Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Rychlá doba a moderní technologie nám sice mnohdy ušetří mnoho kroků, ale ne vždy jsem si jist, že mnoho navzájem poslaných mailů, dopisů či telefonátů je skutečně tím nejefektivnějším způsobem řešení problémů. ‍♂Zejména ty komplikovanější raději řeším osobně, obdobně jako včera, když jsem přijal pozvání na setkání s občany k neuspokojivé dopravní situaci na silnici Heřmanice – Běluň. Po dostavbě úseku D11 do Jaroměře, je uvedená silnice zneužívána ve směru na Náchod po sjezdu z dálnice. Definitivně situaci vyřeší až dostavba obchvatu Jaroměře, který se díky spolupráci kraje, jenž rozhodoval o stavebním povolení a vyvlastnění problematických pozemků, a ŘSD v jehož kompetenci realizace stavby obchvatu je, podařilo minulý týden zahájit. ⛔Rovněž byla provedena úprava dopravního značení s cílem zamezit vjezdu vozidel nad 3,5t a zajistili jsme zvýšenou kontrolu policie na dotčených silnicích v okolí D11 u Jaroměře. Přesto jsem zavnímal další podněty týkající se například ještě větší zvýraznění nainstalovaného značení a co možná nejdříve budu chtít po ŘSD i součinnost stavebních prací, jež výrazně omezí zejména tranzitní nákladní dopravě možnost zkracovat si cestu přes tyto obce. Slíbil jsem také přípravu kompletní rekonstrukce silnice, jež by měla být zrealizována po dostavbě jaroměřského obchvatu.
‍♂A dnes jsem se vypravil do obce Ohnišov, abychom zde se starostkou probrali dosavadní investice pro rozvoj obce, jako například do školy, vodovodu apod. i další investiční plány spojené s energetikou či chodníky. Potěšila mne pochvala ze strany obce za spolupráci s krajem v dotační oblasti a diskutovali jsme o případné rekonstrukci silnice ve směru na Nové Město nad Metují. Nenechal jsem si ujít také návštěvu zdejší ZŠ a MŠ, která naplňuje nejenom přívětivý obraz venkovské školy, ale i z letmého pohledu je zřejmé, že díky těm, kteří se zde o děti starají, žije pestrým životem. Na závěr jsem ještě jednou pogratuloval paní starostce k získání Bílé stuhy v soutěži Vesnice roku Královéhradeckého kraje.