Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍Na dnešním jednání hejtmanů s vládou jsem krom společně projednávaných bodů, některé probral s jednotlivými ministry osobně. Například uspořádání jednoho zasedání v rámci předsednictva České republiky EU v našem kraji, a to na téma ochrana vnějších hranic, Schengenské a Dublinské dohody.
Dlouhou diskusi jsem vedl s vicepremiérem Jurečkou k současné situaci v zemědělství a o jejích závěrech budu neprodleně jednat s našimi zemědělci. Domluvil jsem jednání s ministryní pro životní prostředí ve věci ochrany vlka v souvislosti s udržitelností chovu a pastevectví v našem kraji, kde chci navázat na dosavadní jednání krajské komise zřízené k tomuto problému.
Předjednal jsem setkání s ministrem zdravotnictví k projednání nastavení pravidel pro případné další provozování a financování dětských ozdravoven v našem kraji.
Spolu s ostatními hejtmany jsme se shodli na potřebě pravidelných jednání s vládou i v budoucnu a na tom, že je nezbytné zajistit účast gesčních ministrů na pravidelných jednáních s představiteli odborných komisí (např. v mém případě, kdy mám za Asociaci krajů na starosti bezpečnostní komisi, se to bude týkat ministra vnitra).
‍♂Dalšími důležitými tématy, která byla v rámci dnešního setkání projednávána, jsou například:
Reforma financování ZSS, jež je třeba připravit, a za sebe jsem přesvědčen, že se musí najít vyšší spoluúčast státu a snížit tak finanční zátěž krajů. Premiér přislíbil, snahu hledat řešení prostřednictvím zdravotních pojišťoven.
Úprava úhradové vyhlášky, a to zejména u kompenzace poskytovatelům zdravotních služeb za další vlnu epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, která probíhala v druhé polovině roku 2021 a probíhá nadále. Cílem požadavků krajů je dohnat financování, které doznalo změn díky snížení elektivní péče ve prospěch péče o covid pacienty. Do dubna budou vyhodnocena data a potom se na základě jednání s hejtmany případně upraví vyhláška ze strany zdravotních pojišťoven.
Upozornili jsme na problematické postavení krajů v zajišťování pohotovostních služeb praktických lékařů, lékařů pro děti a dorost a zubařů. Požádali jsme ministra o snížení podmínek pro bonusy v tzv. motivační platbě pro lékaře zajišťující pohotovost. Jde o to, snížit povinnost z 10 na 5 služeb a zároveň umožnit, aby ordinaci mohlo využívat více lékařů, kteří se tak budou moci podílet na zajištění celkové pohotovostní povinnosti. A musí se začít intenzivněji diskutovat o umožnění praxe i zahraničním zdravotníkům.
Financování silnic II. a III. tř. – dlouhodobě tvrdím a na mnoha jednáních zdůrazňuji, že je nutné zajištění stabilního financování oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. tříd a mostů formou každoročního návrhu a schválení konkrétní finanční částky, která bude definována ve státním rozpočtu, resp. v rozpočtu SFDI (a navýšení – podle mého názoru ze současných 4 miliard na alespoň 6 miliard).
Stanovení reálného objemu financí na sociální služby pro rok 2022, který neohrozí fungování stávajících sociálních služeb a zohlední zásadní okolnosti, jako je vládou schválené navýšení platů a mezd, výpadek evropských financí pro individuální projekty, inflace a růst cen energií ovlivňující významně provozní náklady poskytovatelů sociálních služeb.
Strategie rozvoje a stanovení priorit v sociální politice s ohledem na vývoj stárnutí populace a veřejných financí, revize systému financování sociálních služeb a zvážení zapojení dalších zdrojů do systému financování sociálních služeb.
❗Nutnost zabránit dalšímu sociálnímu propadu ekonomicky slabších a ohrožených obyvatel ČR a návrh důchodové reformy včetně případné změny pojistného systému.