Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!
Pondělí
…setkání s biskupem Pavlem Pechancem a jeho manželkou v sídle Církve československé husitské v Hradci Králové, abychom navázali na debatu z nedávné doby, která se týkala záměru vybudování novodobé Lorety (https://zvonohrahradeckralove.cz/). Může být i jednou z dalších turistických zajímavostí s přesahem kraje. Prohlédl jsem si prostory, kde bude zvonkohra umístěna i desítky zvonů. Probíhá sbírka věřících, nejvíce finančních prostředků investuje církev a sponzoři, také přispělo město Hradec Králové a na schůzce jsme probrali harmonogram realizace i možnosti zapojení kraje.
…‍‍porada vedení a mimořádné zasedání Rady KHK, kde jsme jednali o dalším fungování Centra evropského plánování, rozpracovanosti přípravy investičních akcí v kraji, o projektu Nemocničního informačního systému, o další podpoře chovatelů před vlkem a také o třetí humanitární pomoci (nákup potravin) Ukrajině ze strany kraje.
…na zasedání Bezpečnostní rady kraje jsme nejprve vyhodnotili rok 2021, což v souhrnu znamená, že:
HZS řešilo 7 529 událostí, z nichž 10 % tvořily požáry a dále pak ostatní nehody a technické zásahy. Nasazení 400 hasičů si dále vyžádala ptačí chřipka. Na dotacích pro jednotky sboru dobrovolných hasičů jsme za kraj poskytli pro zajištění jejich akceschopnosti, vybavení a zázemí cca 25 milionů korun.
Policie ČR a jejích 1784 policistů řešilo v kraji 3754 případů trestných činů s objasněností 62,6 %, z toho se
1584 případů týkalo majetkové trestné činnosti, 437 případů bylo z oblasti kybernetické kriminality (zde zaznamenáváme nárůst cca o 27 %) a cca 5000 dopravních nehod (bohužel s 38 usmrcenými osobami)
388 záchranářů zvládlo 58 tisíc výjezdů (denně se zasahovalo v průměru ve 163 případech), LZS byla provozována v nepřetržitém režimu včetně noční doby.
⛽⚡Projednali jsme aktuální stav ve vztahu k uprchlické krizi, plán zajištění potřebných služeb/opatření v rámci předpokládaného letního průběhu onemocnění COVID v kraji, a také energetickou krizi z pohledu veřejného sektoru, hospodářství a občanů v našem kraji. Na základě vzniklých podnětů a různých návrhů, jsem byl pověřen k jednání s vládou. Dále jsme vzali na vědomí, že máme 124 vojáků v aktivních zálohách a shodli jsme se na společenské podpoře těchto aktivit. Byli jsme informováni o současném fungování Fakultní nemocnice, našich krajských nemocnic a hygienické služby.

Úterý
…na jednání asociace krajů s ministrem vnitra bylo jedním z hlavních bodů uzavření KACPU v Praze, k němuž opakovaně říkám, že je odpovědností primátora. Tento krok je nekolegiální, a hlavně – dovolíme tím dvojkolejný nesystémový přístup. Přičemž vzhledem k tomu, že ze zákona povinnost registrovat uprchlíky v Praze i tak dále přetrvá (dané složky to budou dále dělat ve svých kancelářích), je to pouhé politikaření! Ostatně, k tomuto tématu jsme odpovídal v tomto týdni podrobněji i v ČRo (https://www.mujrozhlas.cz/tema-dne/uzavreni-prazskeho-asistencniho-centra-je-nesystemove-nekolegialni-soudi-hejtman-cervicek).
…zasedání Ústavně právního výboru Senát Parlamentu ČR kde jsme jednali o lex Ukrajina, a to zejména o evidování uchazečů o práci a jejich zdravotním pojištění, přičemž po 150 dnech zdravotní pojištění uprchlík získává stejně jako každý občan ČR, což je dalším důvodem nepřijatelnosti žádosti o dočasnou ochranu. Dalšími body byly změny v energetickém zákoně (pravidla pro dodavatele poslední instance, opatření při plnění zásobníku plynu apod.), novela zákona o střetu zájmu (nahlížení do Centrálního registru oznámení pouze na základě tzv. kvalifikované žádosti – nově nebudou veřejným funkcionářem neuvolnění členové samospráv, ředitele školy). Zabývali jsme se i zákonem o exekucích (milostivé léto II zastavení exekucí před 28.10.2021 při marných exekucích).

Středa
…‍‍obdobné body, a ještě řadu dalších, jsme projednávali následně na plénu v rámci 26. schůze Senátu PČR, kdy u bodu lex Ukrajina II, jsem vystoupil na podporu změn – například, aby v případě, že uprchlík již požádal o ochranu v jiné zemi, nemohl o totéž žádat u nás. Pokud je uprchlíkům poskytováno zdarma ubytování a strava, neměli by být současně vypláceny i humanitární dávky. Je třeba zavést povinnost hlášení změny pobytu uprchlíků. Zdravotní pojištění na 150 dní a znovu jsem apeloval na to, aby ministerstvo vnitra nepřipouštělo rozdílné postupy v jednotlivých krajích a zdůraznilo, že zavření KACPU neznamená, ze hlavní město nemá povinnost spolupracovat při registraci uprchlíků a přestali jsme s řečmi typu, zvládnou to ostatní kraji. Zvládli by to, ale mimořádně události se mají řešit systémově.
…⚡energetický zákon projednávaný na ústavně právním výboru byl schválen, ale tlačíme na vládu, aby řešila některé konkrétní věci. ‍♂Žádal jsem například o národní nákup energií, jíž by následně bylo možné a za snížené ceny prodávat v Česku, o jednání s ČEZ ohledně stanovení odpovídajících cen, DPH na PHM, marže, sjednocení postupu na podporu podnikatelského a hospodářského sektoru, půjčení peněz firmám pro možnost přeorientovat se ve výrobě a získávání zdrojů apod., řešení situace v zemědělství.
…odložili jsme účinnost zákona o elektronické legislativě v ČR. Jsem přesvědčen, že je potřeba mít funkční navzájem kooperující informační systémy státu a ne jenom, jako tomu bylo v minulosti, stále vytvářet nové individuální informační systémy.
…projednali jsme přípravu předsednictví ČR v Radě EU, výsledky zasedání Evropské rady, zprávu o vývoji EU.
schválili jsme zákon o silniční dopravě (implementace unijní regulace silniční dopravy) a zákon o pozemních komunikacích (implementace nařízení k bezpečnosti na vybraných silnicích – povinnost provést bezpečnostní prohlídky silnic).
…shodli jsme se na odložení účinnosti schváleného stavebního zákona (jsem velkým kritikem návrhu na rušení cca 240 stavebních úřadů v ČR a doufám, za tato přestávka bude znamenat racionální přístup vlády k změnám ve stavebním zákoně. ‍♂Nelze se schovávat za všespásnou digitalizaci, která by agendu za tyto úřady vyřešila, ale bohužel sama ještě v plné míře neexistuje. Takže nejprve zrealizujme funkční a systémově provázanou digitalizaci a potom se bavme o tom, co a v jakém rozsahu můžeme zrušit.
…výroční zpráva ÚHOS z rok 2021 a též na ÚPV předem projednávaný ⚖zákon o střetu zájmů, byly schváleny.

Čtvrtek
…jednání k zavádění nemocničního informačního systému do našich nemocnic (dodavatel opět neplní dohodnutý harmonogram, nepředal nám dopracovaný systém k implementaci pro půlroční ostrý zkušební provoz! ‍♂Proto budeme postupovat v souladu se smlouvou, uplatňovat sankce a podle právního stanoviska budeme zvažovat i odstoupení od smlouvy .
…⛷na setkání s novináři jsme představili logo 10. zimní olympiády dětí a mládeže, která se uskuteční v roce 2023 ve Špindlerově Mlýně a jejíž pořadatelem je ve spolupráci s ČOV Královéhradecký kraj.
Logo „Kulich ve znaku“ obsahuje zobrazení zimní sportovní pokrývku hlavy lidově nazývanou Kulich (slovo pocházející z východních Čech) a jeho autorem je talentovaný 18letý gymnazista A. Schmied z Trutnova. Jeho návrh zvítězil v soutěži 101 návrhů a moc rád jsem jej odměnil šekem v hodnotě 10 000 korun, které mu třeba pomohou rozvíjet grafický talent dále.
Probírali jsme i aktuální informace ohledně problémů v autobusové dopravě v sousedním Pardubickém kraji s dopravcem Bus Line, které ovlivňují i mezikrajské spoje směrem na Rychnovsko. Za čtyři dny jsme zaznamenali neodjetí 42 spojů. Proto jsem svolal jednání, na němž budeme uplatňovat sankce a případně požadovat náhradní řešení
…‍setkání se starostou Lhoty pod Libčany, abychom projednali odbočovací pruhy z krajské silnice na hlavní tah státní silnice I. třídy a plánované investice do chodníků. Starosta mne také požádal o opravu povrchu silnice a případný převod části krajské silnice v obci do jejího majetku.
…s vedoucím odboru dopravy jsem jednal o strategii zajištění veřejné dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury na období 2022-2024. Probrali jsme obsah, harmonogram projednávání a záměry související s jednáním na ministerstvu dopravy a se sousedními kraji.
…podvečerní setkání u příležitosti 30. výročí firmy AGRO CS a.s. . Jedna z největších firem s čistě českým kapitálem, nabízející své produkty nejenom u nás, ale i v mnoha dalších evropských zemích. Produkce zahrnuje výrobu nejrůznějších typů substrátů, hnojiv, strojírenství a technologie v zemědělství a také výrobu krmiv pro domácí zvířata. Často se z domova dívám přes Rozkoš na Říkov, kde tato firma zaměstnávající více než 250 lidí, s obratem cca 2 miliardy a českém trhu sídlí. Přišel jsem za náš kraj popřát, vyjádřit respekt a poděkování za vůli hledat cesty, jak i v této nelehké době udržet zdravou prosperitu firmy a tím podporovat i naši národní ekonomiku, a vytvářet možnosti pracovního uplatnění v našem regionu.

Pátek
…krom nahromaděné papírové agendy, vyřizování mailů s dotazy občanů a přípravy na pondělní jednání zastupitelstva, jsem absolvoval pracovní schůzku s ředitelem Oblastní náchodské nemocnice a řediteli středních zdravotnických škol v Trutnově a Náchodě. ‍⚕Řešili jsme možnosti a rozsah odborných praxí studentů zdravotnických oborů v nemocnicích, kdy s ohledem na kapacity a na spádovost bylo nutné dohodnout počty studentů, kteří budou z těchto škol chodit na praxi a do jakých zdravotnických zařízení. Dohodli jsme, že trutnovská škola bude využívat i zdravotnická zařízení v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem, Vrchlabí a v Jilemnici. Náchodská škola pro změnu kromě Náchoda využije ještě Rychnov nad Kněžnou, Broumov a Jaroměř.
… ‍bylo mi velkým potěšením ocenit mnohaleté úsilí 40 nejdéle sloužících starostů Medailí hejtmana Královéhradeckého kraje. Je zde 448 obcí (z toho má 48 statut města, 12 městyse). Řada starostů, stojících v jejich čele, vykonává tuto službu více jak dvě dekády. Mají toho za sebou mnoho, a za jejich práci, kterou věnují rozvoji a zkvalitnění života jak ve svých obcích, tak mnohdy i s přesahem pro širší část regionu, jim patří velký respekt a poděkování.
To ode mne patří nejenom těm oceněným, ale všem starostům, kteří jsou mi svou každodenní obětavou prací, nejbližšími partnery při řešení problémů našeho regionu.

Sobota
…‍dopoledne jsem přijel gratulovat sboru dobrovolných hasičů v Kostelci nad Orlicí, k jejich kulatému výročí 150 let od založení. Jsou jedním z nejstarších sborů v našem kraji. Kromě blahopřání jsem chtěl vyjádřit hlavně velké poděkování za jejich každodenní připravenost a ochotu využít své schopnosti pro pomoc druhým. Velká profesionalita je zařadila do sítě zásahových jednotek v našem kraji, kde vyjíždí společně s profesionálními hasiči. Přestože to říkám na setkání s hasiči pokaždé, není to žádné klišé – velký dík patří i jejich blízkým, za podporu a ochotu podělit se o společný čas. A myslím, že za sebe i za rodinné příslušníky všech hasičů, mohu vyslovit to nejdůležitější přání, aby se vždy vrátili ze služby ve zdraví.
…bylo mi také ctí po dvouleté nucené přestávce zahájit společně se starostkou 2.vinné slavnosti v České Skalici. Kromě následné ochutnávky dobrého vína z produkce 15 vinařů jsem zde byl u vzniku nového partnerství mezi městy. Zástupce slovinského města Vojnice na sebe prozradil, že mnohé je velkým znalcem díla Boženy Němcové, která je s Českou Skalicí neodmyslitelně spjata. Obě města spojuje i mnoho dalších zájmů. Smlouva o partnerství je před podpisem.
…a do třetice jsem se v sobotu zúčastnil oslav 600 let obce Brzice, která byla spojena i s oslavou 145. výročí založení zdejších dobrovolných hasičů (z hlediska nebezpečí uhoření jsem byl tedy celo sobotu v naprostém klidu). Obec Brzice má o něco málo více než 250 obyvatel, ale z mého pohledu není malých obcí, neb všechny jsou důležité pro život a rozvoj celého kraje. Proto jsem i zde krom blahopřání k výročí děkoval všem zdejším obyvatelům za jejich snahu dělat jí stále krásnější…a kdo ví, třeba při dalším výročí bude i číslovka označující počet zdejších usedlíků vyšší.

Neděle
…‍♂chtěl bych napsat čas s rodinou a odpočinek, ale i to má někdy svůj adrenalinový náboj. Ne, nešel jsem skákat bungee jumping, ani jsem se nepřihlásil do výměny manželek…ale nadešel čas využít synův vánoční dárek, jenž svým rodičům nadělil kurz vaření. ‍Nevím, zda nám tím chtěl něco naznačit, neb to samozřejmě otřáslo mou hrdostí na přípravu vajec několika způsoby, virtuozitu při ohřevu uzenin či mistrné kombinace při mazání a obkládání chleba. Nicméně, vyrazili jsme s manželkou za šéfkuchařem vyhlášené náchodské restaurace Bonato a uvidíme, možná v pondělí podáme přihlášku do dalšího ročníku Master Chef
Vám všem přeji krásný zbytek víkendu a neméně krásný nadcházející týden.