na svých webových stránkách.
Rezervace termínů očkování přes registrační systém umožňuje nemocnicím rychleji zareagovat a dle zájmu více rozšiřovat ordinační hodiny pro očkování, nicméně opakovaně upozorňuji, že se lze nechat očkovat i testovat bez registrace. Nemocnice také posilují víkendové kapacity na PCR testy.
Do očkování vakcínou Pfizer se zapojilo už 146 praktických lékařů ve všech pěti okresech regionu. Seznam spolu s kontakty na ordinace aktuálně očkujících praktiků naleznete na www.kr-kralovehradecky.cz/praktici
Ve všech nemocnicích v KHK se s covidem léčí 106 pacientů a z toho 23 leží na JIP, ale tato čísla se průběžně mění. Nejhorší situace v šíření nákazy je nyní na Hořicku a Hradecku.
V celém regionu platí plošný zákaz návštěv v nemocnicích. Ty průběžně navyšují počty covidových lůžek, částečně omezují některou neakutní péči a připravují se na další nárůst hospitalizovaných. V Rychnově nad Kněžnou a v Trutnově vypomáhají na covidových odděleních, na odběrových a očkovacích místech nemocnic celkem vojáci a od 22. 11. bude mít čtyři vojáky také k dispozici náchodská nemocnice.
V pobytových sociálních službách v kraji je aktuálně 19 klientů a 12 pracovníků pozitivních. Hygienická opatření jednotlivá zařízení zpřísňují tak, aby se co nejvíce minimalizovalo riziko rozšíření nákazy. Domov pro seniory Pilníkov, Dědina Opočno, GC Týniště nad Orlicí již mají zákaz návštěv. Plošný zákaz v těchto zařízeních zatím nezvažujeme, protože přerušení osobního kontaktu s rodinnými příslušníky působí na klienty negativně. Vše se bude dále řídit vývoje epidemie.
‍Ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem hasiči rozvážejí antigenní testy a ke čtvrtku zde bylo evidováno 64 pozitivních žáků, 423 žáků v karanténě,17 pozitivních pedagogů a šest pedagogů je v karanténě.
Kraj nesouhlasí s iniciativou Zlatý špendlík, která blokuje práci hygieniků. KHS musí hlavně trasovat, vyhodnocovat a přijímat operativní opatření v pandemii.

Pátek
…nemusí to být jenom covidový virus, který dokáže člověka vyřadit z boje, jak jsem si v pátek po noci s teplotami a zimnicí sám ověřil. Zůstal jsem tedy pouze v pohotovostním pracovním režimu raději doma.

Sobota, neděle
…‍♂bylo to správné rozhodnutí, neb jsem se díky dnu odpočinku dostal opět do formy a mohl jsem přijmout pozvání do Semechnic, kde bylo slavnostně předáváno hasičské výjezdové vozidlo pro zdejší JSDH. Ke všem složkám IZS, dobrovolné hasiče nevyjímaje, mám vztah zejména díky své předchozí profesi, ale podporuji jejich činnost i jako hejtman, a hlavně jako obyčejný člověk, který si uvědomuje, že téměř v každé oblasti našeho konání může nastat situace, kdy budeme potřebovat jejich pomoc. Proto jsme se také na vedení kraje snažili, abychom přes obecné snížení dotací v letošním roce, pro naše hasiče v kraji zachovali co možná nejvíce, a nakonec pro činnost a dovybavení těch profesionálních a dobrovolných poskytneme skoro 20 mil korun. A pokud jen trochu mohu, rád se s těmi, kteří nám dobrovolně velmi často pomáhají, setkávám osobně. Pokaždé cítím potřebu dát najevo svůj respekt a vyslovit poděkování. Vím však, že to nestačí, a proto jsme společně i tentokrát diskutovali o podmínkách pro jejich činnost, o současné situaci a jejich připravenosti, neboť jsou jednou z důležitých součástí integrovaného záchranného systému v kraji.
‍‍‍Zbytek víkendu jsem strávil s rodinou a při přípravě na další týden. Přeji Vám do něj hlavně hodně zdraví a pokud je to možné, tak i pozitivní energie. Jsou to totiž spojené nádoby.