Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Současná situace směřující k omezování suverenity Ukrajiny ze strany Ruska je mocenským útokem nejen na svrchovanou samostatnost a svobody občanů jedné země, ale ohrožuje mír v celé Evropě. Aktuální vývoj bohužel potvrzuje dlouhodobě špatné vztahy a zkušenosti v oblasti ruské zahraniční politiky. Nemůžeme být lhostejní.

‍♂Také v našem kraji jsme připraveni se v rámci svých možností zapojit do pomoci ukrajinským občanům v konfliktem zasažených oblastech. Svolal jsem proto dnes jednání pracovní skupiny krizového štábu, abychom definovali oblasti možné pomoci a současně prověřili připravenost stavu Policie ČR i dalších složek IZS. Krajská zdravotnická zařízení jsou připravená v součinnosti se státem zajistit péči pro zraněné a další osoby, které budou vyžadovat zdravotní péči v případě zhoršení situace. Jsou vytipovává místa možného ubytování uprchlíků i dočasné výuky pro ukrajinské studenty.
Zjišťujeme stav i jak v případě potřeby pomoci v našem partnerském regionu v Zakarpatské oblasti. Kraj rovněž podporuje veřejnou sbírku, jíž vyhlásila Charita ČR pro obyvatele zasažené válečným konfliktem na Ukrajině, a je připraven poskytnout státu a jeho institucím maximální součinnost.

‍♂Zároveň jsem však stále přesvědčen, že zamezit ještě většímu zničujícímu válečnému konfliktu – i v návaznosti na podobu přijatých restrikcí vůči nejvyšším představitelům Ruska, lze jedině pokračováním vzájemného dialogu na nejvyšších úrovních mezinárodní politické diplomacie, neboť harašení zbrojním arzenálem na jedné i druhé straně může jeho neodvratitelnost pouze podpořit.