Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…na rozjezd týdne jsem si povídal s redaktorkou ČRo nejenom o uplynulých vánočních svátcích, ale i o tom, co máme před sebou v tomto roce: https://hradec.rozhlas.cz/hejtman-cervicek-najdeme-v-sobe-silu-respektovat-nazory-druhych-aby-spolecnost-8652459#player=on
…‍‍mimořádná Rada KKH, po které následovala pracovní rada, na níž jsme s kolegy řešili stav plnění dodávky Nemocničního informačního systému, probrali jsme změny v řízení zdravotnického holdingu a jednotlivých nemocnic a diskutovali jsme o finančních příslibech u investičních akcí v jednotlivých oblastech.
…setkání se starosty Broumova a Nové Paky k záměrům rekonstrukcí a rozšíření kapacit v domovech pro seniory v návaznosti na získané dotace a náš příslib, že se spolufinancováním těchto záměrů, které jsou v našem kraji v souvislosti se stárnutím obyvatelstva důležité, pomůžeme.
…setkání s představiteli 7 destinačních společností našeho kraje, jimž je stejně tak, jako podporujeme činnost MAS, potřeba pomáhat s vytvářením podmínek pro jejich fungování. Jsou v regionu rovněž nositeli rozvoje a dalších peněz, a to nejen do cestovního ruchu. Poděkoval jsem za jejich aktivity a přislíbil projednání navýšení podpory jejich další práce. Probrali jsme také, jak jejich činnost ovlivní vznik příspěvkové organizace Královéhradecká centrála cestovního ruchu.

Úterý
…jednání s ředitelem Domova pro seniory v Tmavém Dole o jeho dalším rozvoji, organizačních změnách a fungování v současné době ovlivněné režimovými opatřeními.
…videokonference Asociace krajů s ministrem zdravotnictví k vyhodnocení současné epidemiologické situace a k přípravě na její další vývoj s ohledem na předpokládaný vliv mutace Omikron. V našem kraji bylo k úterku cca 2000 případů týdně. Máme cca 120 hospitalizovaných pacientů, z toho na JIP zhruba 22 (na přelomu listopad/prosinec to bylo zhruba 5400 nových případů týdně, 250 hospitalizací a z toho zhruba 55 na JIP)
…jednání s ředitelem ISSS o přípravě na květnovou konferencei s tématem internet ve veřejné správě. Každoročně se spolupodílíme má podpoře této akce, a navíc budeme mít možnost se i pochlubit s úspěšnými projekty (například datový portál kraje). Získané nové informace či inspiraci, následně využijeme nejen při práci na vzniku nového krajského inovačního centra.
…ve zbytku dne jsem absolvoval setkání k přípravě a spoluúčasti na zářijové mezinárodní konferenci k odkazům bratří Čapků v našem kraji a jednání s producenty regionálního vysílání ČT o možnosti propagovat cestovní ruch a zajímavosti kraje v pořadu Toulavá kamera.

Středa
…‍společně s náměstkem pro oblast školství jsem se velmi podrobně věnoval tématu dalšího rozvoje středních škol, zavádění nových inovací a technologií, mezinárodní spolupráci, ale i nutnosti efektivně přenastavit některé činnosti a kompetence v oblasti přenesené státní správy v projektových záležitostech a dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Příští týden budeme pokračovat, abychom se domluvili již na konkrétních krocích.
…jednání se starostou Opatovic nad Labem (první obec za hranicí našeho kraje) ohledně převedení majetku pro dobrovolné hasiče a drobné pomoci v souvislosti s provozem cyklostezky z HK do Pardubic. Probrali jsme však i aktuální záměr kraje udělat rekonstrukci silnice HK – Vysoká s přeložkou a připojení na frekventovanou tzv. Hardubickou silnici I. třídy mezi HK a Pardubicemi.
…‍♂při přesunech na jednotlivá jednání sleduji také mediální výstupy a některé z nich mne nutí nejenom k zamyšlení, ale i ke komentáři – viz můj středeční příspěvek k aktuálně často diskutovanému způsobu výběru nového policejního prezidenta, kdy je třeba si uvědomit, že jakákoliv zvláštní komise pro jeho výběr je o ničem, neboť jak vyplývá i z kompetenčního zákona, za to, kým bude tato pozice obsazena, má být osobně odpovědný ministr vnitra!
…a jsem moc rád, že mohu informovat o tom, že výstavba druhé etapy přeložky silnice II/298 v celkové hodnotě 217 mil korun, by měla začít nejpozději v únoru. Bude dokončením obchvatu Opočna a napojením na nově dokončenou dálnici D11 do Jaroměře, a významnou přístupovou komunikací do Orlických hor. Stavba má trvat tři roky, musí překlenout údolí Zlatého potoka, a proto bude vedena po mostním objektu. Musí se také vypořádat se ztíženými geologickými podmínkami údolní nivy a bude třeba vystavět opěrné zdi. Součástí stavby budou přeložky účelových komunikací, kanalizačních a vodovodních přípojek a veřejného osvětlení. Vyžádá si úpravu meliorací a následnou rekultivaci okolí. Vzniknou i nové chodníky a nové osvětlení kruhové křižovatky. Omezení silničního provozu si vyžádá pouze závěrečné napojení na stávající silniční síť.

Čtvrtek
…pracovní návštěva Pece pod Sněžkou a následně slavnostního otevření záchranářské stanice v Temném Dole, která vznikla rekonstrukcí dvou krajských objektů a kromě toho, že výrazně zkrátí dojezdový čas do horských středisek, kam vyjíždějí záchranáři v této oblasti nejčastěji, bude také moderním výukovým a výcvikovým střediskem pro složky IZS. (více – viz můj čtvrteční příspěvek)
…nikdy nekončící administrativa a běžná pracovní setkání na KÚ – například na téma vyjmutí některých částí dálnice D11 ze zpoplatnění apod.
… opět videokonference s ministrem zdravotnictví, kdy za mne asi nejdůležitějším bylo připomínkování navrhovaného dalšího zkrácení a výjimek z karantén u zdravotníků, příslušníků IZS, profesí kritické infrastruktury apod.

Pátek
…ℹdalší z jednání se společností ICZ o Nemocničním informačním systému, čemuž předcházela moje pracovní schůzka za účasti náměstka s generálním ředitelem společnosti. Trváme na předání kompletního produktu do konce května a zkušebním provozu 6 měsíců tak, aby mohl být v prosinci tento projekt ukončen.
…setkání s biskupem Vokálem z Královéhradeckého biskupství, kdy jsme si krom přání zdraví a všeho dobrého v novém roce, povídali také o dalších plánech rozvoje biskupského gymnázia v HK.
…jednání s ředitelkou Úřadu OS Český Červený Kříž Jičín paní Harbichovou o další činnosti tohoto spolku, podpoře kraje a součinnosti s IZS a zdravotnictví v našem regionu. Za mě je v tuto chvíli prioritou podpora v podobě převedení vyřazované zdravotnické sanitky tomuto spolku, aby mohl kromě vzdělávacích aktivit pomáhat v kraji i jinak.
…jednání Bezpečnostní rady KHK k připravenosti na zrychlování šíření varianty Omikron, která je podle hygieniků v regionu nyní zastoupena v 15 až 20 %. Jsme v kontaktu s krizovými pracovníky obcí a zaslali jsme také apel na rozhodující firmy a organizace jako jsou vodárny, odpadové služby a ostatní služby kritické infrastruktury, aby zvážily přijetí opatření pro zabezpečení důležitých služeb a potřeb obyvatelstva, resp. obecně pro chod celého regionu.
Krom 11 míst v nemocnicích a vybraných dalších zdravotnických zařízeních v regionu očkují ve svých ordinacích také praktičtí lékaři a o víkendu se nabídka očkování bez předchozí registrace rozšířila prostřednictvím mobilního očkovacího týmu i na autobusové nádraží v Nové Pace na Jičínsku.
Alespoň jednou očkováno je cca 74 % obyvatel kraje starších 16 let.

Sobota, neděle
…‍‍‍čas s rodinou a příprava na nadcházející týden, do nějž vám přeji, abyste si možná více než nutnost novoročních předsevzetí uvědomovali, že každý den, je nový začátek