Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…❄konec listopadu přinesl ochlazení i příval sněhu, a proto jsem se hned na rozjezd týdne zajímal o informace k aktuálním stavu a průběhu údržby krajských silnic. Silničáři již zasahovali po celém území, v terénu byla veškerá technika a díky tomu se daří všechny komunikace udržovat s opatrností sjízdné. Stav jednotlivých komunikací lze sledovat online prostřednictvím aplikace https://uskhk.eu/suhhkap/
…pravidelná porada k současné epidemické situaci, na níž jsme se dohodli o navýšení možností testování na stávajících odběrových místech a dále i v rámci aktivace mobilního týmu a v areálu nemocnic v Jičíně a Rychnově na Kněžnou týmem společnosti GHC Genetics (v následujícím týdnu to bude v Jičíně 7. a 9. 12., v Rychnově n. K. 8. a 10. 12. – vždy od 13 do 17 hodin). Snažíme se tak zajistit co nejširší možnosti testování, a přitom také odlehčit přetíženým zdravotníkům. ‍♂Aktuální informace lidé najdou na webových stránkách jednotlivých zdravotnických zařízení.
…‍‍mimořádné zasedání Rady KHK k již probíhajícím investičním akcím, ale také k řešení okolností naplánované rekonstrukce Domova pro seniory ve Dvoře Králové nad Labem.
…uskutečnilo se výběrové řízení na ředitele KÚ KHK na nástupce stávající ředitelky JUDr. Ivany Křečkové, kdy v rámci všech posuzovaných kritérií vyšel jako nejvhodnější kandidát na tento post Ing. Miroslav Vrba, MPA. Těší mne, že se tak nejenom naplnilo moje malé přání, aby tuto funkci získal někdo, pro nějž není prostředí úřadu cizí a zná jeho mechanismy, ‍♂ale jsem také přesvědčen, že v kombinaci se svou doposud prokazovanou odpovědností i odbornou kompetencí, lze předpokládat, Ing. Miroslav Vrba, MPA bude schopen naplnit všechna očekávání, která s sebou výkon této funkce přináší. Na úřadu není nováčkem, pracuje zde dvacet jedna let a není tajemstvím, že s paní ředitelkou Křečkovou, zejména v oblasti organizační a legislativní úzce spolupracuje. Já osobně si z dosavadní spolupráce s Miroslavem Vrbou cením kromě jeho odborné zdatnosti i jeho manažerské zralosti, systematičnosti, a pragmatického přístupu, který mu ale nebrání přijímat nové výzvy. A nepochybuji o tom, že při výkonu své nové funkce, při spolupráci se mnou i se všemi kolegy krajského úřadu, využije svůj smysl pro řád, nadhled a diplomatické jednání, naplno.

Úterý
…videokonference Asociace krajů s vládou k současné situaci (vývoj epidemie, opatření k snížení růstu nových případů, kapacity na očkování a v nemocnicích a další celorepublikové témata).
V našem kraji přibylo za posledních 7 dnů přes 5000 nových případů nákazy covid-19. Za poslední týden se zde nechalo očkovat přes 18 000 zájemců (alespoň jednou dávkou je to celkem již cca 72% populace starší 16 let). Nemocnice navyšují očkovací kapacity. Lidé mají nadále možnost očkování bez předchozí registrace na deseti místech. Se starosty obcí také znovu jednáme o možnosti mobilního očkování prostřednictvím očkovacího kamionu.Očkuje také více jak 140 praktických lékařů (www.kr-kralovehradecky.cz/praktici). FN HK bude nyní kromě ambulancí očkovat ve vybraných dnech předem registrované i v přízemí Pavilonu interních oborů a v Pavilonu profesora Bašteckého. Od nového roku bude zajištěna možnost očkování dětí, které připravujeme společně s dětskými pediatry a stejně jako u dospělých bude očkování možné přímo v ordinacích praktiků.
… otevřeli jsme nový obchvat Domašína, resp. přeložku silnice II/321, jejíž náklady činily více jak 116 mil korun. Ukončený obchvat se tak stává významnou součástí dopravního spojení průmyslové zóny Solnice-Kvasiny ve směru na Hradec Králové a Prahu. Provoz mezi Solnicí a Častolovicemi bude plynulejší a bezpečnější, uleví se i místním občanům, které zatěžovala nadměrná kamionová doprava.
♨Součástí realizace bylo též přeložení plynovodu a vodovodu, výstavba zemního tělesa včetně odvodňovacích příkopů, realizace konstrukčních vrstev vozovky a následná pokládka modifikovaných asfaltobetonových směsí pomocí 3D nivelace. (více – viz můj úterní příspěvek)
Stavba přeložky je první akcí financovanou z prostředků SFDI v rámci usnesení vlády. ‍♂Rychnovsko si však zaslouží další potřebné dopravní investice. V nejbližší době bychom se chtěli pustit do dokončení obchvatu Opočna, musíme dostavět obchvat Solnice a v roce 2023 je před námi zahájení výstavby obchvatu Rychnova nad Kněžnou.
…a ještě prohlídka rekonstrukce silnic v HK, kde ŘSD dokončilo výstavbu protihlukové stěny (v délce ¾ km) u silnice I/37 na Rašínově třídě za na téměř 43 mil korun bez DPH, která výrazně sníží hlučnost a uleví tak obyvatelům v jejím v okolí. Jsem rád, že ŘSD touto investicí vyšlo městu i kraji vstříc. Často i já odpovídám na dotazy k této stavbě a navazující rekonstrukci vnitřního okruhu v blízkosti FN HK a věřím, že nepříjemná dopravní omezení následně vynahradí důležité snížení hluku v okolí Hradubické ulice a po opravě uživatelsky bezpečná silnice na vnitřním okruhu. Ve stěně jsou dva únikové východy, a kromě výplňového materiálu pohlcujícího zvuk, bude opatřena panely pro popínavé rostliny. Během stavby byly přeloženy sítě a vybudováno nové osvětlení.

Středa
…mnoho administrativy, dílčích jednání s kolegy a také každodenní videokonference pracovního týmu COVID.
…namátkou mohu zmínit prosbu, s níž jsem se obrátil na zdravotníky působící mimo nemocnice o pomoc v souvislosti se zvýšeným počtem hospitalizovaných pacientů. Usnesení vlády jim to v současné epidemické situaci ukládá jako pracovní povinnost , ale já si uvědomuji jejich nesmírně vysoké pracovní nasazení v rámci svých pracovišť, jejich ochotu a pomoc v nemocnicích v předchozích vlnách i při zajišťování očkování a testování, a jsem přesvědčen, že bychom je měli o další součinnost nad rámec jejich pracovních povinností poprosit, nikoliv jim ji nařizovat.
…‍♂následkem protipandemickým opatření přišlo v našem kraji o možnost prezentovat své řemeslo a prodávat výrobky, zejména nyní v předvánočním čase, téměř 80 řemeslníků. Pro některé z nich může to může být dokonce likvidační. Snažíme se tedy zajistit výrobkům určeným pro adventní trhy alespoň částečný odbyt. Obrátili jsme se proto na zřizované organizace s výzvou, aby oslovily zvolené výrobce na přímo a dojednaly nákup zboží. Je to možnost, jak pomoci konkrétním lidem, podpořit lokální produkci, pomoci uchovat tradiční řemesla. Spolu s kolegy ve vedení kraje jsme začali jako první a nakoupili jsme například vánoční ozdoby, medovinu nebo sirupy. Velký zájem projevili i ostatní zaměstnanci úřadu.

Čtvrtek
…‍‍jednání s předsedou zastupitelského klubu ANO, s nímž jsem chtěl vzhledem k důležitým bodům, jako je například schvalování rozpočtu v rámci nadcházejícího zasedání zastupitelstva, dopředu diskutovat, aby všichni zastupitelé byli připraveni a samotný průběh jednání byl maximálně efektivní.
…v oblasti dopravy jsem řešil aktuální stav a pohled na potřebné investiční akce v železniční infrastruktuře, například záměry výstavby výhybny v České Metuji v návaznosti na případné mezinárodní spojení na trati Wroclaw, Meziměstí, Hradec Králové a Pardubice nebo potřeby kraje pro naplánování vnitrostátních železničních dálkových spojů objednávaných ministerstvem dopravy
…‍♀se starostkou Hostinného jsme diskutovali o záměrech výstavby cyklostezek v tomto regionu, které si s ohledem na potřebu vybudování podjezdu dotýkají také železnice. Přislíbil jsem, že kraj i s ohledem na dlouhodobě plánovanou rekonstrukci železnice, vstoupí do jednání se Správou železnic, neboť vše by mohlo být součástí jedné stavby.
…jednal jsem také o aktuálních problémech s vytvářením Nemocničního informačního systému v kraji (budu chtít jednání s generálním ředitelem dodavatele kvůli zásadnímu zpoždění v dodávkách systému) a absolvoval jsem další s řady jednání o potřebných změnách v řízení zdravotnického holdingu (chci mít návrhy připravené do konce roku).
…‍♂sleduji také průběžně publikovaná vyjádření a vyhlášení vlády v souvislosti s vývojem epidemie a myslím, že budeme-li v jednom dni tlačit na plošné očkování a současně oznamovat, že se zkracuje délka jeho platnosti, ztratíme důvěru nejenom těch již očkovaných, ale ty, co ještě váhají, stěží přesvědčíme. Což takhle jako první krok dořešit konečně! očkování II.a III. dávkou u rizikových skupin?

Pátek
… videokonference krajského pracovního týmu COVID k vývoji epidemie v našem kraji a shrnutí – 5 500 nových případů týdně, 280 pacientů v nemocnicích. V kraji probíhá úspěšně podávání protilátek a očkování. Situace se zásadně nezhoršuje, je cca 2. týden stejná a já pevně věřím, že jsme na stropu vývoje této vlny. Současně děláme vše proto, abychom předcházeli prudkému nárůstu hospitalizací – navýšením kapacit testování a očkování.
Avšak s ohledem na současnou situaci nejenom v našem kraji a aktuální vládní strategii se nemohu ubránit otázce, zda není přesvědčivější říkat: v tuto chvíli je nejúčinnějším prostředkem proti fatálním důsledkům epidemie očkování a každý jej můžete využít. Nejste-li si jistí, poraďte se se svým lékařem a využijte všech možností, jak se lépe chránit! Než stále jenom skloňovat: nesmíte a musíte!?
…jednání s vedoucím odboru dopravy k problematice platby za vjezd na nádraží, financování veřejné dopravy v příštím roce, o kterém budeme muset jednat na začátku roku i s městy, vyhodnocení situace na ÚDRŽBĚ SILNIC a Správě silnic s ohledem na rozpočty příštího roku. Probrali jsme také, výsledky projednávání plánů na investice do železniční infrastruktury a záměry na změny v centrálním řízení autobusové a železniční dopravy.
…debata o přípravě na čerpání peněz z tzv. ITI pro aglomeraci Hradce Králové a Pardubic. Probírali jsme zejména přípravu a stav projektů v oblasti sociální, muzeí a IT za cca 300 mil korun.
…‍♂v minulých měsících jsem jednal se starosty, policií a dalšími, abychom zkusili vyřešit problémy parkování na Šerlichu v zimním období. Potěšilo mne, když za mnou kolegové přišli s řešením v posílení autobusové dopravy přes hřeben Orlických hor, které vstoupí v platnost v neděli 12. prosince 2021 v rámci celostátní změny jízdních řádů železniční i autobusové dopravy.
Ve spolupráci s obcí Deštné v Orlických horách posilujeme víkendovou dopravu mezi Deštným v Orlických horách, Šerlichem a Orlickým Záhořím takto: ➡o víkendech od 12. prosince 2021 do 5. března 2022 pojedou autobusy z Deštného v Orlických horách na Šerlich téměř jako kyvadlová doprava ,a to v 8:05, 8:25, 9:04, 9:25, 9:45, 10:25, 10:28, 11:25, 12:25, 12:50, 13:45, 14:25, 15:20, 15:55 a v 16:25. Většina spojů pak pokračuje do Orlického Záhoří a spoje v 9:45, 13:45 a 15:55 až do Rokytnice v Orlických horách. Cestující se na Šerlich a do Orlického Záhoří mohou dostat nejen z centra Deštného v Orlických horách, ale také z okolních obcí – například z Kounova, Sedloňova, Olešnice v Orlických horách či z Dobrušky, Rokytnice v Orlických horách, Hradce Králové a Náchoda.
⬅Z Orlického Záhoří do Deštného v Orlických horách autobus pojede o víkendu v 9:00, 9:45, 10:05, 11:00, 13:00, 13:45, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 a 17:30. Spoje s odjezdem v 10:05 a ve 14:00 budou z Deštného v Orlických horách pokračovat přes Sedloňov do Olešnice v Orlických horách. Spoje s odjezdem v 9:00, 13:00, 15:00 a 17:00 pokračují z Deštného v Orlických horách do Dobrušky.
Věřím, že víkendové výrazné posílení veřejné linkové dopravy mezi Orlickým Záhořím a Deštným v Orlických horách během zimní sezony, odlehčí přeplněnému parkovišti na Šerlichu. Návštěvníci hor mohou odstavit své auto i na parkovišti v Orlickém Záhoří či v Deštném v Orlických horách u sjezdovky a :dále pokračovat veřejnou linkovou dopravou, čímž mohou také předejít přetížení parkoviště na Šerlichu. Více informací ➡ www.dopravakhk.cz

Sobota, neděle
…‍‍‍trocha odpočinku a času s rodinou, spojeným s těšením se i obavami našeho pětiletého hrdiny z očekávané večerní návštěvy Mikuláše
‍♂Vám všem přeji krásný zbytek druhé adventní neděle, které se říká, bronzová a druhé zapálené svíci betlémská, symbol jesliček, lásky nebo také „mír“ – vyberte si podle sebe, co od ní do nadcházejícího týdne očekáváte. ☝A nezapomeňte si dávat pozor na čerty s andělskou tváří a anděly s čertovskou duší.