Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…porada vedení kraje k projednání organizačních změn na KÚ (počet zástupců ředitele snížíme pouze na jednoho, kancelář hejtmana zařadíme pod odbor organizační a právní atd.). Seznámili jsme se s informacemi o přijímaných opatřeních v kraji s ohledem na očekávaný nástup Omikronu a s rozhodnutím ministerstva o našem odvolání ke snížení lhůt pro výjimky na Opatovickou elektrárnu. Zabývali jsme se také přípravou na přislíbenou podporu a záměry spolufinancované z evropských dotací v oblasti kultury i potřebnými změnami v rámci vyhlášených dotačních programů.
…‍‍Rada KHK s 96 body programu, na níž byl mimo jiné projednán a schválen rozsah veřejné autobusové a železniční dopravy na tento rok v našem kraji (cca až 6 mil vlako km a cca až 20 mil km v autobusové dopravě), dále záměry v dopravních stavbách, které budeme financovat v příštím období z evropských peněz (např. přeložka z Bělovsi do Velkého Poříčí, Týniště-Albrechtice, silnice Poděbradova v Jičíně, nebo rekonstrukce silnice Kopidlno-Libáň a řada dalších) a aktualizované investiční záměry. Odsouhlasena a zohledněna v rozpočtu pro tento tok byla i pomoc s financováním sociálních služeb v souvislosti s rozpočtovým provizoriem a převody financí v jednotlivých oblastech (školství, zdravotnictví, kultura apod.). Projednány byly výsledky veřejných zakázek, majetkové a investiční body programu, a také výborné výsledky hospodaření ZOO Dvůr Králové nad Labem, kdy ušetřené peníze převádíme na investiční záměry v tomto roce.
…jednání s náměstky pro zdravotnictví a investice o záměrech připravovaných v našich nemocnicích (zejména jsme řešili výstavbu urgentního příjmu včetně navazujících objektů a rekonstrukce v nemocnici Trutnov a chceme zde pokračovat také s přípravou na výstavbu parkovacího domu).

Úterý
…pracovní setkání se starostou Borohrádku, abychom probrali probíhající realizace investice do domova seniorů, rozvoj obytné zóny v návaznosti na připravovanou silniční přeložku, která povede nad modernizovanou železniční tratí, ale také opravu místní přístupové komunikace i III/3172, jejíž v minulém roce realizovanou rekonstrukci jsme k vůli závadám nepřevzali a zhotovitel je bude muset v tom letošním odstranit na vlastní náklady (viz můj úterní příspěvek).
…videokonference Asociace krajů ČR s ministrem zdravotnictví k vyhodnocení současné epidemiologické situace a stavu příprav na předpokládaný vývoj s ohledem na Omikron.
Očekáváme, že počty nově nakažených se budou podobné jako loni v listopadu, ale predikce následků nemusí být katastrofické. Alespoň jednou očkováno bylo doposud téměř 74 % obyvatel starších 16 let.
…setkání s novináři, kde byli informováni o výsledcích jednání pondělní Rady KHK, ale také o připravovaných změnách v řízení krajského zdravotnictví s cílem řídit nemocnice efektivně s jasnými kompetencemi, s větším dohledem a kontrolou i ze strany politiků v kraji, jichž je z pozice zřizovatele krajské zdravotnictví také jejich odpovědností. Informovali jsme o doposud projednaných organizačních a personálních změnách, snížení počtu lidí v představenstvu holdingu, novém šéfovi zdravotnického holdingu, zastoupení ve vedení v holdingu pouze jedním ředitelem a předsedkyní zdravotnického holdingu, změny ve struktuře správních rad nemocnic, kde zůstává se všemi kompetencemi ředitel nemocnice, ale nově ve tříčlenných radách bude zástupce holdingu a člen vedení rady kraje.

Středa
… administrativa, pokračující diskuze o změnách na úřadu, pracovní setkání s kolegy a také jsem se zúčastnil jednání Dopravního výboru KHK, na němž byly diskutovány plány na letošní dopravní stavby, změny v autobusové a železniční dopravě. Hodnotili jsme nejen rozsah a spolehlivost veřejné dopravy, ale i náběh nových autobusů a změn v nasazovaných vlacích, diskutovali jsme nad poplatky vjezdů autobusů na nádraží a plány na úpravy železniční dopravní infrastruktury v našem kraji.
…na KÚ jsem přivítal nového starostu Trutnova Michala Rosu, který přijel rovnou s několika konkrétními body, týkajícími se spolupráce a pomoci ze strany kraje v oblasti dopravy a zdravotnictví. V té první oblasti jsme probrali zejména připravované kroky, které jsem již předjednal na ministerstvu dopravy i s ŘSD, a které by měly napomoci zmírnit předpokládaný nárůst dopravy před dokončením dostavby D11 v úseku z Trutnova směrem na státní hranici s Polskem. Druhým tématem byla modernizace nemocnice v Trutnově, a to včetně zvýšení parkovací kapacity pro zdravotníky i pacienty. Přislíbil jsem, že budu společně s kolegy hledat způsob a možnosti, jak nalézt pro takovou investici odpovídající finanční prostředky a tím i možný časový rámec realizace. (více – viz můj středeční příspěvek). Michala Rosu jsem také požádal, aby připravil setkání s představiteli měst okresu Trutnov k projednání aktuálních priorit a potřeb samospráv v tomto regionu.

Čtvrtek
…videokonference se starosty (ORP) měst a hned poté další videokonferenční setkání s krajskou pracovní skupinou COVID k aktuálnímu vývoji, kdy z nově odhalených případů již ze 70 % převládá varianta Omikron. Za posledních sedm dnů v regionu přibylo 2271 nově nakažených, nárůst se zatím ale neprojevil v našich nemocnicích, kde mezitýdně počet hospitalizovaných s touto nákazou mírně poklesl ze 135 na 114 (z toho 30 na JIP). V souvislosti s rizikem a vládními opatřeními k očekávanému masivnímu šíření varianty Omikron se i v našem kraji připravujeme na plošné testování, které bude povinné pro všechny zaměstnance. Kromě soukromého sektoru informujeme také úřady a jednotlivé samosprávy, se kterými jsme v pravidelném kontaktu. Musíme být rovněž připraveni na to, že vlivem karanténních opatření může dojít k výpadku některých profesí v kritické infrastruktuře a dalších nouzových služeb. Například s dopravci jednáme o případném výpadku řidičů, který bychom museli řešit omezením vybraných spojů veřejné dopravy. Vedle testování pokračuje také očkování proti covid-19 na 11 místech v našem kraji, nadále očkují i praktičtí lékaři. Seznam ordinací, které proti covid-19 očkují, najdete na www.kr-kralovehradecky.cz.
…průběžně jsem sledoval i dlouhou diskuzi v poslanecké sněmovně, zejména v oblastech, které jsou mi blízké a musím říci, kritika vůči nové vládě mne zaujala. ‍♂Opravdu někdo, kdo za 8 let vlády udělal z legislativy týkající se IZS, bezpečnostních sborů a státních úředníků nesystémový slepenec, chce kritizovat jiného za to, že to chce změnit?! Přičemž o evidentní neznalosti kompetenčního zákona ze strany opozice snad ani mluvit nebudu.
…‍♂také jsem zahlédl záběry z demonstrace před ministerstvem vnitra a jenom připomenu, že
účelem ústavní stížnosti, jež jsem spolu s 13 dalšími senátory podepsal, je mimo jiné právě přezkumem a případnou URYCHLENOU! nápravou nedomyšleného právního prostředí současné vyhlášky o povinném očkování vybraných skupin předejít takovým událostem jako jsou například takové demonstrace.

Pátek
…jednání s primátorem HK k dopravě
…setkání se starostou Hronova nad investičními plány v souvislosti s výstavbou sportovního areálu a přípravy na vybudování dopravního terminálu, diskutovali jsme o stavu znovu přezkoumání záměrů výstavby tzv. vnitřní přeložky, která by odvedla dopravu z centra města
…se starostou Nového Města nad Metují jsme řešili poplatky za vjezd na nádraží, stav v převodu silnic mezi městem, krajem a ŘSD s cílem odklonit tranzitní dopravu mimo centrum města, ale také jednání o dalším postupu v záměrů ŘSD o přeložce Nového Města nad Metují. Tento původní záměr ŘSD, před třemi lety město odmítlo na základě výsledku referenda. ŘSD realizaci zastavilo, ale doposud není na stole ani jiná varianta. Nabídl jsem v této věci pomoc a příští týden o tom budu jednat s ministrem dopravy.
…důležité bylo jednání s ředitelem ŘSD v našem kraji o koordinaci jednotlivých dopravních staveb. Jenom připomínám, že kraj plánuje letos akce za cca 1,4 miliardy a ŘSD bude na území KHK opravovat za dalších minimálně 600 mil korun. Navíc stát letos začne s výstavbou obchvatů Nová Paka, Jaroměř a bude pokračovat ve stavbě obchvatu Doudleb. Pro mě i kvůli plánovanému jednání s ministrem dopravy je důležitá zejména příprava a stav na jednotlivých úsecích dálnic. Nejlépe je připraven úsek dálnice z Trutnova na Královec (na úseku D11/09 je předpoklad začátku výstavby podzim 2023), rok zpoždění bude mít úsek z Jaroměře do Trutnova. V případě D35 jsem rád, že zahájení výstavby prvního úseku Hořice-Sadová je připravován na podzim 2023, neboť touto částí se definitivně započne výstavba dálnice z HK do Jičína. Probrali jsme také přeložku v Novém Městě nad Metují, obchvat Rychnova, obchvat Náchoda atd. Další informace budu postupně upřesňovat dle výsledků plánovaných setkání v souvislosti se stavební sezónou a jednání s ministerstvem dopravy.

Sobota, neděle
…‍‍‍odpočinek, čas s rodinou a příprava do dalšího týdne. Přeji Vám do něj, aby předpovídanými zimními teplotami zmrazil všechny Vaše starosti a případně sněhem nabílil nejenom svahy hor, ale i Vaši náladu