Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍♂Pracovní den jsem dnes otevřel dalším jednáním o situaci na silnici z Královce do Trutnova, a to se starostkou Zlaté Olešnice v okrese Trutnov. Důvod je zjevný – zatíženost a význam této silnice, kterou spravuje stát (ŘSD), se bohužel dostavbou dálnice S3 na polském území s předpokladem na konci roku 2023 respektive 2024 vzroste. Ostatně už dnes je vidět, že dostavbou dálnice D11 k určitému nárůstu dopravy cca 1000 vozidel denně došlo .
Při řešení problémů souvisejících se zpožděním dostavby D11 ve směru na Královec jsme se dohodli s ŘSD a ministerstvem dopravy, že kromě zrychlení začátku výstavby tohoto úseku dálnice na našem území (2023) stát zajistí opravy a větší bezpečnost na stávající silnici I/16, kraj udělá potřebné rekonstrukce stěžejních silnic v této části kraje (Babí-Žacléř-Královec) a budeme pokračovat v systému výjimek pro nákladní dopravu, neboť nechceme tranzitní dopravu na této silnici do doby, než bude dalnice dostavěná.
Se starostkou jsme diskutovali o tom, že opravy sice probíhají, ale chybí chodníky nebo jiné bezpečnostní silniční prvky.. Proto budu za kraj o spolupráci ŘSD a obce ještě dnes jednat a stát bude muset umět pomoci, když s dokončením dálnice na našem území zaspal. Obec si musí připravit projekt na chodníky, přičemž jsem doporučil, aby hledala i jiné možnosti pro průchod obcí – například za využití například místních komunikací, a to i za cenu dalších staveb, které spojí části po obou stranách silnice.
‍♂Své kolegy, a hlavně policii, nechám zkontrolovat stávající systém výjimek neb musíme zajistit dodržování pravidel především ze strany nákladní dopravy.