Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…‍‍porada vedení kraje k aktuální rozpracovanosti záměru Krajského inovačního centra, nákupům nemovitostí v souvislosti s výstavbou přeložky Běloves-Velké Poříčí a problematice přerozdělení státního finančního příspěvku.
…‍‍jednání zastupitelstva kraje se 79 body programu, kdy bylo například schváleno posílení dotací pro destinační společnosti našeho kraje, vyhodnoceny jednotlivé výzvy k podporám pro obnovu venkova, Sboru dobrovolných hasičů atd.
Přerozdělili jsme finance do sociální oblasti, bohužel je to prozatím o 80 mil Kč méně než v minulém roce, což budeme muset v průběhu roku nejen se státem intenzivně řešit.
Byly schváleny naše aktivní kroky při řešení spalovny v Opatovicích, ale také jsme odsouhlasili již druhou humanitární pomoc pro partnerskou Zakarpatskou Ukrajinu a řadu investičních a majetkových záležitostí.
…ministerstvo pro místní rozvoj obeslalo kraje připomínkovým řízením ke stavebnímu zákonu. To, že kraje dostaly alespoň možnost se prostřednictvím tohoto řízení k předmětnému zákonu vyjádřit (když už se jich nikdo neptal na místní specifika při jeho přípravě) kvituji. Nicméně, stavební zákon počítá se zrušením – pro náš kraj konkrétně 23 ze 48 – staveních úřadů s odůvodněním, že jejich činnost v budoucnu nahradí digitalizace a vše tak bude fungovat lépe. Jako hejtman, vědomý si právě konkrétních regionálních podmínek, s tímto nemohu a nebudu souhlasit. Až bude digitalizace skutečně fungovat, potom budeme moci začít debatu o tom, zda, v jakém objemu a kde lze něco rušit.

Úterý
…⚡jednání s kolegy, kteří připravují pro KHK nákup energií na rok 2023. Vzhledem k nepředvídatelnému prostředí na burze zvažujeme i jiné možnosti, ale zatím to vypadá, že budeme postupně nakupovat menší objemy v průběhu léta. Strategii upřesníme dle toho, jaká bude situace počátkem června.
…videokonference Asociace krajů ČR s ministerstvem vnitra k vývoji uprchlické krize. V posledních dnech zaznamenávám více návrat uprchlíků na Ukrajinu (například z Polska), a z tohoto pohledu lze předpokládat, že uprchlická krize v Evropě prozatím nebude pokračovat. V tuto chvíli se řeší hlavně proces poskytování finančních náhrad pro poskytovatele ubytování a adaptace do běžného života těch uprchlíků, kteří chtějí žít v Česku dlouhodobě, a to důrazem na to, aby tento proces negativně neovlivnil systém školství a zdravotnictví pro naše občany.
…Od úterka vítá Pevnost Dobrošov své návštěvníky v novém. Počátek její historie je spojen s rokem 1937 a jejím úkolem byla ochrana hranic. V majetku kraje je od roku 2015 a je jednou z turisticky nejnavštěvovanějších. Podmínky pro její provoz, o nějž se stará Muzeum Náchodska, byly již nevyhovující, a proto zde byla v posledních třech letech realizována krajská investice ve výši 94 mil korun na její obnovu a zlepšení návštěvnického i edukačního komfortu. Nyní je zde nové návštěvnické centrum s audiovizuální expozicí, úpravou prošly i nadzemní a podzemní části tvrze, které se vrátily podobou do let 1937–1938, čemuž odpovídá i dobové vybavení. Pro návštěvníky se pevnost otevře v první polovině května. (více – viz můj úterní příspěvek).

Středa
…jednání o krajském inovačním centru s řídícím týmem příprav, kdy přestože je, zejména v obsahové části již mnoho odpracováno (předpokládané partnerství, definovány jsou příležitosti regionu i možnosti financování v oblasti podpory výzkumu a inovací, máme srovnání s ostatními centry v ČR, vzbudili jsme naději s naznačením variant řešení…), tak mně osobně velmi chybí procesní část vztahující se k vytvoření systémového institucionálního řízení inovací a výzkumu (kompletní odborná studie proveditelnosti a ekonomická analýza), což je pro vznik nové krajské instituce nezbytné. A na to se budou muset kolegové nyní primárně zaměřit.
…⚖s právníky a odborem dopravy jsem jednal o stávající situaci v plnění smluv o provozování autobusové dopravy v souvislosti s nepředvídatelným nárůstem cen za PHM. V rámci přípravy na páteční jednání s dopravci byly zhodnoceny právní možnosti, argumenty a způsoby řešení.
…zúčastnil jsme se otevření Pivovarské restaurace v areálu KÚ, jejímž novým provozovatelem se stává sociální podnik Bistro u dvou přátel. Jeho vizí je propojit svoje dosavadní aktivity v bistru s provozováním restaurace
…‍senátní ústavně právní výbor, na kterém byl projednán návrh o platebním styku, změny v trestním zákoníku (bezhotovostní kriminalita, informační systém rejstříku trestu v EU), celounijní pravidla pro potírání násilí na ženách a domácího násilí, zpráva veřejného ombudsmana. Na základě výsledku tajného hlasování ÚPV nedoporučuje schválit nominaci JUDr. Poledníka na místo ústavního soudce.

Čtvrtek
…mimo administrativní agendy a běžných organizačních jednání na KÚ, jsem hodně času věnoval strategii a podmínkám, které budeme mít při vyhodnocování nárůstu cen v krajských investičních akcích nebo v provozu kraje a jeho organizací.
…Také jsem se připravoval na jednání AKČR v souvislosti se snahou měnit rozpočtové určení daní pro kraje. Řešení, že stát krajům přidá 10 miliard, mi nepřipadá reálné a ani kritéria na přerozdělení se mi moc prozatím nepozdávají, takže jsem zvědav na diskuzi a připomínky.

Pátek
…středeční přípravu jsem využil na jednání se smluvními autobusovými dopravci, abychom řešili neúměrné nárůsty nákladů v oblasti PHM v kontextu smluvních podmínek a skutečných zvýšených nákladů. Jsem rád, že jsme všichni pochopili, že aby kraj ufinancoval veřejnou dopravu a dopravci efektivně provozovali i v těchto obtížných podmínkách svoji službu, můžeme se dohodnout pouze za předpokladu, že vyložíme všechny karty na stůl – tedy nejenom argumenty ale i faktické doložení nárůstu nákladů v konkrétní položce na PHM. A určitě k tomu může přispět naše ochota indexovat ceny PHM každé čtvrtletí podle stanovených hodnot ČSÚ.
…v areálu bývalé nemocnice v Opočně byla dokončena stavba nového domova důchodců, který bude sloužit především místním a občanům Dobrušky. Je součástí strategie kraje pro sociální rozvoj, která zohledňuje zvyšující se potřebu ubytovacích i terénních služeb v této oblasti v souvislosti s tím, že v následujících letech budou do seniorského věku přicházet silné populační ročníky. Kraj byl také Investorem této stavby v hodnotě přes 100 milionů korun a získal na ni dotaci ve výši přes 46 milionů korun od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Uživatelem právě dokončeného objektu bude zapsaný ústav, který společně založila města Opočno a Dobruška v polovině roku 2020. Kapacita objektu je 47 lůžek. Bude sloužit seniorům, kteří potřebují celodenní pomoc a jsou sami nebo rodina potřebný rozsah péče není schopna zvládnout, a také seniorům s Alzheimerovou nemocí či dalšími typy stařecké demence. Kraj v současnosti modernizuje a rozšiřuje i další svá sociální zařízení jako například stavba nových domovů důchodců v Žacléři a Borohrádku. Na řešení potřeby rozšiřování kapacity pobytových služeb se ale musejí více podílet i města a obce. Trendem do budoucna by mělo být sdružování finančních prostředků státu, kraje a místních samospráv za maximálního využití dotačních prostředků. Více využívaný by také měl být model, kdy kraj je investorem stavby a provoz zařízení následně převezme místní samospráva, tak jako tomu bude v Opočně, případně i jiná varianta takové spolupráce.
…v Opočně jsem si ještě prohlédl areál střední školy, kterou postupně přemísťujeme do školy v Novém Městě nad Metují a s kolegy radními jsme se dohodli na zpracování studie k využití budov pro sociální bydlení, společensko sportovní objekty a byty pro začínající rodiny, včetně rozvojových ploch pro město, například díky pozemkům pro další domy. Kromě studie začnou kolegové o společném záměru intenzivně jednat s vedením města.
…na KÚ jsem se v pozdním odpoledni setkal s vedoucím stavebního úřadu a diskutovali jsme o novém návrhu stavebního zákona v kontextu mého pondělního komentáře k připomínkovému řízení, jímž kraje obeslalo MMR.

Sobota, neděle
… na sobotní večer jsem přijal pozvání na slavnostní večer u příležitosti oslav 30. výročí společnosti Matrix a.s. Je jednou z rodinných firem v našem kraji, které i po tolika letech svého působení stále nachází nové nápady k rozšíření portfolia svých činností a tím také výrazně podporuje zaměstnanost v kraji. Zakladateli a generálnímu řediteli v jedné osobě – Ing. Liboru Burianovi jsem popřál do dalších let novou motivaci, inspiraci, růst, a tak spokojené zaměstnance i zákazníky, jako tomu bylo v té dosavadní první třicítce. Své podnikání začínal v oblasti dřevoprůmyslu, ale nebál se vstoupit i do toho automobilového, pustil se do výroby oken, ale také třeba do hotelnictví. V návaznosti na svou zálibu v myslivosti založit farmu s produkcí zvěřiny. Zakládá si na tom, že důležité je věci budovat, neúspěchy překonávat a přetvářet je v nové cesty. Říká, že každou zdravou firmu tvoří, lidé, kteří v ní pracují, na nich je třeba stavět a také jim vytvářet pro práci odpovídající podmínky. Spolupracuje s několika univerzitami a vede k tvořivému přístupu i své tři děti.
…neděle patřila připomenutí Dne vítězství a památky obětí boje proti nacismu. Svou kytici jako symbolickou vzpomínku na ty, na něž nesmíme zapomenout a připomínku historie, jejíž chyby nesmíme opakovat, jsem položil dnes ráno na Eliščině nábřeží v Hradci Králové u Památníku tří odbojů.
…dnešek je ale také Svátkem matek. Je to nejzodpovědnější „povolání“ a je na celý život. A naše dětství bez ohledu na fyzický věk, opravdu skončí, až když navždy odejdou. Ale i tak nad námi bdí napořád. Dnešní svátek nevnímám jako jednu velkou oslavu, či důvod pro mnoho vzletných slov. Jejich význam bychom měli vyjadřovat tím, že zúročíme ve svých životech, co do nás ony na tom úplném začátku naší cesty vložily a svou blízkostí, když se síly obrací. Dnes možná postačí slůvko, děkuji, že jsi! Tak na něj nezapomeňte a máte-li je komu ještě říci přímo do očí, važte si toho. Pěkný a úspěšný nadcházející týden Vám všem.