Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!

Pondělí
…porada vedení kraje k záměrům výstavby Rychnovské nemocnice a diskutovali jsme také o plánech na výstavbu spalovny v Opatovicích nad Labem.
…‍‍zasedání Rady KHK se 70 body programu, kdy jsme mimo jiné vyhlášení výběrového řízení na výstavbu Rychnovské nemocnice schválili, ale projednávali jsme rovněž body z oblasti školství, kultury, sociální a majetkové či investiční záležitosti.
…zajímavé bylo setkání se studenty z Evropského parlamentu mládeže z. s., který je studentskou, neziskovou a politicky neutrální organizací zaměřenou na mimoškolní vzdělávání. V České republice působí již od roku 1998 jako jedna ze 40 sesterských organizací a ročně pořádá tři konference a další formální i neformální vzdělávací akce. Studenti mají možnost rozvíjet své argumentační a jazykové schopnosti (komunikuje se v angličtině), kritické myšlení a práci v týmu. Společně s náměstkem pro školství jsme přislíbili součinnost Královéhradeckého kraje při realizaci 11. Regionální výběrové konference EPM v ČR, která se bude konat 9.-13. listopadu 2022 v Hradci Králové. Akce se zúčastní přes 90 delegátů, převážně českých středoškolských studentů v doprovodu svých učitelů, a 40 facilitátorů z celé Evropy. Delegáti budou rozděleni do pracovních skupin, tzv. komisí, ve kterých budou debatovat o problémech spojených s postojem Evropské unie v rámci mezinárodních otázek. Témata se budou také odvíjet od agendy českého předsednictví Rady Evropské Unie. Cílem každé komise je kolektivně nalézt řešení na daný problém a své nápady shrnout v rezoluci, již mají za úkol obhájit na Valném shromáždění.
Slavnostní večer v Petrof Gallery v Hradci Králové zasvěcený 18 osobnostem (jejich jmenný seznam s krátkým představením – viz můj úterní příspěvek), které byly vybrány, aby se staly nositeli/kami dle letos nově vytvořeného systému oceňování – Řádu Královéhradeckého kraje nebo Medaile Královéhradeckého kraje I. či II. stupně. Pro mne bylo velkým potěšením a ctí nejenom předat vlastní ocenění, ale zejména možnost osobně s těmito lidmi setkat. Každý z nich svou nominaci získal za své skutky a nezpochybnitelný přínos v jiné oblasti, ale to, že jejich úspěch přinesl prospěch i ostatním, je společné pro všechny. Děkuji ještě jednou všem oceněným za to, že díky nim je náš kraj, naše země a naše společnost o něco bohatším.

Úterý
…videokonference Asociace krajů s ministerstvem vnitra k zhodnocení vývoje uprchlické krize. Potvrzuje se trend, který jsem zmiňoval již v předešlém týdnu – uprchlická vlna zpomaluje. Náš kraj v registruje cca 14 tisíc a v souvislosti s jejich pobytem a procesem adaptace stále nemusí řešit nic mimořádného. Vyplácíme první náhrady za ubytování fyzickým a právnickým osobám. Máme ještě volné kapacity ubytování, ale v návaznosti na proplacení náhrad pro poskytovatele ubytování bych uvítal, aby stát MV/MPSV konečně zřídit registr ubytovacích kapacit v Česku.
…v jednání jsme pokračovali s ministerstvem zdravotnictví, kde jedním z hlavních témat byla zamýšlená centralizace krajských hygien. A byť byla ze strany MZ další přislíbena další diskuze, pár hodin poté byl záměr veřejně prezentován jako fakt (bez jakékoliv diskuze) //www.idnes.cz/zpravy/domaci/krajska-hygienicka-stanice-ministerstvo-zdravotnictvi-koncepce-organizace-hygiena-statni-hygienicka.A220426_142012_domaci_hend#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=domaci&utm_content=main )
‍♂Celý svůj profesní život sloužím tomuto státu a vím zcela přesně, jak by měl jeho systém fungovat. Určitě ne tak, že budeme měnit věci bez dostatečné odborné diskuse a podle toho, jak se zrovna komu hodí-tu decentralizovat a tu zase centralizovat. ‍♂Bez relevantní argumentace a vyhodnocení uplynulého období? Bez respektování principu odbornosti (práce KHS nesouvisí jenom s covidem), bez respektování principu teritoriality (rozdílné problémy související často s různými aspekty v tom kterém regionu, nemohou být dobře řešeny z jednoho místa, a člověkem, který problematiku regionu dobře nezná)?! ‍♂A konkrétně by mne například zajímalo, co bude (jak je ve zveřejněné informaci v médiích uvedeno) optimalizováno, poddimenzovaná struktura hygien?! Co zlevníme, když na centrálním úřadu bude vše dražší?!
…‍také jsem absolvoval jednání s náměstkem ministra zahraničí Martinem Dvořákem k současné mezinárodní politice a přípravě našeho předsedání EU i souvisejícím aktivitám v našem regionu…
…zúčastnil jsem se zasedání krajského školského výboru a zopakoval jsem zde závěry z jednotlivých porad s řediteli našich škol, zejména s ohledem na rozpočtové hospodaření, zvládnutí jednotlivých mimořádných situací s Covidem a uprchlickou krizí, a strategii udržitelnosti a rozvoje středoškolského vzdělávání kraji.
…‍⚖https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-kralovehradecky-kraj-soud-potvrdil-vyvlastneni-pozemku-v-obchvatu-jaromere-rsd-chysta-jeho-stavbu-200240
Resumé soudu, jež opakovaně potvrdil naše rozhodnutí ve věci vyvlastnění pozemku, díky němuž již nic nestojí v cestě tomu, aby započala výstavba obchvatu Jaroměře, mne potěšilo. Právníkovi, který se tímto problémem na krajském odboru dopravy zabýval, moc děkuji!

Středa
… ‍Přijel jsem podpořit, a ještě trochu oživit znalosti studentům oboru Bezpečnostně právní činnosti na střední škole ve Dvoře Králové nad Labem (https://sposdk.cz/) před nadcházejícími maturitami. Před čtyřmi lety byli mí první a tím pádem mí srdcoví. Jsem také moc rád, že tento studijní obor, který jsem spolu s ředitelem zdejší školy a dalšími kolegy pomáhal do zdejšího studijního programu školy začlenit, se těší čím dále většímu zájmu dětí o jeho studium. Zejména v dnešní době se ukazuje nejen šíře možného následného uplatnění tohoto oboru, ale i jeho společenská potřebnost. A rovněž mne těší, že tato škola, jako jedna ze dvou v celé republice, se pouští také do pořádání unikátního praktického cvičení CzechCybertron. ⚡Ten letošní je zaměřen na simulaci napadení ovládacích a řídících systémů jaderné elektrárny a úkolem studentů bylo se s tím vypořádat. (více – viz můj středeční příspěvek)
…zbytek dne na KÚ mne čekala obvyklá hromada administrativy a s ředitelem úřadu jsemBlance jednal o stávající personální struktuře, neobsazených místech a zabývali jsme se vyhodnocením konkrétních snížených úvazků. Řešili jsme rovněž návaznosti činností úřadu ve vztahu k našim příspěvkovým organizacím.
…s profesorem Mandákem z FN HK jsem jednal o podpoře výzkumu správné výživy, potravinách pro extrémní zátěž, kritických zdravotních stavech apod. Přičemž velkou příležitostí je spolupráce se sousedskou Vratislaví, což umožňuje nezačínat výzkum v této oblasti od nuly. Je to také zajímavá příležitost pro naše záměry v rámci vytvoření Krajského informačního inovačního centra a mnoho dalších synergií při spolupráci s akademickým prostředím.

Čtvrtek
…‍setkání s tajemníky měst kraje, kterým jsem v prvé řadě poděkoval za součinnost při zvládání mimořádných situacích při Covid a uprchlické krizi, za každodenní spolupráci v oblasti výkonu státní správy i za přípravu voleb. Diskutovali jsme o dalších plánech kraje, předpokladech spolupráce s městy a obcemi našeho regionu, ale také například o podmínkách stavebního zákona, státní službě, kvalitě úředníků do budoucna či rozpočtu.
…odpoledne jsem se zúčastnil prohlídky nově zrekonstruovaného domu Čapkova mlýna v Hronově. Poděkoval jsem starostovi a všem z města, kteří se zasloužili o zvládnutí realizace tohoto projektu za cca 30 mil Kč (včetně dotace Královéhradeckého kraje). Bude zde, v domě, který je spjat s dětstvím bratří Čapků, muzeum Náchodska. Zároveň zde vzniklo 10 sociálních bytů. Na slavnostním otevření jsem potkal mnoho zajímavých lidí, včetně dam, které mě jako malého v Hronově hlídali. Nejvíce mne ale těší, že dům s takovým odkazem již nechátrá, ale započal svůj nový život. (https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/jako-v-pohadce-capkuv-mlyn-se-z-barabizny-promenil-na-krasne-staveni-20220501.html)
‍♂Bohužel se ale nachází v blízkosti velmi frekventované krajské silnice směrem na Broumov. Proto přišla řeč i na plány a na připravovanou studii k dílčímu obchvatu centra města, o kterou jsem požádal minulý rok své kolegy z ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
…večer jsem přijal pozvání do diskuzního pořadu CNN Prima k tématu uprchlické krize. https://cnn.iprima.cz/porady/zpravy-plus/28042022-2
‍♂Nicméně z mého pohledu bych toto téma shrnul asi takto: pojetí okamžité humanitární pomoci bylo zcela v pořádku a na místě. Nyní však opadá vlna solidarity a ochota nést důsledky za její pokračování, nebudou-li stanoveny žádné mantinely. Nejdůležitějším krokem je nyní proces adaptace těch, kteří tu chtějí zůstat dlouhodobě – do našeho kulturního prostředí, do zaměstnání, vzdělávacího procesu atd.
K tomu, aby to proběhlo efektivně, je nutné, abychom my z regionů, byli pro vládu opravdovými partery a měli možnost se aktivně zapojovat do diskusí, aby vláda byla ochotna naslouchat našim argumentům podloženým každodenní praktickou zkušeností a hledali jsme ty reálné způsoby toho, jak budou v různých oblastech kroky adaptačního procesu probíhat.
Pomáhat je na místě, ale je třeba k tomu přistoupit s jasnou, a smysluplnou strategií a jejím naplňováním. (A není to jenom o ubytování uprchlíků, je to o jejich motivaci hledat si zaměstnání, je to smysluplném vytváření míst ve školách a školkách, kde by zcela jistě neměli být dotčeny primárně potřeby našich občanů, je to o zahlcení dětských lékařů a zdravotnického systému vůbec …). Je nezbytné přizpůsobení adaptačního procesu v tom smyslu, aby se zbytečně systémově nedotkl našich občanů.
Rovněž, nebudeme-li schopni srozumitelně a obhajitelně realizované kroky spojené s pomocí i procesem adaptace vůči veřejnosti komunikovat, ztratíme jejich důvěru a ochotu přemýšlet v potřebných dlouhodobých souvislostech.

Pátek
…‍♂den dovolené-nejdříve s Toníkem do školky, potom posekat všude okolo trávu, odpoledne na kolo a v podvečer do sauny. Potřeboval jsem to

Sobota, neděle
…dospělácký výlet na Pálavu. Na vinobraní je sice ještě trochu brzy, ale otevřené sklepy byly dobrým příslibem. Nakonec i jako dobrá ochrana před plameny čarodějnických ohňů se tato příprava a ochutnávání mnoha vzorků dobrého vína osvědčila. No a dnes 1. máj…však víte .. Pěkný nadcházející týden Vám všem!